Interesse in de medezeggenschapsraad?

In de vorige nieuwsbrief hebben we het al genoemd. De medezeggenschapsraad (MR) heeft binnenkort twee vacatures. Wilt u ook meedenken over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs?

U kunt bij juffrouw Ilja terecht als u belangstelling heeft. Spreek haar aan of stuur een e-mail naar: ilja.hoogenberg@xpectprimair.nl

Wij stellen het op prijs als een toekomst MR-lid een vergadering bijwoont. De volgende vergadering is op dinsdagavond 31 mei.

Vragen? Laat ze ons horen!

Hartelijke groet,

Juffrouw Adrienne, juffrouw Maaike, juffrouw Ilja, Leo Bodelier (vader van Amber uit groep 7), Fatima El Gram (moeder van Jasmine uit groep 8) en Alma Leistra (moeder van Pepijn uit groep 3 en Feline uit groep 2)

Scroll naar boven