Nieuws uit de clusters

Nieuws vanuit groepen 1-2

Nieuw thema

Na de vakantie start het thema ‘samen bouwen’. Bij de kleuters gaan we aan de slag met alles wat je kan vinden op de bouwplaats, alles wat te maken heeft met bouwen, meten en klussen. Als het thema gaat starten, zullen we de kinderen vragen om eventueel wat spullen van thuis mee te nemen. Sommige dingen voor in de themahoek, of om te laten zien in de kring. Mocht je thuis dus spulletjes hebben die aansluiten bij het thema, zijn deze meer dan welkom.

Leesnieuws uit de groepen 3

We zijn inmiddels al heel wat weken aan het lezen in groep 3. We zijn klaar met kern 6 en dat betekent dat we al een hele hoop letters kunnen lezen. Doordat we deze letters kennen, kunnen we al woorden, zinnen en zelfs verhaaltjes lezen.  Het is belangrijk om zoveel mogelijk te lezen, zodat de letters en woorden geautomatiseerd worden.

Als je lid bent van de bibliotheek kan je op zoek gaan naar boekjes van het AVI niveau m3. Ben je nog geen lid, dan kan je zoon of dochter gratis lid worden via de volgende link: https://www.bibliotheekmb.nl/abonnement/abonnementsoorten/jeugdabonnement.html

In februari gaan we met de groepen 3 een bezoek brengen aan de bibliotheek, zodat alle leerlingen kennis maken met de bibliotheek.

We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie gaan hebben!

Nieuws uit groep 4

Even een update van de lesstof tot nu toe:

Onze actieve leerlingen zijn veel bezig geweest om van en met elkaar te leren op verschillende manieren en in verschillende werkvormen. We zijn dit jaar al vroeg gestart met het werken van doelenkaarten. Aan het begin van het blok nemen we de schaduwtoets af en met deze toets vullen we de doelenkaarten in. De leerlingen weten dus heel goed aan welke doelen zij extra moeten werken. Erg specifiek en doelgericht dus.

Tot op heden hebben de leerlingen bij rekenen veel aandacht besteed aan het automatiseren van erbij- en erafsommen tot 20. Verder:

 • Eraf en erbij sommen tot 100.
 • De keersommen van 1, 2, 3, 5 en 10.
 • Hele en halve uren herkennen en benoemen. Ook digitaal.
 • Zo groot mogelijk met geld betalen. Geld gepast teruggeven (ook centen).
 • Erbij en erafsommen met familiesommen.
 • Op tempo rekenen.

Met spelling zijn de volgende categorieën aan bod geweest:

 • Korte en lange klanken (nog niet beheerst, de woorden worden steeds moeilijker. Herhaal thuis ook eens de regels)
 • d/t woorden: (hond, taart)
 • s/z woorden: (
 • verkleinwoorden (stoeltje, plantje)
 • plakpotwoorden (samenstellingen: tandarts, treinreis)
 • ei/ij (trein, ijsje)
 • sch-woorden: (schaap, schrift)
 • ng/nk (bank, bang)
 • 3 medeklinkers: (markt, barst)
 • ou/au (ouders, auto)
 • aai/ooi/oei (waai, hooi, groei)
 • er/el/em/ek (fietser, bliksem, hoepel)
 • ge/be/ver (geluk, beleefd, verschiet)

Taal laten we zoveel mogelijk geïntegreerd in andere lessen aan bod komen. U kunt hierbij denken aan: gedichten (rijm) schrijven, verhalen afmaken, meervoud/enkelvoud, verkleinwoorden, briefkaart schrijven, alfabet, opbouw tekst etc.

Lezen doen we elke ochtend. Zelfstandig, met een coach, met de juf, met meneer Geza of juf Netty. Begrijpend lezen doen we klassikaal en ook behandelen we de vragen klassikaal.

Daarnaast geven we schrijfles en is het de bedoeling dat de leerlingen over een paar weken alle hoofdletters van het blokschrift beheersen.

Evenzeer besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen door; drama, klassengesprekken en bovenal door veel samen te werken op alternatieve omgangsvormen. Onze leerlingen zijn zich bewust van hun kwaliteiten maar ook van hun persoonlijke leerdoelen.

De groepen 4 wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie! Blijf vooral lezen thuis…dit is van groot belang! In het volgende thema (Feesten) willen we specifiek aandacht gaan besteden aan de gedachten achter de feesten, maar ook aan beeldende vorming. Er zullen verschillende vaardigheden aangeboden worden in ateliers, waarop de leerlingen zich kunnen inschrijven.

Daarnaast gaan we muzikaal aan de slag om de viering op 14 december 2018 een groot spektakel te laten worden. Komt dat zien!!

Nieuws uit groep 6

Wij hebben de afgelopen weken veel geleerd namelijk: persoonsvormen, uitrekenen van gewichtmaten, werkwoorden, hoe je met andere kinderen omgaat, en veel over natuur. Daarnaast zijn we blij met onze meester. Dit omdat hij goede uitleg geeft op een leuke manier. We maken een krant daarin moeten we veel doelen voor gebruiken bijv:spelling,taal. Veel kinderen uit onze klas gaan met plezier naar school en op school doen we erg veel met kerst.

Vriendelijke groet namens groep 6,

Lotte en Jenicia

Nieuws uit groep 7-8

Natuur

We gingen laatst verschillende soorten zand onderzoeken en we liepen met meneer Jael naar het bos. Daar mochten we allemaal opdrachten doen, zoals aarde zoeken en de omtrek van de boom meten. Natuur is heel leuk en leerzaam, want je leert nieuwe soorten bladeren en dieren kennen. We mochten ook een keer zelf kruiden maken. We hebben al eens pesto gemaakt en zelfgemaakte thee gedronken en in die thee zaten bladeren van de moestuin op school. Natuur past bij onze school, omdat wij een school in het groen of een natuurschool zijn. Want we hebben ook een bos waar we in kunnen spelen. En in bomen kunnen we klimmen en we kunnen hutten bouwen en het is nog super leuk. Een pluspuntje voor ons bij de natuurlessen van meneer Jael is dat we het bos gebruiken om hutten te bouwen en takken te zoeken. En als we vragen hebben, worden we geholpen door meneer Jael. Hij weet sommige dingen van natuur af. En dan denk je zo van: hoe kan dit? We hebben vorige week nog geleerd hoe ze in de oertijd vuur maakten met vuurstenen en met firesticks.

Met vriendelijke groet, Yasser en Reudyan

Leesdossier

Een leesdossier is eigenlijk om bij te houden wat je gelezen hebt. Of om te laten zien welk boek je gelezen hebt. En je kan dan laten zien of je het boek leuk vond of niet. Je kan ook schrijven of je het boek een beetje leuk vond. En je mag ook opdrachten maken. Bijvoorbeeld een nieuwe kaft, een poster of een quiz of iets schrijven over je favoriete gedeelte. Maar je mag ook een naamdicht of poppetjes maken van de personen in je boek. Daarna mag je een nieuw boek uitkiezen in de bibliotheek of mag je een boek van de juf zelf kiezen. Die heeft leuke boeken in de klas gezet.

Groetjes Marwan en Arjuna.

Whatsapp

Wel normaal/niet normaal
We vinden het belangerijk dat er niet wordt gepest of gescholden op whatsapp. En we hebben geleerd wat wel kan en wat niet kan. Voorbeeld van wat NIET KAN: privéfotos, pesten, schelden, roddelen, etc. WEL KAN: bellen/videobellen, appen, grappen maken, grappige video delen van een hond, een leuke gif, een emoji sturen, etc. Dus kinderen, ouders of verzogergers let op wat we doen op internet. Dit was het nieuws van 13 december 2018. Groetjes van Wandelbos!

Geschreven door Joshua en Emin.

Eerste wereldoorlog

Het is al meer dan 100 jaar geleden. De Eerste Wereldoorlog was op 1914 tot en met 1918. Afgelopen weken waren we in groep7/8 bezig met het onderzoeken over de Eerste Wereldoorlog. De juf las een verhaal voor over een jongen in Nederland van toen. We gingen onderzoeken hoe het begon en hoe het ontstaan is. En daar kwamen we uiteindelijk achter dat de Oostenrijkse kroonprins dood is geschoten. En dat de Eerste Wereldoorlog begon, omdat de Duitsers al klaar waren voor een eerste wereld oorlog. Het was een moderne oorlog. Met gifgas en prikkeldraad. Maar niet alle landen deden er aan mee. Soldaten wilden niet vechten, maar hun bazen die de macht hadden die zeiden dat ze dat moesten. Er waren landen die neutraal waren (Nederland en België), maar ook centraal (Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië) en er waren ook geallieerde landen (Engeland, Frankrijk en Rusland). Soldaten gingen loopgraven graven. Een loopgraaf is een heel groot gat in de grond die ze gegraven hebben en daar schuilen ze in. Maar bij Kerst hadden de soldaten besloten dat ze niet gingen vechten en alleen voor een keertje gingen ze bij Kerst uit de loopgraven en gingen samen spelen. Ze deelden eten met elkaar en gingen voetballen. Zo hadden ze voor een keertje samen Kerst gevierd. Maar na Kerst gingen ze meteen verder met vechten. Raar tog?

Groetjes, Melek en Rayan

Scroll naar boven