Nieuws vanuit de directeur

Beste ouders,

De laatste nieuwsbrief waarin ik graag aandacht besteed aan de formatie en de keuzes die gemaakt zijn voor het volgend jaar.

Laat ik beginnen met: het belang en de ontwikkeling van de leerlingen staat voorop. Bij alle keuzes die gemaakt worden, staat de ontwikkeling van de leerling centraal.

Bij het samenstellen van de groepen voor volgend jaar is o.a. gekeken naar de leerlingaantallen, de visie van de school en de professionele ontwikkeling van de leerkrachten. We willen als school onze leerlingen zo goed mogelijk blijven volgen en daarvoor is het van belang dat we steeds een goed beeld hebben van onze leerlingen. De afgelopen jaren is er veel veranderd op onze school. Een heleboel dingen gaan goed. Daar zijn we dan ook trots op!

Wat gaat goed op Basisschool Wandelbos?

  • Het realiseren van natuureducatie is uniek in Tilburg. Hierin zijn we onderscheidend
  • De groene (en blauwe) identiteit van de school voor de buitenwereld
  • De diversiteit van de schoolpopulatie is een succes in onze wijk. We kunnen ons met recht een wijkschool noemen
  • Een gedreven en ambitieus team met de wil om te ontdekken
  • Aandacht voor brede talentontwikkeling voor alle leerlingen
  • Uitdagend aanbod naschoolse activiteiten
  • Leerlingen voelen zich prettig en veilig op school

De veranderingen van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat Basisschool Wandelbos weer op de kaart staat en dat ouders onze school weten te vinden. Dit neemt niet weg dat we nog volop in ontwikkeling zijn en blijven en dat we er nog niet zijn. Verandering is namelijk de enige constante factor in het onderwijs.

We willen dat leerlingen het beste uit zichzelf halen en sluiten zo goed mogelijk aan bij talenten van leerlingen. Op deze manier denken we dat kinderen ontdekkend leren en intrinsiek gemotiveerd blijven. Dit geldt ook voor onze leerkrachten. We willen de juffen en meneren op de juiste plaats in de school. Het opstarten van bijvoorbeeld een nieuwe groep en het aangaan van een nieuwe uitdaging. We zijn als team van mening dat we zorgvuldig hebben gekeken naar de kwaliteiten van onze leerkrachten. Zij staan het komend jaar allemaal voor een groep waar zij veel affiniteit mee hebben en waar zij met een duidelijk doel, de groep op een fijne en inhoudelijke manier, gaan begeleiden.

De combinatie 7-8 is op dit moment in de ontwikkeling van onze school voor ons als team een logische keuze. De groepen zijn, als je dit vergelijkt met andere scholen, klein. Zo bestaan de groepen 3, 4, 5 en 6 uit ongeveer 20 leerlingen. De onderbouwgroepen starten met 17-18 leerlingen.

De bovenbouwgroep 7-8 is groot maar de werkwijze en de voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs, zal door deze combinatie helderder en wellicht ook nog inhoudelijk sterker gaan worden. Kinderen worden vanaf begin groep 7 voorbereid op het VO en krijgen dagelijks mee wat er verwacht gaat worden met het oog op het VO. Het is een combinatie die heel goed bij de fase waarin onze school zit past en die het heel goed mogelijk maakt om kinderen zelfstandig en coöperatief met elkaar te laten samenwerken. De leerstof in groep 8 is voornamelijk herhaling van de leerstof in groep 7 waardoor leerlingen in deze combinatiegroep leerstof meerdere malen aangeboden krijgen om zo tot herhaling te komen. Er is een weloverwogen keuze gemaakt om één vaste leerkracht voor deze groep te zetten die 5 dagen aanwezig is en de ontwikkeling van de leerlingen dus 5 dagen per week op de voet volgt. Daarnaast hebben we gekozen voor ondersteuning in deze groep op 5 ochtenden. Dit wil zeggen dat per week en per dag wordt bekeken welke kinderen extra aandacht verdienen. Dit wordt vastgelegd en goed bijgehouden. Deze kinderen krijgen dan in een klein groepje die aandacht die nodig is. In de middagen is er volop gelegenheid voor de kinderen om met elkaar te werken en te leren. Ik heb als leerkracht zelf ruim 20 jaar les gegeven aan een groep 7-8 en ik kan u uit ervaring vertellen dat deze combinatie werkt. Ook Meneer Martijn zal als leerkracht van groep 6 nauw betrokken blijven bij de groep 7-8. Zijn expertise wordt ingezet.

Dinsdag gaf een ouder me op de speelplaats terug: “De afgelopen jaren is er zoveel veranderd en zoveel beloofd, dat hebben we nu wel gehad”. Ik doe geen beloftes maar sta wel in voor de kwaliteit van ons onderwijs. Met het team gaan we het komende jaar regelmatig in dialoog over het borgen van ons reken- en taalonderwijs. Wat goed gaat houden we vast en waar we kansen zien, spelen we hierop in. Zo zien we mogelijkheden in het groepsdoorbrekend werken bij taal en rekenen. Dit zijn we aan het onderzoeken en we willen u daar als ouders goed van op de hoogte houden.

En die stamgroepen dan?

Zoals u weet hebben we in februari de opstart in de stamgroepen veranderd. Kinderen beginnen de ochtenden nu in het eigen leerjaar en wij zijn daar als leerkrachten enthousiast over. Het geeft rust voor leerlingen en leerkrachten en levert daarnaast veel effectieve leertijd op. In de middagen ontmoeten kinderen uit verschillende leerjaren elkaar gelukkig nog steeds al is dit jaar wel gebleken dat dit door de inzet van externen soms erg lastig is. Zo krijgen onze leerlingen ook les van juffrouw Ceciel (kunst), meneer Jael (bioab), juf Suzanne (muziek) en meneer Gerben (gym) in de ochtend en middag. Het groepsoverstijgend werken willen we zeker behouden in de toekomt want we denken dat kinderen veel van elkaar kunnen leren. Het komende schooljaar worden de lessen van juf Ceciel en meneer Jael voornamelijk in de middagen georganiseerd waardoor de ochtenden voornamelijk in het teken staan van taal en rekenen. Dit biedt perspectief om ook in de ochtenden klassendoorbrekend te werken op het gebied van taal en rekenen. Dit zijn veranderingen/aanpassingen in het belang van de ontwikkeling van de leerlingen, want dat is steeds waar het om gaat.

Ik hoop u met deze toelichting op de brief van a.s. maandag inzicht te hebben gegeven in het proces waarin wij als Bs Wandelbos zitten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we de juiste dingen doen maar beseffen ons dat dit ook tijd kost. Af en toe een pas op de plaats en oog voor borging, vinden we essentieel.

Ik wil u allemaal bedanken voor het vertrouwen dat u het afgelopen jaar in onze school heeft gehad. Weet dat u altijd welkom bent om mee te praten en mee te denken. Samen maken we de school.

Namens alle collega’s wens ik u en uw kinderen een hele fijne vakantie. Lekker uitrusten en volgend jaar met frisse moed en vertrouwen een nieuw schooljaar tegemoet. Ik hoop u te mogen begroeten op de informatieavond van 28 augustus. Daar zal ik het nieuwe schooljaar openen en u meenemen in de ontwikkelingen van de school.

Vriendelijke groet,

Roberto van Dalen

Scroll naar boven