Nieuwsbrief 11 april 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u al eerder hebt kunnen lezen zijn we druk bezig met het schoolplan 2019-2023.

Een belangrijks stap in dit proces is het betrekken van ouders bij dit proces. Ik nodig u uit om deel te nemen aan een thema-avond. Tijdens deze avond informeer ik u over ons schoolplan en de ambities die wij als school de komende jaren, willen verwezenlijken. Daarnaast gaan we met u als ouder de dialoog aan om informatie op te halen. Ons gesprek zal gaan over kansen. Kansen die jullie zien op onze school op het gebied van ondersteuning, onderwijs en omgeving.

De inbreng van ouders zie ik als een essentieel onderdeel van het vormgeven van ons schoolplan.

Noteer de datum alvast in uw agenda en hopelijk bent u één van die ouders met wie wij in gesprek mogen gaan. Dinsdag 7 mei vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom.

Het schooljaar gaat snel en binnenkort kunnen we alweer genieten van 2 weken vakantie. Als we vervolgens weer starten op 6 mei, zijn er nog maar 9 weken voordat de grote vakantie begint. Ná de meivakantie wordt de bibliotheek, het biolab en de ouderkamer onder handen genomen. Ik vind het belangrijk dat deze ruimtes de uitstraling krijgen, die zij nodig hebben. Als een kind het biolab binnenloopt moet het ook het gevoel krijgen dat dit een bijzonder lokaal is, waar het kind wordt geprikkeld om te leren over de natuur. Daar gaan we ons uiterste best voor doen! Daarnaast komen er op de gang leerplekken waar kinderen zelfstandig en rustig kunnen leren.

Morgen maken we ons op voor de Koningsspelen. Dit belooft ook weer een prachtige ochtend te gaan worden. Onze jongste kinderen blijven op school en gaan daar onder begeleiding van ouders en leerkrachten, spelletjes spelen. De groepen 3 t/m 8 gaan in de natuur, spelenderwijs uitdagingen aan bij Outrex. Deze kinderen zijn om 13.00 uur vrij.

De volgende Nieuwsbrief kunt u op donderdag 9 mei verwachten.

Vriendelijke groet,
Roberto van Dalen
Directeur Bs Wandelbos

Reminder Wandelbosfestival!

Het belooft een prachtig feest te worden. Op vrijdagmiddag 10 mei is het weer tijd voor ons jaarlijkse Wandelbosfestival! Het festival duurt van 13:30 tot 16:30 uur. Inmiddels hebben we een mooi aanbod van activiteit voor jong en oud.
Mocht u zich nog niet op hebben gegeven, maar toch willen helpen dan kan dat alsnog.
De inschrijflijsten hangen bij de klaslokalen.

Thema-avonden op Basisschool Wandelbos

De schoolmaatschappelijk werkster van Basisschool Wandelbos denkt graag met ouders mee over thema’s rondom opvoeding. Op 15 mei en 12 juni  van 19.30-21.30 zijn 2 op elkaar aansluitende avonden gepland in de ouderkamer.

Om te leren over de volgende thema’s:
Hoe ga je om met rivaliteit tussen broertjes en zusjes?
Wat mag je verwachten van een kind in een bepaalde leeftijd?
Hoe ga je op een goede manier om met aanhoudend brutaal/ongewenst gedrag

Zijn dit voor jou herkenbare vragen?  Kom dan ook! Het is fijn als je er dan allebei de avonden kunt zijn.

Opgeven via: f.noordijk@imwtilburg.nl
Natuurlijk mag je ook last minute aansluiten.

Schoolvoetbal toernooi in de mei vakantie zonder BS Wandelbos teams

Zoals u weet willen we proberen om zo min mogelijk papier mee naar huis te geven. Hierdoor is onze nieuwsbrief al digitaal, maar zijn we ook geleidelijk over aan het stappen naar het digitaal inschrijven bij sportactiviteiten. Het inschrijven kan via onze website www.bswandelbos.nl of via de facebook pagina van onze school; Basisschool Wandelbos. Daarnaast is er ook altijd een mogelijkheid om een papieren inschrijfbrief te pakken uit het bakje wat hangt bij het kantoor van juffrouw Anita.
Tijdens de afgelopen inschrijfperiode voor het vakantietoernooi voetbal hebben we voor het eerst niet elke leerling een brief mee gegeven. We hebben de informatie gedeeld via onze nieuwsbrief, de facebook pagina en de leerkrachten hebben het meermaals in de klas benoemd. Echter hebben we helaas niet voldoende inschrijvingen gekregen om deel te nemen aan het toernooi. We begrijpen dat het een proces is en blijkbaar zijn de individuele briefjes nog nodig om voldoende aanmeldingen te krijgen. Wij gaan als school bekijken hoe we dit proces positief kunnen beïnvloeden, maar mocht u goede ideeën hebben, dan horen we dat natuurlijk ook graag.
We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Nieuws vanuit onze VCP-er (vertrouwenscontactpersoon)

Gisteren ben ik als vertrouwenscontactpersoon alle klassen langs gegaan om de leerlingen te informeren over deze rol.

In de groepen 1 t/m 4 is gebruik gemaakt van het prentenboek Stop, hou op! Van Woezel en Pip. In dit boek wordt duidelijk gemaakt dat het belangrijk is om met iemand te praten als je ergens mee zit en wordt vertelt hoe je voor jezelf of een ander kan opkomen. Ook is er bij deze groepen gesproken over giechelgeheimen en buikpijngeheimen en dat ze altijd met hun verhaal naar een volwassene, die ze vertrouwen, mogen gaan.

In de groepen 5 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van de ‘Praatplaat ongewenst gedrag’. Op de praatplaat zijn gevoelige onderwerpen afgebeeld: zoals pesten, betasten en bekeken worden. Allemaal situaties die kinderen niet fijn vinden. De praatplaat laat ook zien wat kinderen er tegen kunnen doen. Bijvoorbeeld ‘NEE!’ zeggen. Als ‘nee-zeggen’ niet helpt dan biedt de praatplaat diverse hulpmogelijkheden aan: praten met iemand uit de vertrouwde omgeving of contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon.

De ‘praatplaat ongewenst gedrag’ zal op twee plekken in school komen te hangen. Het kan zijn dat uw kind behoefte heeft om verder met u te praten over de onderwerpen. Samen kunt u dan nog eens kijken naar de praatplaat. Heeft u verder nog vragen, mag u altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Jessy de Vet

Nieuws vanuit beeldend vorming

Door te kijken zie je meer

In dit blok is het de bedoeling om de kinderen uit hun eigen schema denken te halen, echt te leren waarnemen en emoties te herkennen en uit te beelden in hun werk. Verder blijft de focus gericht op de fijne motoriek van beide handen en hand/oog coördinatie. Ik gebruik veel gemengde technieken waar verschillende moeilijkheidsgraden aan te pas komen .

Kleuters bekennen kleur
Naar aanleiding van het verhalenboek over het kleuren monster van Anna Llenas leren de kleuters emoties te benoemen, uit te beelden en kleur te geven. Het was heel leuk te zien hoe alle kleuters mee deden in het oefenen van emoties .
geel= blij, rood =boos, groen= kalm, zwart = angst, blauw= verdriet, alle kleuren= in de war.

Kleuters leren:
– luisteren naar een verhaal over een monstertje dat in de war is
– werken aan beleving, uitbeelden van emoties en fijne motoriek oefenen
– emoties herkennen door gezichtsuitdrukking en de kleur
– blazen (niet zuigen) door een rietje zodat de inkt grillige monster vormen maakt
– knippen op de juiste manier (de schaar recht houden en de andere hand draait het papiertje)
– plakken … niet te veel en alleen de randjes
– met wasco een aaibare vacht uitvoeren (ritme)

Daarna wordt er door de kleuters nog even met het monstertje gespeeld.

Idealen, emoties en houding voor groepen 4
Groep 4 ging dit themablok aan de slag met de ideale menselijke verhouding en het tonen van emoties in gezicht (boetseren van kleimaskertje) en lichaam (tekenen van houdingen die een gevoel uitdrukken).
Leornardi Da vincy ’s Vitruvius man lag warempel in het atelier uitgebeeld. De juffen, Ied (mijn assistent op maandagen) en ik worden opgemeten en wij blijken de ideale maten te hebben. De juffen wisten dit al!!!

We maken bij deze opdracht de Vitruvius man met pijpragers en gaan spelenderwijs houdingen uitdrukken die iets zeggen over het gevoel. Vervolgens tekenen de kinderen deze na. De straatkunstenaar Keith Haring geeft ze inspiratie. Met viltstift en water vullen ze de tekenfiguren arcerend in. De kinderen leren al zoekend de figuren weer te geven en letten op de maten en verhoudingen. Het hoofd is nl. kleiner dan de buik.

Bij de opdracht “emotie gezichten boetseren”  letten we op uitdrukking van wenkbrauwen, monden, ogen en wangen. We nemen waar wat een gezicht kan uitdrukken. We spelen het na en voelen in ons eigen gezicht. De kinderen leren technieken om de klei goed op te zetten en vast te hechten. Er kwamen hele leuke sprekende maskers uit. Deze werden na het bakken in de klas gepatineerd met verf.

Ben ik dat? Groep 5 en 6
Groep 5 start in het atelier aan het themablok zelfportret. De kinderen krijgen de opdracht om in de spiegel te kijken en hun gezicht te tekenen in één doorlopende lijn . Ze mogen niet op hun vel kijken (het oefenen van hand oog coördinatie = blind tekenen) Na drie portretten mogen ze de beste uitzoeken en de lijnen van het portret aanzetten met een gekleurde viltstift. De lijnen worden met water vloeiend gemaakt.
De andere  opdracht is maak een “verknipt portret” van de andere tekeningetjes die over blijven.

Collage technieken, vrije expressie en creativiteit worden toegepast.
Op dit moment zijn de kinderen nog bezig met een echt zelfportret tekenen met houtskool in de juiste verhoudingen. Deze tekeningen  gaan ze echt als een Rembrandt van Rijn schilderen .

Groep 6 werkt aan een zelfportret in klei. Ze leren iets over de schedelopbouw met een heus schedel voorbeeld, de verhoudingen in te delen en te kijken naar typerende vormen en trekjes van zichzelf. Zeer verrassend hoe serieus de kinderen aan de slag zijn. De nieuwe aanwijzingen daadwerkelijk toepassen in hun zelfportret. Een moeilijk, maar erg leuk blok waar de kinderen echt open stonden te leren. Ik ben er erg blij mee en trots op hun resultaat.

Nieuws vanuit de onderbouw

Naar de camping…
Na de meivakantie start het nieuwe thema ‘op reis’. Bij de kleuters gaan we op reis naar… de camping! In de klas kun je kamperen, naar de campingwinkel en natuurlijk een duik nemen. Voor dit nieuwe thema zijn we op zoek naar campingspullen die we in de klas kunnen gebruiken om tentoon te stellen of om mee te spelen/werken.

Mocht je campingspullen hebben kun je deze vanaf dinsdag 7 mei mee naar school nemen. Als je iets meeneemt, is het handig als er een label met je naam aan zit, zodat wij weten met wie de spullen weer mee naar huis moeten!
Bedankt voor al het kosteloos materiaal!We willen iedereen erg bedanken voor al het kosteloos materiaal dat de afgelopen tijd is meegebracht naar school. We hebben er fijn mee kunnen werken en zullen hier ook de komende tijd nog veel profijt van hebben. Op dit moment hebben we geen nieuw kosteloos materiaal meer nodig. Nogmaals, iedereen bedankt!

Nieuws vanuit groep 7-8

Nationale buitenlesdag

Meer dan 340.000 kinderen kregen deze week buiten les. Natuurlijk wij van groep 7/8 ook!
Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties, maar het is ook nog eens leuk.
Vandaag heeft groep 8 geoefend voor de musical op het schoolplein.
Groep 7 heeft rekenles gehad in het park in de nabijheid van de school.
De leerlingen hebben in groepjes gewerkt aan het cijferend delen. We verwachten dat de buiten lessen een positief effect hebben op de leerprestaties van de kinderen.

Groetjes groep 7/8

Activiteiten in de ouderkamer

Op maandag 15 april is er informatie vanuit Schoolmaatschappelijk werk over de opvoeding van kinderen
Op maandag 6 mei bent u van harte welkom om met de directeur aan tafel te gaan.

Scroll naar boven