Nieuws vanuit de directeur

Beste ouders,

De tweede Nieuwsbrief van dit schooljaar en zoals beloofd, vindt u in deze Nieuwsbrief informatie over activiteiten van onze leerlingen. Leest u daarom alle kopjes onder de Nieuwsbrief zorgvuldig want er is werk van gemaakt.

We merken dat de Nieuwsbrief goed gelezen wordt maar nog beter werkt het als we informatie gewoon face-to-face vertellen. De ouderkamer is de afgelopen week heel goed bezocht en ook de informatieavond was een succes. Om ervoor te zorgen dat u goed op de hoogte blijft van activiteiten op onze school, hangt er naast de klassendeur regelmatig een brief of inschrijfformulier waarop u kunt lezen wat er binnenkort staat te gebeuren. Zo houden de onderbouwgroepen de komende weken Kijkochtenden, waarbij ouders van harte welkom zijn om een werkles bij te wonen. Daarnaast houden we kennismakingsgesprekken waarin we elkaar beter leren kennen en verwachtingen uitspreken. De ouders die zich niet hebben ingetekend voor dit gesprek, hebben inmiddels via de leerkracht een uitnodiging gekregen om alsnog in gesprek te gaan. Kortom: wij stellen betrokkenheid van ouders en samen optrekken centraal en hechten hier veel waarde aan.

Hoe zit het met het mailen naar de juf of meneer?

Op onze school hebben we met elkaar afgesproken dat we het belangrijk vinden om inhoudelijke zaken niet via de mail te communiceren. Communicatie met de juf of meneer loopt via persoonlijk contact. Op deze manier zien we elkaar en kunnen we ook echt met elkaar in gesprek gaan. Bij hoge uitzondering wordt er een mailtje gestuurd.

U heeft vast ook gezien dat het speeltoestel is ingepakt. Dit heeft alles te maken met een project van de bovenbouw. Hierover kunt u meer lezen in deze Nieuwsbrief. Naast informatie vanuit de clusters ook informatie vanuit de muziekjuf, de gymmeneer, de natuurpedagoog en de kunstenares.

Ik wens u veel plezier met het lezen van deze Nieuwsbrief. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u daarvoor terecht bij mijn collega’s. Uiteraard staat mijn deur ook altijd voor u open!

Vriendelijke groet,

Roberto van Dalen

Scroll naar boven