Nieuws vanuit de directeur

Beste ouders,

De afsluitende activiteiten komen in zicht en daar wil ik dan ook graag even aandacht aan schenken. Tijdens de studiedag van ons team is aandacht geschonken aan de doorgaande leerlijn van rekenen. Hoe kunnen we de aansluiting tussen de groepen zo goed mogelijk laten verlopen en wat komt er allemaal bij kijken om goed rekenonderwijs vorm te geven? Het was een leerzame dag die ons weer voldoende input heeft gegeven om verder te bouwen aan ons onderwijs.

Afronden speelplaats

In het weekend wordt onze speelplaats afgerond. De wadi’s worden ingezaaid en ook de losse stenen bij de speelzaal worden netjes en vakkundig teruggeplaatst. Ook de moestuin wordt de komende dagen onder handen genomen. Binnenkort verschijnt er in het Brabants Dagblad een leuk artikel over onze groene en blauwe school. We houden u hiervan op de hoogte.

Wandelbosfestival

Op zaterdag 16 juni vindt het jaarlijkse Wandelbosfestival plaats van 10.00 tot 14.00 uur. Alle kinderen hebben inmiddels een grote kleurplaat ontvangen die ze hopelijk thuis achter het raam hangen. Ouders, kinderen, opa’s, oma’s en belangstellenden zijn van harte welkom om dit festival samen met het team te vieren. Allerlei activiteiten staan klaar om deze dag tot een succes te maken. Zo kunnen kinderen springen, klimmen, fietsen, knutselen, dansen, zingen etc. Wij hebben er zin en hopen of heerlijk weer!

De wisselmiddag

Ook de formatie en de groepsbezetting voor het komende jaar heeft onze aandacht. Wie in welke groep staat en bij wie uw kind volgend jaar in de klas zit, zal in week 26 (week van 25 juni) bekend gemaakt worden. U ontvangt dan een brief met hierop alle informatie. Op donderdagmiddag 28 juni ontmoeten de kinderen hun nieuwe juf of meneer tijdens de wisselmiddag. De kinderen van groep 8 oefenen met juf Lynn de musical in de aula.

De ouderkalender

Nog voor de grote vakantie ontvangt u via school de nieuwe ouderkalender met hierin de vakanties, studiedagen en speciale activiteiten. Alle oudste leerlingen krijgen deze kalender in papieren versie mee naar huis. Uiteraard wordt de kalender ook weer op de website van onze school geplaatst.

Intekenen voor ouder-kindgesprekken en portfoliomap

Vanaf maandag 18 juni hangen de intekenlijsten voor het ouder-kindgesprek weer naast de klassendeuren. De gesprekken worden vanaf maandag 25 juni gevoerd. Naast de tijden ná school is er ook de mogelijkheid om op maandagavond op gesprek te komen. Het is de bedoeling dat alle ouders intekenen voor dit gesprek, het is dus niet facultatief!

Vervolgens krijgen de kinderen op vrijdag 22 juni de portfoliomap mee naar huis. Hierin zit o.a. het verslag van uw kind waarop u kunt zien hoe hij/zij zich de afgelopen periode heeft ontwikkeld. We hebben met het team gesproken over verbeterpunten en denken dat het gesprek met de juf/meneer n.a.v. het verslag, nu een duidelijke meerwaarde zal hebben. U kunt als ouder nu namelijk in één opslag zien hoe en op welke gebieden, uw kind zich heeft ontwikkeld. Het gesprek met de juf/meneer zal voornamelijk hier over gaan.

Juffen en menerendag

Op vrijdag 29 juni vieren we op school de juffen en meneren dag. Hoe hier invulling aan gegeven wordt, krijgt u via uw kind en klasbord nog te horen. Het belooft een gezellige dag te worden.

Tot slot

De afgelopen weken zie ik dat er weer veel kinderen (en ouders) te laat op school komen. Om half 9 sluiten de deuren en dan willen onze leerkrachten beginnen met de les. Het is erg vervelend als een juf of meneer soms 3 keer wordt gestoord door een deur die opengaat omdat er iemand te laat is. Nogmaals het verzoek aan u allen om op tijd te vertrekken zodat de kinderen en de leerkrachten allemaal op tijd kunnen beginnen.

Vriendelijke groet,

Roberto van Dalen

Scroll naar boven