Cito-toetsen

De afgelopen weken zijn uw kinderen bezig geweest met de Cito-toets. Op verschillende onderdelen zijn zij getoetst. DMT en AVI toetsen hebben betrekking op technisch lezen. Hierbij wordt gekeken hoe snel en hoe goed jouw kind leest. Bij begrijpend lezen wordt gekeken naar het begrip van een tekst.

Naast de citotoetsen maakt je kind toetsen die bij de schoolboeken waarmee wordt gewerkt horen, de zogenaamde methode-gebonden toetsen.

De score op een Cito-toets wordt weergegeven met I t/m V of met een letter (A t/m E).

Bij de indeling met de cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%.

I – 20% – ver boven het gemiddelde
II – 20% – boven het gemiddelde
III – 20% – de gemiddelde groep leerlingen
IV – 20% – onder het gemiddelde
V – 20% – ver onder het gemiddelde

Cito zet de score om in een zogenaamde vaardigheidsscore. Met behulp van deze vaardigheidsscore kan worden gezien of een kind vooruitgegaan is of misschien achterblijft. Een score op een toets rekenen E4 (eind groep 4) kan op deze manier vergeleken worden met een score op bijvoorbeeld de cito toets rekenen M3 (midden groep 3). Door de vaardigheidsscore te vergelijken kan de basisschool zien of de leerling met rekenen vooruit is gegaan.

Cito zet de score van uw kind op een Cito-toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland.

Scroll naar boven