Nieuwsbrief 19 september 2019

Beste ouders,

Alweer de derde Nieuwsbrief van dit schooljaar. Inmiddels zien de lokalen er anders uit dan de eerste schooldag. Ze worden steeds betekenisvoller en laten zien waar we op school mee bezig zijn. De methode Blink voor thematisch onderwijs heeft ervoor gezorgd dat het schoolbrede thema overal in de school zichtbaar is. Op maandagmorgen 7 oktober bent u dan ook van harte welkom om eens een kijkje in alle groepen te nemen. Van 8.20 tot 8.50 uur staan alle klassendeuren open om u een kijkje te geven in de wereld van Blink.

De afgelopen week is onze schoolbibliotheek opgeschoond. Boeken die verouderd of incompleet zijn, hebben we verwijderd. Met de hulp van een consulente van de bibliotheek en onze eigen Marja (vrijwilliger op maandag) wordt de bibliotheek zo ingericht dat kinderen zelfstandig een boek uit kunnen kiezen. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen het vertrouwen krijgen om dit zelf te regelen. Een goede uitleg van de werkwijze aan alle groepen is natuurlijk essentieel.

De volgende stap in ons rekenonderwijs is ook gerealiseerd. Het afgelopen jaar hebben we kritisch gekeken naar ons rekenonderwijs. Wat kan beter en hoe krijgen we meer zicht op een doorlopende leerlijn? Met het hele team zijn we 2 middagen naar het Rekenhuis geweest om ons daar te laten onderdompelen in de theorieën van de ijsberg. Doel: kennis en vaardigheden bij de leerkrachten vergroten. Hetgeen we misten in onze rekenlessen, denken we te vinden in de nieuwe versie van Wereld in Getallen. Deze methode werd in onze rekenlessen al als bronnenboek gebruikt. De vragen die we ons stelden worden door de vernieuwingen in de nieuwste versie, beantwoord.

Concreet betekent dit dat we beter zicht krijgen op wat kinderen nodig hebben. Van concreet naar abstract! Het 3slagleren en de vertaalcirkel zijn voorbeelden van nieuwe inzichten die hiervoor kunnen zorgen. Nu misschien nog onduidelijke taal, maar in de toekomst zal deze werkwijze zichtbaarder en duidelijker in de groepen terug te zien zijn. Eén van onze collega’s, meneer Jeffrey, heeft de rol op zich genomen om dit proces mee te begeleiden en te monitoren. Hij zal dan ook de groepen in gaan om vraaggestuurd te werken, om zo goed mogelijk die begeleiding te geven, die nodig is.

Sluit ik af met heel goed nieuws: juf Bibianne is op 6 september moeder geworden van een gezonde dochter. Haar naam is Livia en zowel kind, als vader en moeder maken het goed. We wensen juf Bibianne en haar man Marcel heel veel geluk en gezondheid toe met dit wondertje.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 3 oktober.

Vriendelijke groet,
Roberto van Dalen

Bibliotheekbezoek met ouders en leerlingen groepen 3

Via deze weg nodigen wij de ouders van de leerlingen van de groepen 3 uit om de op maandag 30 september mee een bezoek te brengen aan bibliotheek ’t Sant. Dit wordt geregeld door Ien Frieling vanuit de ouderkamer.

Met de leerlingen en ouders wandelen we rond 8.45 uur naar de bibliotheek. Naar verwachting zijn we om 10.30 uur weer op school. Bij de bibliotheek wordt uitleg gegeven over de vele mogelijkheden die er zijn en kunnen de kinderen een gratis leespasje ontvangen zodat ze het hele jaar leesboeken kunnen lenen!

Heeft uw kind nog geen bibliotheekpas? Vul dan het formulier wat uw kind mee naar huis heeft gekregen in en lever deze uiterlijk woensdag 25 september in bij de leerkracht van uw kind.

Natuurlijk zijn ook andere ouders van de ouderkamer van harte welkom om op deze ochtend mee te wandelen naar de bibliotheek. Dan verzamelen we om 8.30 uur in de ouderkamer.

Natuurnieuws

We zijn alweer even begonnen dit jaar en er gebeurd alweer veel rondom natuur op school.
De eerste lessen, daar hebben jullie al eerder over kunnen lezen; kruidenthee, kruidenkaas en boter werd er gemaakt, geroken en geproefd door de kinderen. En dat alles met oogst uit de eigen schoolmoestuin. En groep 8 mocht zelfs (we hadden snijbonen in de moestuin) snijbonensoep – zie foto – maken en eten.

Dus eerst eens weer vertrouwd raken met ons schoolplein en wat daar allemaal te vinden is om daar ook meteen iets mee te doen.

Nou hebben jullie vast gezien dat de moestuin vol met onkruid staat. Door de vakantie, warmte en regen schiet dat de grond uit. En de oogst die kan nog wel wat meer. Er is dus nog een hoop te doen en te leren met z’n allen. Maar daar zo iets meer over…

En binnen?, het nieuwe Biolab is er en dat is toch wel iets om trots op te zijn. Nu hebben we niet alleen het grootste buitenlokaal ter wereld (de natuur) maar ook nog een binnenruimte voor de aankomende minder prettige buiten momenten, met aparte buitenopgang. En daar is ook nog een kleine buitenplaats met een kweekkast te vinden. Voor nu nog niet aan de orde maar vanaf februari wel erg leuk om je plantje zelf op te kweken en bij te houden als je wilt. Mocht je dus thuis geen ruimte hebben om een plantje voor te kweken of te houden, dan kan dat nu zelfs op je eigen school. Zet je naam er dan op en zorg dat je andere dingen in de kast met rust laat. Moet je het wel zelf in de gaten houden…..heb je er vragen over, ook daar zo meer over.

Alle kinderen hebben info gehad over de regentonnen op het schoolplein; in de pauze mag je dus altijd een gietertje vullen om alle planten waar je bij kan (dus niet in de moestuin door het hek water te geven. Vraag een juf of meester en je kan door tot alle regentonnen leeg zijn.

Over je vragen…..In het Biolab hangt een vogelhuisje aan één van de bomen die er staan en dat is vanaf nu het NME vragenhuisje. Heb je een vraag, suggestie, idee of bericht voor NME op school, rondom Biolab of iets anders? Schrijf het op een briefje en stop het daarin. Wil je een reactie dan zal je je naam erop moeten zetten. Doe je dat niet wordt het antwoord wat je kan verwachten natuurlijk wat algemener.

En de volgende lessen? Dat wordt meer het bos in en de verdere natuur ontdekken. De onderbouw leert over zintuigen en kleuren in de natuur. De middenbouw krijgt verdieping rondom planten en wat doen we nou in de moestuin? Bij de bovenbouw gaat het juist over leren van de natuur.

Maar ik zou nog terug komen op wat er nog beter kan… Het kan natuurlijk altijd beter en daar wordt hard aan gewerkt. Maar afgelopen vrijdag was er een groep mensen op onze school die werken aan andere scholen. Die waren erg onder de indruk en vonden dat wij het erg goed voor elkaar hebben op onze school. Met trots kon ik vertellen dat ook wij op school hobbels en uitdagingen kennen maar dat deze wel echt en serieus worden aangepakt.

Nieuws vanuit de onderbouw

Eerste gymlessen in de nieuwe gymzaal

Sinds dit schooljaar krijgen de leerlingen van de onderbouw gymles in een nieuwe gymzaal. Deze gymzaal is voortaan gecombineerd met het podium en zit helemaal vooraan in de school. Echter is dit niet het enige wat nieuw is wat betreft de gymlessen. Sinds dit schooljaar krijgen de leerlingen namelijk ook op iedere woensdag gymles van een echte gymdocent, meneer Arjen.

Tijdens deze lessen zijn de leerlingen al veel bezig geweest met dansen, tikspellen, klimmen en klauteren en allerlei verschillende materialen. We zijn zeer benieuwd wat voor nieuwe spellen en dansjes er dit nog meer geleerd gaan worden tijdens de gymlessen!

Toneel bij de onderbouw!

Vanaf het begin van het thema in de ruimte wordt er iedere week volop gebruik gemaakt van het nieuwe podium. Zo hebben de leerlingen kunnen zien dat er een professor (de broer van meneer Maarten) zeer graag naar de maan wilt, maar dat hij nog niet goed weet hoe hij dit moet doen. Daarnaast hebben de leerlingen ook al kunnen kijken naar een poppenkastshow, waarbij  iemand de maan wilde vangen. De maan lijkt heel dichtbij, maar is ver weg. Die kan je niet pakken. Dit gaven de leerlingen met z’n allen aan. Wie weet wat voor mooie verhalen er de komende weken nog meer op het podium te zien zijn.

Muzieklessen van start!

Het nieuwe schooljaar is begonnen en dus heeft ook juf Suzanne een start gemaakt met de muzieklessen op school. Alle kleuterklassen zijn al een keer aan de beurt geweest om muziekles te krijgen van vakleerkracht Suzanne. Ze hebben kennisgemaakt met verschillende instrumenten en hebben ontdekt wat voor verschillende manieren van muziek er allemaal zijn.

Je kan samen naar muziek luisteren, je kan over muziek praten, je kan op muziek bewegen en je kan natuurlijk zelf muziek maken. De kleuters genieten zichtbaar van de lessen en samen met juf Suzanne beleven ze met veel enthousiasme de muziekles. Op de foto zie je de kleuters in een echte raket zitten die gelanceerd gaat worden.
Spelletjesochtend

Vorige week maandag was de eerste spelletjesochtend van dit schooljaar. Er waren verschillende ouders in de klas om met de kinderen gezelschapsspelletjes te spelen, bedankt daarvoor! We zouden het natuurlijk enorm leuk vinden als er de volgende keer nóg meer ouders mee komen spelen. Je mag gerust je eigen spelletjes meenemen. De volgende spelletjesochtend is op maandag 28 oktober, dus schrijf het vast in je agenda!

Nieuws vanuit de middenbouw

De groepen 3 hebben samen met meneer Jael gewerkt aan hun zintuigelijke waarneming. Niet alleen was deze natuurles gericht op het ontdekken en aanscherpen van hun voel-zintuig, daarnaast moesten ze eerst alle spullen voor het ‘blote-voeten-pad’ verzamelen uit de natuur. Eikels, takjes, bosgrond, zand, water (en dus ook modder). Hiervan werd en mooi pad gemaakt en daarna mochten de leerlingen uit groep 3 met hun blote voeten over het pad lopen…terwijl ze dat deden moesten de ogen dicht zijn. Hierdoor wordt de focus gelegd op het voelen en ervaren van de verschillende natuurlijke materialen. Wat voel je? Hoe voel je dat? Wat denk je daarbij? Lijkt het ergens op en zo ja, waarop? En ook meningsvorming; wat vond je fijn? Wat minder? En waarom?
Voor de leerkrachten heerlijk om te zien dat alle leerlingen zo betrokken waren!
En wat denkt u ervan? Ook een blote-voeten-pad in de tuin of in het bos gaan maken samen?
De groepen vier zijn naast de ei/ij, nk/ng, sch/schr-woorden ook veelal bezig geweest met plakpotwoorden (losse woorden die samen één woord zijn, zoals schooldeur > school en deur)
Buiten gingen zij op zoek naar dit soort woorden. De juf was verbaasd van de hoeveelheid woorden die gevonden werden. Zo haalden we buiten naar binnen!

Nieuws van groep 8

We gaan al snel op kamp naar ‘dat melden we nog niet’. Voor 7 oktober pompen we in ieder geval onze fietsbanden goed op. Maar bij groep 8 hoort natuurlijk ook vooral leerstof herhalen en lessen volgen in en om de school. Waar zijn we momenteel mee bezig?
HUISWERK – We zijn niet alleen op school aan het leren, maar ook buiten school. Wekelijks hebben we een aantal keer huiswerk. Dat is best even wennen. Daarom vragen we graag ook aan onze ouders/verzorgers om ons thuis te begeleiden bij het plannen van huiswerk.
REKENEN – Bij rekenles concentreren we ons nu vooral op kommagetallen (die komen we overal tegen: in geld, in maten en gewichten, bij het (ver-)delen van dingen en in de relatie met breuken en procenten). Elke vrijdag krijgen we reken-huiswerk.
LEZEN – We stimuleren elkaar in de klas om te lezen. Door erover te babbelen en er korte verslagjes over te schrijven, kunnen we wat meer leren over de verschillende boeken die we allen in de klas lezen. We mogen kiezen uit boeken van de schoolbieb, van de Reeshofbieb en uit de boeken van de juf. Verder leren we vooral door actief lezen. Bijvoorbeeld door over de tekst te vragen en praten met behulp van sleutelschema’s (zoals een mindmap of een venn-diagram).
SPELLING – Bij spellingles leren we schrijfregels. Bijvoorbeeld regels over de tussen-n in ‘apenkoppen’ en ‘ziekenhuis’, maar niet in ‘kuddedier’.
TAAL – Bij taalbeschouwing zijn we bezig met het bekijken van taal. Het gaat dan niet om de inhoud van taal. De vorm van de taal staat centraal. Zo worden we meer gevoelig voor taal en zo leren we bijzonderheden in taal ontdekken. Om dat te kunnen, moeten we bewust worden van de taalregels die er zijn. Wat taalbeschouwing is, vinden we nog lastig om uit te leggen. Maar hier zijn wel een paar voorbeelden:
– Rob en Daan loopt naar het ziekenhuis.
(Ons valt op dat Rob en Daan twee personen zijn. We leren welke zinsdelen er zijn en bijvoorbeeld wat een persoonsvorm is. Plus hoe je die kunt vinden. Het valt ons op dat de persoonsvorm hier in meervoud moet worden geschreven. ‘Loopt’ moet in dit geval veranderd worden in ‘lopen’.)
– Pas nadat Vincent van Gogh overleed, werden zijn schilderijen waardevol. De waarde die de schilderkunst van deze wereldster teweegbracht, merken we nu nog steeds in de lessen op school.
(We leren bij taalbeschouwing dat het woord ‘deze’ terug verwijst naar de regel daarvoor. Dus naar Vincent van Gogh.)
– De juffen hebben veel affiniteit met kinderen.
(Voor kinderen in groep 8 kan het woord ‘affiniteit’ best moeilijk zijn. We leren in groep 8 hoe we zelf kunnen nagaan wat de betekenis van dit woord is of zou kunnen zijn.)
– ‘Donder op’, zei Joop tegen zijn leraar.
(Wij weten dat het niet gepast is om op deze manier tegen een leerkracht te praten. Ook pragmatische taalbeschouwing komt aan bod.)
– Loes plaagt haar schoudermaatje. James pest zijn oogmaatje. Pesten mag niet bij ons op school.
(We praten in de taalles over de zinsdelen. We praten over wie er plaagt of pest: het onderwerp. En we praten over wie er geplaagd of gepest wordt: het lijdend voorwerp. Het lijdend voorwerp hangt samen met het onderwerp en het gezegde in de zin. Alle werkwoorden (doe-woorden) in de zin vormen samen het (werkwoordelijk) gezegde. Wie plaagt? Loes is het onderwerp in de eerste zin. Wie pest? James is het onderwerp in de tweede zin. Het lijdend voorwerp vinden we zo: zoek eerst de persoonsvorm, het onderwerp en het gezegde. Het lijdend voorwerp is:
WIE OF WAT + ONDERWERP + GEZEGDE
Bijvoorbeeld: Wie wordt geplaagd? haar schoudermaatje (= lijdend voorwerp).
Ander voorbeeld: Wie wordt gepest? zijn oogmaatje (= lijdend voorwerp).
Het is belangrijk te weten dat niet in elke zin een lijdend voorwerp staat. Best lastig allemaal. Daarom gaan we er ook thuis mee oefenen. Elke maandag krijgen we sowieso talig huiswerk.

MARIETJE KESSELS PROJECT – Sowieso willen we bij ons op school dat niemand lijdt. Plagen mag soms wel. Als je maar niet over de grens van jezelf en een ander heengaat. Onze grenzen aangeven en rekening houden met elkaar, leren we in de school. Onder meer bij voorlichtingslessen en ook door het Marietje Kessels Project. Weerbaarheidstraining staat gedurende een aantal maanden elke woensdag centraal in groep 8 (en 7). We leerden in de eerste drie lessen de respect-groet en we hebben al geleerd over rekeninghouden met elkaars persoonlijke ruimte, over ja-gevoelens, nee-gevoelens en twijfel-gevoelens. Als we goed meedoen en ons huiswerk ook elke week blijven maken, maakt deelname aan dit project meer krachtige helden van ons.

THEMA – Enkele andere helden (uit de geschiedenis) zijn Djengis Kahn, Pippi Langkous, Vincent van Gogh, Jane Goodall, Henri Rousseau en Anne Frank.  We leren in de geïntegreerde themalessen van juf Carla ons te oriënteren op de verschillende tijdvakken in de geschiedenis en de wereld om ons heen. Bij kunstjuf Ceciel leren we verder ontdekken wat de kenmerken zijn van bijvoorbeeld het werk van Henri Rousseau. Zo maken we daar momenteel met sjabloneer- en tamponeertechnieken ‘apenkoppen in het groen’. Binnenkort doen we ons eigen onderzoeksproject naar een wereldster van onze eigen keuze. Daarbij leren we ook over zintuigen, omdat we toewerken naar een beleefmuseum over onze wereldsterren. Misschien heeft u al een paar van onze werken uit de tekenles van juf Melanie kunnen bewonderen op de gang. Daarmee laten we onder andere zien dat niet altijd alles is wat het lijkt (3D-tekenen). We gaan het in de themalessen van juf Carla hebben over optische illusies. Maar .. we leren binnen het thema niet alleen kijken en praten. We leren ook ruiken en proeven. Zo hebben we in de natuurles van meneer Jael over verschillende kruiden geleerd. Die mochten we plukken uit onze schoolmoestuin. We hebben zelf met juf Melanie sperziebonensoep en muntthee gemaakt. We hebben bij meneer Jael en juf Carla uien ontleed en ze van heel dichtbij waargenomen via een microscoop. We hebben gehuild. Tenslotte hebben we vrolijk ‘Cornelis en Jantje’ in potgrond gestopt. Als we daar goed voor blijven zorgen, komen er binnenkort twee nieuwe …. We vinden het fijn om soms ook buiten ons klaslokaal les te hebben.

LEERLINGENRAAD – Wilt u weten wie of wat Cornelis en Jantje zijn? Dan moet u dat binnenkort maar eens bij de leerlingen van groep 8 komen vragen. Onder andere Rüya en Rayan staan u graag te woord. Enkele ideeën die uit de kandidaten voor de nieuwe leerlingenraad kwamen zijn buitenles en bijles. Een van de twee nieuwe leden uit groep 8 stelde de invoering van een ideeëndoos in de klas voor. Die gaan we dus binnenkort maken! Rüya wil een aantal van die ideeën meenemen om over na te denken. Samen met Rayan zal zij groep 8 vertegenwoordigen in de vergaderingen van de leerlingenraad bij meneer Roberto.

Tot de volgende keer!
Groetjes van groep 8.

Scroll naar boven