Claire stel zich voor

Graag wil ik me voorstellen. Mijn naam is Claire Braaksma (zelf moeder van 2 kinderen van 4 en 6 jaar) en  vanaf februari j.l. werk ik op deze school. 6 uur per week ondersteun ik de directeur bij een aantal zaken.

Basisschool Wandelbos heb ik leren kennen als een basisschool met grote interesse in groen, duurzaamheid, het aansluiten bij de vrije ontwikkeling van  kinderen en belangstelling voor ouders.

Alle kinderen hebben talenten en vinden het leuk om dingen te leren. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen hierin en de school speelt hierin een belangrijke rol.

Daarom willen we binnen en naschools een aanbod doen aan kinderen op allerlei gebieden, zoals sport, spel, muziek, kunst, cultuur en milieu. Zoveel mogelijk willen we ook ouders betrekken en welkom heten hierbij.

Ook  werken we samen om verbinding met de peuterspeelzaal en kinderopvang goed te laten verlopen zodat kinderen vloeiend naar de basisschool kunnen doorstromen.

Iedere vrijdagmiddag ben ik op school en ik vind het altijd fijn om met ouders in contact te komen en samen na te denken over wat er nodig is voor jouw kind om met plezier te leren op deze school, ook na schooltijd en in de wijk!

Hartelijke groet,

Claire Braaksma I Projectteam Kindcentra Tilburg

Scroll naar boven