Nieuwsbrief 13 februari 2020

Beste ouders,

Onderwijs is geen enkele dag hetzelfde! Dat hebben we de afgelopen maanden weer eens aan den lijve mogen ervaren. Veel invallers en interne oplossingen om de groepen draaiende te houden.

In het team hebben we gesproken over toekomstbestendig onderwijs. Hoe ziet dit er uit en hoe kunnen we er voor zorgen dat de werkdruk acceptabel is? Zorgen voor effectieve leertijd en inzetten van experts, invloeden van buitenaf kritisch bekijken en ons afvragen of zaken van buitenaf in belang van de ontwikkeling van de leerlingen is. Oudere kinderen meer inschakelen bij het begeleiden van jongere kinderen en collega’s laten werken met een vast maatje, zodat we van elkaar kunnen leren.

Daarnaast hebben we breder gekeken (Westbreed) en besproken hoe we in de toekomst meer en vaker gebruik kunnen maken van expertise in de wijk en van leerkrachten op andere scholen. Het opzetten van een klusklas en plusklas Wijkbreed behoort tot de mogelijkheden.

Ten slotte is ook de wens uitgesproken om opleidingsschool te worden,
waardoor we op onze school ook stagiaires van de Pabo mee kunnen laten draaien en op kunnen leiden.
Kortom: veel ideeën om ons onderwijs en de organisatie hiervan, effectiever en daarnaast
ook realistisch, vorm te geven.

Omdat onderwijs altijd in beweging is, dien je in te spelen op veranderingen. Zo krijgen collega’s op onze school ruimte om zich te ontwikkelen. Het volgen van cursussen of een opleiding, hoort bij de visie van een lerende organisatie. Een wat gebeurt er dan als collega’s
een opleiding hebben afgerond? Dan hoop je dat de collega nog een aantal jaren op school blijft, waardoor we gebruik kunnen maken van expertise. Helaas gaat het voor de school ook wel eens anders.
Meneer Jeffrey heeft vorig jaar zijn opleiding Master in Leren en Innoveren (MLI) afgerond en daar zijn wij trots op. Hij heeft zijn expertise de afgelopen jaren breed ingezet door leerkrachten te begeleiden bij het rekenonderwijs, en door ons rekenonderwijs steviger op de kaart te zetten. Nu is echter voor hem de tijd aangebroken om zijn vleugels te gaan
spreiden. Ná de Carnavalsvakantie zal meneer Jeffrey nog maar één dag werkzaam zijn op onze school. Op de dinsdagen zal hij dit schooljaar de verrijkingsgroepen blijven begeleiden. Meneer Jeffrey zal zijn carrière voortzetten op de Pabo als rekendocent. Wij wensen hem
hierbij alle succes en gunnen hem deze stap in zijn carrière.

Gelukkig hebben we intern het vertrek van meneer Jeffrey op kunnen lossen. Juf Lynn zal ná de Carnavalsvakantie 5 dagen voor deze groep staan, waardoor de continuïteit gewaarborgd blijft. Omdat zij hierdoor 2 dagen uit groep 1-2 van juf Kim/Lynn wordt gehaald, gaat er ook
in deze groep iets veranderen. Juffrouw Irina zal op de woensdag en donderdag voortaan, naast juf Kim, de juf zijn. Alle ouders van de groepen die dit betreft, krijgen op donderdag hierover ook nog een brief mee naar huis, zodat u goed wordt geïnformeerd.

Dan nog even aandacht voor een nieuwe juf. Zij is vanaf dinsdag 11 februari te zien en te horen in groep 1-2a. Hier zal zij tot het einde van het schooljaar het vaste gezicht voor de
kinderen zijn.

Zij stelt zich aan u voor:

Vanaf 11 februari aanstaande zal ik full time starten in groep
1/2A. Middels deze weg wil ik alvast iets over mezelf
vertellen, zodat u een idee heeft wie dit nieuwe gezicht op
school is.

Ik ben Maringe Smits, 26 jaar oud en geboren en getogen in
Tilburg. Onderwijs en lesgeven zijn vanaf heel jongs af aan
een van mijn grootste passies. Ik profileer mezelf als een
creatieve juf, iemand die van een uitdaging houdt en ik heb
een grote liefde voor muziek. Een veilig klassen- en leerklimaat vind ik erg belangrijk; een
fijne sfeer in de groep waar we ons allemaal gerespecteerd, op ons gemak en blij voelen
wordt dan ook mijn eerste doel.
Naast lesgeven en muziek maken houd ik ook enorm van koken (volledig plantaardig),
mijn eigen kleren maken met mijn oma’s naaimachine, reizen en hele dagen buiten zijn. Ik
kijk er naar uit deze dingen met de kinderen te delen.
Mochten er naar aanleiding van dit stukje tekst vragen zijn, schroom niet om aan het einde van een schooldag even langs te komen om ze me te vragen!

Nou, het is al met al een langer stukje tekst geworden dan ik had verwacht, maar liever te goed geïnformeerd dan niet! Rest mij te vertellen dat zich 2 ouders hebben aangemeld voor het bijhouden van onze website. Dit houdt in dat ook de Nieuwsbrief binnenkort weer op de website zal verschijnen. U wordt hierover geïnformeerd.

Ik wil u allemaal alvast een hele
fijne voorjaarsvakantie wensen. Nog één weekje, en dan weer even bijtanken.

Vriendelijke groet,
Roberto van Dalen

Vanuit cultuur

Afgelopen dinsdag zijn de groepen 1, 2 en 3
naar de voorstelling WOEST in het theater
geweest. Woest is een voorstelling over
onstuimige woedeaanvallen. Een jongen
van gescheiden ouders reageert zich af op
alles en iedereen. Maar onder zijn boosheid
schuilt een dieper verlangen: in zijn
eigenzinnige wereld vol dynamische,
virtuoze en acrobatische dans probeert hij
alles te laten zijn zoals het was…
In de groepen 1 en 2 is de afgelopen weken al veel aandacht besteedt aan emoties en
uitingen daarvan in voorbereiding op deze show. Het was een ware beleving om met al deze
leerlingen naar het grote theater te gaan.

Op dinsdag 19 mei om 13u zijn de groepen voornemens om naar de theatervoorstelling De
Ontspoking te gaan, wederom bij Theaters Tilburg. De Ontspoking is een ironische,
woordeloze presentatie van dans en muziek, waarin dansers en musici alle ruimte krijgen en
nemen om te excelleren op het podium. De voorstelling is een muzikale samenwerking van
dansgezelschap de Stilte, Buma Boy Edgar-prijswinnaar Martin Fondse en de zangeressen
Anna Serierse, Marit van der Lei en Edison-genomineerde Sanne Rambags.
Mocht uw zoon/dochter (of kleinzoon/dochter etc) in één van deze groepen zitten, en u
vindt het leuk om mee gaan, graag aanmelden bij de desbetreffende leerkracht, want we
zoeken uiteraard nog vervoer!

Carnaval op basisschool Wandelbos.

Op vrijdag 21 februari vieren we carnaval op school. De leerlingen mogen dan verkleed naar
school komen. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor dit zotte feest. De school is al helemaal versierd, er worden mooie carnavalskleurplaten gemaakt, ‘Dansen in Kruikenstad’ wordt geoefend en er wordt al hard gewerkt aan de karren voor de
optocht. Ook dit jaar lopen we weer met de hele school en de WipWap een optocht door de wijk. De route is iets anders dan vorig jaar. Dit alles onder begeleiding van ouders en vrijwilligers, die ervoor zorgen dat onze optocht goed en veilig verloopt. We nodigen u uit om naar deze optocht te kijken. Support langs de kant is uiteraard erg leuk en wordt door ons erg op prijs gesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit de onderbouw

Bezoek aan de schouwburg

Op dinsdag 11 februari zijn de drie kleuterklassen samen met de twee groepen drie een
theatervoorstelling gaan bekijk in de schouwburg in Tilburg.

Mede door de vele enthousiast ouders is dit mogelijk gemaakt. Namens het gehele
onderbouw team, bedankt!
Tijdens de voorstelling, die ‘Project Sally’ wordt genoemd, kwamen verschillende gevoelen
en emoties aan bod. Tijdens he thema ‘sprookjes’ zijn deze emoties en gevoelens ook al
besproken. Het was voor veel kinderen een nieuwe en leerzame ervaring. Wie weet volgen
er in de toekomst nog wel meer bezoeken aan de schouwburg.

Nieuws vanuit de middenbouw

Vanuit groep 4

De voorleesochtenden (of middagen) waren een groot succes! In groep 4 kwamen vijf
moeders voorlezen. Ze hadden allemaal een ander soort boek (alsof het afgesproken was…)
en gaven er een andere draai aan. Alle leerlingen zaten geboeid te luisteren en de mama’s
gingen zelfs nog vragen stellen over de verhalen. Even testen of ze goed geluisterd
hadden…en ja hoor! Ook de juf heeft ervan genoten en wil de mama’s hier graag voor
bedanken.

Dan nog:

Vanwege extra taken heeft juf Kim B voortaan niet alleen de donderdagmiddag buiten de
groep, maar ook de ochtenden zullen opgevuld worden door een vaste invaller. Na de
vakantie komt juf Margot Veltmeijer in de groep. Zij zal zich in de volgende nieuwsbrief aan
u voorstellen.

Vanuit de GMR

Op woensdagavond 18 maart 2020 organiseert de GMR Xpect Primair samen met
OpmaatGroep en Tangent een interessante avond in het Willem II Stadion.
Het onderwerp is ” Verandering in Onderwijs? In Tilburg doen we dat samen…”.
Deze avond staat in het teken van transitie van het onderwijs. In de voorbereidingen hebben
we ons gericht op leerlingen van 4 t/m 12 jaar, maar alle partners in de regio (0 t/m 18) zijn
ook uitgenodigd. We hebben om 19.30u inloop met koffie en iets lekkers, om 20.00u zal
prof. Jan Rotmans zal lezing starten en rond 22u staat een heerlijke borrel klaar. Tijdens deze
avond willen we inspireren en verbinden!

 

 

Scroll naar boven