Afspraak tandarts/ziekenhuis

Het komt te vaak voor dat leerlingen onder schooltijd naar de tandarts gaan. U begrijpt dat wij het prettiger vinden als deze afspraken ná school gemaakt worden zodat onze leerlingen niets van het onderwijs missen.

Mocht het onverhoopt niet lukken om de afspraak ná school te maken dan graag op onderstaande manier te werk gaan:

  • Leerkracht minimaal dag van tevoren inlichten
  • Leerling wordt opgehaald (en gaat dus niet zelf naar huis)
  • Bij een langere afspraak (dagdeel) minimaal een dag van tevoren, een verlofbriefje ophalen bij de directeur
Scroll naar boven