Nieuws vanuit de directeur

Beste ouders,

Het Sinterklaasfeest is weer achter de rug en de gezamenlijke viering in de aula was een groot succes. Een grote opkomst van betrokken ouders en leuke stukjes vanuit de verschillende bouwen.

Deze week staat de Kerstviering op het programma. 20 december staat in het teken van verbondenheid, gezamenlijkheid en gezelligheid. Samenzijn en samen vieren! De school is helemaal in Kerstsfeer tijdens deze donkere dagen. In de groepen vieren de leerlingen, samen met de juf/meneer het Kerstfeest. Dan nog één ochtend school en vervolgens genieten van een welverdiende vakantie.

Ik wil alle ouders, die zich de afgelopen maand hebben ingezet voor de school, bedanken. Het versieren, het mee regelen en overleggen. Deze hulp wordt door alle collega’s enorm op prijs gesteld. Nogmaals dank!

Dan nog nieuws vanuit de leerlingenraad. In een eerdere nieuwsbrief heeft hierover al het één en ander gestaan. We nemen onze leerlingenraad serieus, de inbreng van de leerlingen wordt op prijs gesteld. Deze 8 kinderen vertegenwoordigen de groepen 5, 6, 7 en 8 en brengen agendapunten in die spelen op school. Een week voorafgaand aan de vergadering ontvangen de leerlingen een agenda.

Het is de bedoeling dat de leerlingen de vergadering voorbereiden door zelf alvast na te denken of te polsen bij klasgenootjes, hoe de klas over een bepaald agendapunt denkt. Vorige week hebben we gesprekken gevoerd over natuur op onze school en hoe we de beste school van Nederland kunnen worden. Zijn we dat niet dan?

Naast het drinken van een kop warme chocolademelk gaan de leerlingen ook terug naar de eigen klas met een opdracht. In een volgende vergadering komen we dan terug op deze opdracht. De inbreng van de leerlingen wordt gebruikt om onze visie mee vorm te geven.

Laat ik mijn stukje eindigen met 2 aandachtspuntjes. Dagelijks wordt door de leerkrachten bijgehouden welke leerlingen ziek zijn of te laat komen. Wat ik heb gemerkt is dat er nogal wat leerlingen in de ochtend te laat komen. Het gaat dan om 1 of 2 minuutjes maar het stoort de lessen en is ook niet geoorloofd. Wat zou het mooi zijn als we in 2019 constateren dat steeds minder leerlingen te laat komen. Laten we daar voor gaan!

Het doet me goed om te zien dat veel ouders echt rekening houden met overstekende kinderen en de veiligheid van onze leerlingen. Auto’s worden over het algemeen keurig geparkeerd op plekken waar dit is toegestaan. Helaas zie ik nog wel regelmatig auto’s op de stoep geparkeerd staan bij de ingang aan de Baden Powellaan. Ook hier staat de veiligheid van onze leerlingen voorop. Graag ergens anders parkeren!

Ik wens u allen een heel goed uiteinde en een mooi begin van 2019. Ook in het nieuwe jaar staat team Wandelbos voor u en alle leerlingen van onze school klaar, om op een fijne en betekenisvolle manier het beste uit de kinderen te halen.

Vriendelijke groet,

Roberto van Dalen
Directeur Bs Wandelbos

Scroll naar boven