Nieuwsbrief 14 maart 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Een extra Nieuwsbrief, zoals aangekondigd in de vorige Nieuwsbrief. Gisteren was het dan eindelijk zover; de officiële opening van ons nieuwe klimrek. In bijzijn van alle kinderen knipte onze oudste leerling (Yasmina), in bijzijn van één van onze jongste leerlingen (Jessica), het lintje door. Daarna mochten alle leerlingen genieten van het klimtoestel. Ná school mogen kinderen ook op het toestel. Wanneer de schoolpoorten echter dicht gaan (rond 5 uur), is de school gesloten. Het klimmen over het hek is niet toegestaan!

Nog meer goed nieuws te melden want volgende week donderdag (21 maart) vieren we op school dat onze Stichting (Xpect Primair) 60 jaar bestaat. We noemen dit feest het Lentefeest. Op alle scholen onder ons bestuur wordt op deze dag feest gevierd.

U hebt hier vast al iets over gehoord via uw zoon of dochter. Alle clusters zijn volop bezig met het maken van een kunstwerk. De onderbouw maakt een vervoersmiddel voor de toekomst, de middenbouw een schoolgebouw voor de toekomst en de bovenbouw gaat aan de slag met leermiddelen voor de toekomst (robot). De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Op 21 maart worden deze kunstwerken op school afgerond. 3 leerlingen gaan vervolgens op 21 maart in de middag naar de LocHal om deze werken te presenteren aan mevrouw Zandbergen (voorzitter college van bestuur).

We starten deze dag met een gezamenlijke dans die de kinderen tijdens de gymles bij meneer Gerben oefenen.

Het belooft een gezellige dag te worden.

De volgende Nieuwsbrief kunt u op donderdag 28 maart verwachten.

Vriendelijke groet,
Roberto van Dalen
Directeur Bs Wandelbos

Hulpouders gezocht voor de koningsspelen

Op vrijdag 12 april is het weer tijd voor de koningsspelen. Om deze leuke dag te laten slagen, zijn wij altijd opzoek naar hulpouders die kunnen ondersteunen bij verschillende activiteiten of voor het begeleiden van kleine groepjes leerlingen.

Iedere leerling heeft vandaag een brief mee naar huis gekregen waarin wordt gevraagd naar hulpouders. Mocht u het leuk lijken om mee te helpen tijdens de koningsspelen, vul dan het onderste strookje van de brief in en lever deze voor 4 april in bij de leerkracht van uw kind.

Alvast bedankt voor uw hulp.

Leren lezen in groep 3: zó help je je kind

Veel kinderen kunnen de snelheid van het leren van de letters prima aan; het gaat ze voor de wind en voor je het weet lezen ze hele verhalen. Maar hoe zit het als je kind wat meer moeite heeft met leren lezen? Ten eerste: maak je niet te snel zorgen als je kind het lezen niet zo goed oppikt, nog vrij lang blijft spellen of bepaalde letters niet goed uit elkaar kan houden. Niet alle kinderen leren even snel lezen. Vaak valt het kwartje na een paar maanden ineens en gaat het kind dan alsnog met grote stappen vooruit.

Toch kun je als ouders ook prima helpen om het leren lezen te stimuleren en bevorderen. Voor lezen geldt nu eenmaal dat hoe meer je het doet, hoe beter het gaat. Door niet alleen op school maar ook thuis veel met lezen bezig te zijn, wordt leren lezen een feest.

Tips om je kind te helpen met leren lezen
1.Elke dag 10-15 minuten samen lezen

Probeer elke dag een kwartiertje samen met je kind te lezen. Doe dit het liefst op
een vast tijdstip, dan wordt het vanzelf een routine. Elke dag kort lezen is effectiever dan
eens in de week een uur. Grijp niet te snel in als je kind een fout maakt.
Wacht even met helpen of verbeteren. Maar laat je kind ook weer niet te lang
worstelen met een moeilijk woord. Als je kind gefrustreerd raakt, zeg je het woord en laat je
je kind het woord nogmaals lezen. Als je kind een moeilijk woord goed leest of zelf een fout
verbetert, laat je merken dat dit goed is. Uitgebreid prijzen is niet nodig, maar door een
knikje of een ‘ja’ of duimpje omhoog weet je kind dat hij het goed heeft gelezen. Sluit het
samen lezen leuk af, bijvoorbeeld door zelf nog even voor te lezen.

2. Voor – koor – door (zelf)
Een prettige manier van lezen die ook thuis goed te doen is, is om meerdere keren dezelfde tekst te lezen in de volgorde ‘voor – koor – door’. Eerst lees jij de tekst hardop voor (eventueel meerdere keren). Je kind zit erbij en wijst de woorden aan die jij leest. Daarna lezen jullie samen hardop de tekst (in koor). Je kind moet zich aanpassen aan jouw tempo en niet andersom. Lees in een normaal leestempo. Dit doe je een of meerdere keren. Tot slot leest je kind de tekst alleen voor.

3. Haal leesboekjes in huis
Een belangrijke manier om je kind voor boeken te laten interesseren, is om leesboekjes in huis te halen. Gebruik hiervoor de AVI-aanduidingen op de boekjes, zodat de boekjes niet makkelijk of te moeilijk zijn om te lezen.

4. Laat je kind oefenen met een leuke app
Er zijn allerlei leuke apps waarmee kinderen kunnen oefenen met letters leren en leren lezen. Veel kinderen vinden het leuk om spelenderwijs met letters en lezen bezig te zijn. Denk bijvoorbeeld aan Taalzee.

Geef je kind leesplezier
Het allerbelangrijkste bij het leren lezen is dat je kind leren lezen leuk gaat vinden. Maak een feestje van het wekelijkse uitstapje naar de bibliotheek, laat je kind een kwartiertje langer opblijven om te lezen, pak samen een boek en kruip gezellig op de bank. Hoe meer plezier een kind heeft in lezen, hoe meer hij zal lezen. En hoe meer je kind leest, hoe meer plezier hij erin krijgt (doordat het lezen steeds minder moeite kost en je kind een grotere woordenschat opbouwt). Waardoor hij weer meer gaat lezen, enzovoort. Investeren in leesplezier loont!

Nieuw thema

Het nieuwe thema is afgelopen maandag gestart: alles groeit. In de onderbouwgaan we in de klas aan de slag met ’tuinieren’. In de tuin groeit, bloeit en krioelt van alles…. Dus dat gaan we zeker ontdekken!

De komende tijd zullen de kinderen misschien thuiskomen met de vraag of ze spullen mee naar school mogen

nemen: van ons mag dat! Denk aan: (nep)plantjes/bloemen, tuingereedschap, bloembollen/zaadjes, bloempotjes, gieters, kruiwagentjes, boekjes over de tuin, de lente of de natuur, folders van tuincentra, etc…!

De komende tijd zullen de kinderen misschien thuiskomen met de vraag of ze spullen mee naar school mogen

nemen: van ons mag dat! Denk aan: (nep)plantjes/bloemen, tuingereedschap, bloembollen/zaadjes, bloempotjes, gieters, kruiwagentjes, boekjes over de tuin, de lente of de natuur, folders van tuincentra, etc…!

Afsluiting thema ‘Samen bouwen’ groepen 3 en 4. Op donderdag 28 februari waren alle ouders en belangstellenden  uitgenodigd om bij de Groene Spelen te komen kijken in de gymzaal. Meneer Gerben en zijn stagiaires hebben deze dag vormgegeven. De groepen 3 en 4 kregen hier allerlei opdrachten waarbij samenwerking centraal stond. Door de grote opkomst was het een extra succes. Bedankt hiervoor! De kinderen en de leerkrachten kijken met veel plezier op deze dag terug!
Nieuwe thema ‘Alles groeit!’ Vandaag is het nieuwe thema ‘Alles groeit’ van start gegaan. De kinderen uit de middenbouw zijn hierbij voornamelijk met de volgende kerndoelen bezig: –  De kinderen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.  – De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.  Graag nodigen wij jullie alvast uit voor de volgende thema-afsluiting van de middenbouw op woensdag 17 april van 11:45 – 12:15 uur.
Topografie gaat over nederland
Het gaat over de provinsies van nederlandEr zijn 12 provinsies in nederland

Dit zijn de provinsies van nederland limburg. Drente. Vlevolant. Utrecht. Zeeland. Noord brabant.  Noord holland. Groningen. Zuid holand. Friesland. Overijsel. Gelderland.

Dit zijn de wadenijlanden je kan ze onthouden door het ezels brugetje tv tas (Texel. Vliland. Ameland.terschelingen schiermonikoog)

Van groep 5 felix, rayan.

Activiteiten in de ouderkamer

Op maandag 18 maart staat er wederom een groepsinstructie ouder-kind op het programma. Het thema is  “Alles groeit”.
Op maandag 25 maart ben u van harte welkom in onze ouderkamer. Het thema is dan “jongeren en seksualiteit”. Deze bijeenkomst wordt verzorgd door de GGD.

Wijkraad Tilburg 3 West (een uitnodiging voor wie wil)
Het gebied van Wijkraad Tilburg 3 West bestaat uit de wijken Wandelbos, het Zand en de Reit. Dit is een groot gebied en erg moeilijk voor ons om persoonlijk met de wijkbewoners te communiceren.
De Wijkraad gaat de betreffende wijken in buurten verdelen en wil graag  in elke buurt met betrokken wijkbewoners in overleg gaan.
Tevens geeft de Wijkraad voorlichting m.b.t.:

Communicatie met Gemeente, 5 jaren plan voor Uw buurt, doelstellingen Wijkraad.

Na een succesvolle 1e bijeenkomst hebben wij de volgende bijeenkomst gepland voor bewoners die wonen in onderstaand gebied.

Datum: Woensdag 27 maart 2019 
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: MFA Het Kruispunt, Sinopelstraat 1
Buurt: Het gebied liggende tussen:

  • Vlierlaan (oneven nummers) tot en met Kruidenlaan
    en
  • Kwendelhof tot en met Bieslookweg.

Meer info via secretaris@wijkraadtilburg3west.nl of bel naar 06-22514975.
Wij vernemen graag via mail of telefonisch of u al dan niet aanwezig kunt zijn.

Met vriendelijke groeten,
Myriam van Loon – voorzitter
Carla Blomme – secretaris
Ben van Deursen – penningmeester
Jos Schollen – senioren
Mandy v.d.Bergh – jongeren en social media

Scroll naar boven