Behandeling thema ‘Diep in de zee’

Zoals u weet zijn we door heel de school bezig met het thema ‘Diep in de zee’. Op verschillende niveaus wordt de zee en al het leven erin besproken. We proberen er per bouw een andere draai aan te geven, op didactisch maar ook op creatief vlak. We zijn dit thema erg ingestoken op kerndoelen 40, 41, 43 (deze hebben allen te maken met het leven in de zee, structuur aarde/zee en het klimaat) 54 en 55 (deze hebben te maken met het uiten via creatieve vorming en reflectie op jezelf en anderen) en natuurlijk worden kerndoelen 1 t/m 12 m.b.t. de Nederlandse taal en 23 t/m 33 m.b.t. rekenonderwijs in de lessen verwerkt.

Wij hopen u te zien op de viering,  10 februari as, waar we u laten zien wat we hebben geleerd! Tot dan?

Scroll naar boven