Nieuws vanuit de directeur

Beste ouders,

De derde Nieuwsbrief van dit schooljaar. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over activiteiten van onze leerlingen. Daarnaast is er o.a. aandacht voor het schoolontbijt en het schoolfruit, maar laat ik beginnen met het nieuws dat Juf Carla afgelopen maandag is gestart in groep 7-8. Vóór de herfstvakantie werd u al op de hoogte gesteld van de aanstelling van juf Carla en het vertrek van juf Juul. Deze week werken beide juffen met juf Melanie in de groep om de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen. A.s. vrijdag is er aansluitend aan school (vanaf 12.15 uur) gelegenheid om juf Juul te bedanken voor haar inzet.

Ook dit jaar is de leerlingenraad weer gestart. 8 leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 (Noah, Lina, Lina, Anne, Joshua, Melek, Tygo en Isis) komen één keer in de 6 weken bij elkaar om samen met mij te praten over belangrijke zaken, die spelen op school. Zo hebben we bijvoorbeeld afgesproken dat we gebruik maken van een agenda en dat iedereen agendapunten mag inbrengen. Regelmatig is het zo dat de leerlingen van de raad bij hun eigen groep informatie ophalen en weer terugkoppelen om zo goed in beeld te krijgen wat er speelt op onze school. De afgelopen vergadering hebben we o.a. gesproken over een nieuw speeltoestel op de speelplaats. Het oude toestel is aan vervanging toe. Het is de bedoeling dat er in de Kerstvakantie een nieuw toestel gaat komen. Spannend! Onze volgende vergadering is in december en dan praten we o.a. over boeken op school, computers en natuur binnen de school.

Op maandag 29 oktober worden 3 regentonnen geplaatst. Nu loopt het regenwater via de regenpijpen nog in het riool en in de wadi’s maar vanaf 29 oktober gaat het regenwater via 3 regenpijpen in de regentonnen. Vervolgens kan het water in de tonnen naar de wadi’s geleid worden. Alweer een mooie verandering, die bijdraagt aan een groene/blauwe school.

Ook dit schooljaar kunnen al onze leerlingen weer gratis naar het Natuurmuseum aan de Spoorlaan. Via school krijgen alle leerlingen een pasje waarmee ze gratis naar binnen kunnen. Mocht u dit schooljaar al met uw kind(eren) naar dit museum zijn geweest dan kunt u contact met mij opnemen. De school komt dan tegemoet in de gemaakte kosten.

Naast deze praktische informatie wil ik u ook op de hoogte brengen van de ontwikkelingen, waarin we met het team zitten. We gaan onze schoolvisie herijken. Dit houdt in dat we met het team regelmatig bij elkaar komen om onze visie/ambities met elkaar te bespreken. Waar willen we met onze school over 4 jaar staan? Hoe ziet ons onderwijs er dan uit? Wat verwachten wij van onze leerlingen? Wat gaat u hiervan terug zien in de groepen? En waar leggen we de komende jaren de accenten op?

Een heleboel vragen waar we de komende maanden mee aan de slag gaan en waar we een duidelijk plan voor willen opstellen. Een haalbaar plan, een plan waar we allemaal achter staan en waar we enthousiast van worden.  De visie van Basisschool Wandelbos moet zichtbaar gemaakt worden zodat kinderen, ouders en belangstellenden, kunnen zien, horen en voelen waar wij als school voor staan. Hier ligt een mooie opdracht voor onze school maar tevens een fraaie droom, die we heel graag willen verwezenlijken. Basisschool Wandelbos, een groene school met een goed verhaal.

Vriendelijke groet,

Roberto van Dalen

Directeur Bs Wandelbos

Scroll naar boven