Nieuws vanuit de directeur

Beste ouders,

We zijn alweer begonnen aan het laatste stukje van dit schooljaar. Nog 8 weken en dan beginnen we aan onze welverdiende vakantie. Ik kijk terug op een fijn jaar waarin we met het team een aantal stapjes gezet hebben. Zo zijn we voortdurend bezig om de kinderen op onze school nog beter in beeld te krijgen zodat we goed aan kunnen sluiten bij wat ieder kind nodig heeft. Het geven van goede lessen, gekoppeld aan leerdoelen die zichtbaar gemaakt worden. Deze aanpassingen zijn ook terug te zien in het nieuwe verslag dat meegaat in de presentatiemap. Daarnaast willen we als Natuurschool duidelijker gaan uitstralen dat Natuur op onze school ook daadwerkelijk een belangrijke plaats inneemt. De aanpassingen van ons schoolplein met daarin een nieuwe moestuin en wadi’s, zijn voorbeelden van hoe we in de toekomst NME (Natuur en Milieu educatie) vorm willen geven. We zijn er nog lang niet maar de dromen zijn er en de plannen, in ontwikkeling.

Afgelopen maandag zijn we gestart met een extra taalondersteuning voor kleuters in kleine groepjes. Op maandagochtend, maandagmiddag en vrijdagochtend komen Juf Ien Frieling, juf Margreet Vos (oud collega van Bs De Elzen) en de intermediairs in de onderbouwgroepen om deze ondersteuning vorm te geven. Aan het eind van dit schooljaar evalueren we hoe we er voor staan en in welke vorm dit een vervolg gaat krijgen. In de ouderkamer van maandag 7 mei jl. heb ik hierover al het een en ander verteld. Uiteraard krijgt u hierover meer informatie wanneer dit duidelijk is.

Groep 8 heeft inmiddels de eindtoets (Route 8) gemaakt en kan zich op gaan maken voor de afscheidsmusical. De aanmeldingen zijn achter de rug en onze wens is dat ieder kind op de juiste plek terecht komt.

Een kijkje in de toekomst: op dit moment zijn we volop bezig met de formatie voor het komende schooljaar. We willen graag de kwaliteit van ons onderwijs behouden en verbeteren. Hiervoor is het belangrijk dat we investeren in leerkrachtvaardigheden en het verder eigen maken van het werken vanuit leerlijnen. Een gemotiveerd team met passie voor onderwijs staat voor u  en uw kinderen klaar! De school groeit nog steeds en op dit moment staat de teller op 224 kinderen. Onze kinderen komen voornamelijk uit de buurt en dat is precies wat we willen. Een school waar kinderen te voet (of met de fiets) naar toe kunnen. Daarnaast een plek waar kinderen zich veilig voelen en iedere dag met plezier naar toe komen.

Donderdag gaan we met de hele school een dagje weg. Toverland biedt voor alle kinderen vertier. De school is na ons vertrek gesloten en we nemen alle collega’s mee omdat we uit willen stralen dat iedereen er op onze school toe doet. SAMEN staan we voor het onderwijs op onze school en SAMEN MAKEN WE PLEZIER!

Met vriendelijke groet,

Roberto van Dalen

Scroll naar boven