Nieuws vanuit de MR

Aan het eind van deze schoolperiode loopt de zittingstermijn van twee van onze leden uit de oudergeleding af. Een lid heeft een zittingsperiode van twee jaar. Daarna moet hij/zij aftreden en is terstond herkiesbaar. Zodra er meerdere belangstellenden zijn, zullen er verkiezingen moeten worden uitgeschreven.

Vandaar een oproep aan alle ouders. Wilt u ook een beetje zeggenschap?

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan de MR? Wij stellen het op prijs als een toekomst MR-lid een vergadering bijwoont. Wij vergaderen altijd op een dinsdagavond. De volgende vergadering is op dinsdagavond 5 juni.

U kunt bij juffrouw Adrienne terecht als u belangstelling heeft. Spreek haar aan of stuur een e-mail naar: adrienne.evegaars@xpectprimair.nl

Vragen? Laat ze ons horen!

Hartelijke groet,

Namens de MR,

Adrienne, Ilja, Bibianne, Dennis,

Tim en Alma

Scroll naar boven