Nieuwsbrief 20 juni 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Afgelopen maandag ontvingen alle kinderen een brief met daarop de informatie voor het komende schooljaar. Zoals u heeft kunnen lezen starten we volgend schooljaar met 11 groepen. Nieuw is de groep 4-5 en de groepen 7 en 8, die weer los zijn gekoppeld. Ook nieuw zijn juffrouw Yvonne Weerts en juf Cynthia van den Broek. Zij stellen zich zo dadelijk aan u voor. Bij het samenstellen van de groepen zijn we weer zorgvuldig te werk gegaan. We kijken niet één jaar vooruit, maar richten ons ook op de komende jaren. Er kunnen combinaties ontstaan (4-5 of 5-6 of 6-7), maar de combinatie met een groep 3 of een groep 8 willen we niet (meer).

Het afgelopen jaar heeft ons veel opgeleverd. We hebben kritisch naar onze visie gekeken en deze bijgesteld. Wat vinden we belangrijk voor onze leerlingen? Hoe zorgen we ervoor dat de opbrengsten op zowel cognitief gebied (rekenen en taal) als op sociaal-emotioneel en creatief gebied de komende jaren, passen bij onze doelen?  Dit proces van kwaliteitsdenken staat centraal en zal de komende jaren onze aandacht krijgen. Waarom? We willen graag die school zijn waar kinderen iedere dag graag naar toe komen om te leren en  te spelen, en we willen onze kinderen goed voorbereiden op een toekomst ná de basisschool. Eruit halen wat erin zit en kinderen de gelegenheid geven te ontdekken wie ze zijn en waar hun talenten liggen.

In de ouderbrief van afgelopen maandag staat bij de groep van juf Kim Reijnen, dat zij op maandag, dinsdag en donderdag werk, en juf Lynn op woensdag en vrijdag. Dit moet zijn:

Juf Kim Reijnen werkt op maandag, dinsdag en vrijdag in de groep, en juf Lynn op woensdag en donderdag.

We kijken terug op een fijne viering in de aula. Tien groepen traden op voor ouders, opa’s en oma’s. De voorstelling liep gesmeerd. Leuke liedjes, gedichten, toneel, zang en gebruik van instrumenten. Namens alle collega’s wil ik de ouders/belangstellenden bedanken voor de komst naar school. Het was overigens wel onze laatste gezamenlijke viering in deze aula. Volgend jaar zal onze aula er anders uitzien. Benieuwd? Kom dan op woensdagavond 28 augustus onze nieuwe aula bewonderen tijdens de opening van het nieuwe schooljaar.

Vrijdag zijn de kinderen vrij! Wij hebben dan onze laatste studiedag. Daarna nog 2 weekjes, en dan lekker genieten van een welverdiende vakantie. Tijdens de vakantie zal er hier op school hard gewerkt worden. 2 extra lokalen, een nieuwe speelzaal en een mooi podium. Daarnaast krijgt de school een ruimere hoofdingang.

Nog voor het einde van het schooljaar wordt de ouderkalender online geplaatst. Mocht u al een kopietje van de kalender willen ontvangen, dan kunt u hier bij Anita vanaf maandag 24 juni om vragen. Deze kalender kunt u dan thuis ophangen zodat u goed op de hoogte bent van de vrije dagen, vakanties en activiteiten op school.

Waarschijnlijk hebt u via uw kind gehoord dat ook wij op onze speelplaats de processierups hebben gesignaleerd. De bomen waarin hij zit, zijn door ons met een lint gemarkeerd. Uiteraard is de Gemeente diverse malen ingelicht met de vraag deze rupsjes te bestrijden, maar aangezien onze bomen in het voorjaar al preventief zijn behandeld, onderneemt de Gemeente geen actie. Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen van deze rups kunnen namelijk klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Mocht uw kind bovenstaande klachten hebben dan is dat dus mogelijk veroorzaakt door de eikenprocessierups.

In geval van zorg kunt u het best uw huisarts consulteren.

Meer informatie kunt u vinden op: https://www.rivm.nl/eikenprocessierups.

Het laatste nieuws van onze school zet ik voor u in de Nieuwsbrief van 4 juli. Dit is tevens de laatste Nieuwsbrief van het schooljaar.

Vriendelijke groet,
Roberto van Dalen

Juffrouw Yvonne Weerts

Mijn naam is Yvonne Weerts en ik zie ernaar uit om komend schooljaar het team op Bs. Wandelbos te mogen komen versterken. Ik ben 55 jaar jong en heb twee kinderen, een meisje van 25  en een jongen van 23. Ik woon in Tilburg, hou van wandelen in de natuur, muziek, creativiteit, erop uit gaan met familie en vrienden, mijn lieve huisdiertjes en nog veel meer.

Na 10 jaar met veel plezier op de Borne te hebben gewerkt, wil ik graag de nieuwe uitdaging aangaan om op een andere school te gaan werken. Bs. Wandelbos sprak me erg aan om zijn sfeer, visie en ook de schoolomgeving. Ik hoop als leerkracht van groep 7 de kinderen in hun eigen kracht te kunnen zetten, door het beste in hen naar boven te halen. Alle waardevolle ervaringen die ik tot nu toe heb opgedaan in het onderwijs, wil ik graag toepassen en uitbreiden op deze nieuwe school. Ik ga graag het gesprek aan met ouders, kinderen en collega’s om een betrokken en ontspannen contact op te bouwen. Ik zie uit naar het nieuwe schooljaar om eenieder te ontmoeten!!

Juf Cynthia

Ik ben Cynthia en ik mag vanaf aankomend schooljaar het team van bs Wandelbos komen versterken. Ik zal op maandag en dinsdag de leerkracht zijn van groep 3 en op donderdag van groep 7.  Ik kijk er erg naar uit om groep 3 de basis van het lezen, schrijven en rekenen te leren en met groep 7, naast het taal en rekenen, te werken aan mooie thema’s en projecten.

Voor beide groepen heb ik al diverse ideeën om dit in de klas, maar ook op het mooie (deels nieuwe) schoolplein te doen!
Ik woon samen met mijn vriend Jeroen en dochtertje Evi. In mijn vrije tijd kook ik wat lekkers voor beide, wandel/fiets ik graag met Evi of kijk in een Netflix serie met Jeroen. Ook vind ik het heerlijk om te tuinieren. Als dat werk af is, dan lees ik in het zonnetje een spannend boek.
Donderdag 20 juni kom ik al kennismaken met de nieuwe leerlingen van groep 3 en groep 7. Wellicht kan ik ook al met u kennismaken. Mochten we elkaar die dag nog niet zien, dan maak ik graag kennis in het nieuwe schooljaar.

Eindejaarsschoonmaak

Het hele jaar is er in de onderbouw hard gewerkt door alle kleuters! Met verschillende materialen, dus… Deze zijn toe aan de eindejaarsschoonmaak! Donderdagmiddag 4 juli gaan we daarom met ouders de lokalen, materialen en andere spullen poetsen. Als je kan komen helpen, schrijf je dan in op de lijst op de gang bij de klas van uw zoon/dochter. Het zou fijn zijn als je zelf een emmer kan meenemen, zodat we genoeg emmers hebben.

Namens de onderbouw: alvast bedankt voor jullie hulp!

Als je je voor 30 juni 2019 inschrijft met de code ‘hardlopenmetCZ’ dan krijg je €3,- korting. Vergeet bij de inschrijving niet om onze school te benoemen. Je kunt je inschrijven via www.tilburgtenmiles.nl → deelnemen → CZ Family run → inschrijven.

Onderbouw: De laatste weken!

Nog twee weken en dan zit het schooljaar 2018-2019 er al weer op. Het laatste thema is gisteren afgesloten in de kleuterklassen en langzaamaan zal alles worden opgeruimd. De laatste schoolweken staan dan ook voornamelijk in het teken van alles goed afsluiten en heel veel plezier maken.

Alle drie de kleuterklassen gaan nog een bezoek brengen aan het ontdekstation, wat een leuk uitje is als afsluiting. Daarnaast wordt er nog gezamenlijk afscheid genomen van de kleuters die volgend jaar naar groep 3 gaan. In de laatste week nemen wij ook nog afscheid van de kinderen uit groep 8 en mogen wij gaan kijken naar de musical.

Geniet allemaal nog van de laatste weken, dat doen wij als leerkrachten namelijk ook!

Nieuws van de groepen 3 (bibliotheekbezoek)

De kinderen van groep 3 hebben maandagochtend een Letterfeest gevierd bij de bibliotheek. We werden ontvangen door een kok die met de kinderen een lekker lettermenu ging maken. We maakten eerst een voorgerecht, De letters moesten in de pan en door goed te roeren werd het een heerlijke letter-soep. De kok las een gedichtje voor. Ook het hoofdgerecht werd gemaakt van letters en het werd een prachtig verhaal. Sommige kinderen mochten een rol spelen samen met de kok en dat werd een leuk toneelspel. Bij het zingen van een letterliedje werden de letters over de vloer gestrooid en konden de kinderen met de letters woorden maken.

In de bibliotheek konden de kinderen op zoek naar spannende, mooie, leuke en prentenboeken. Na een lekker fris glaasje limonade zijn we terug naar school gewandeld. Een geslaagd bezoek een echt letterfeest.

Alle kinderen van groep 3 kunnen inmiddels met hun biebpasje naar de bibliotheek om boeken te lenen. Dit is naast de vakantiebied app echt een aanrader voor de grote vakantie om een leesdip te voorkomen.

Herinnering

We graag alle materialen van Overstap terug. Heb je thuis nog werkboekjes, leesboekjes of het grote voorleesboek, graag voor het eind van het schooljaar inleveren bij de juf van groep 3. Alvast bedank

Vanuit de middenbouw:

Voor het thema ‘De wereld in..’ zijn alle leerlingen van de groepen 3 en 4 al aardig op weg met het verzamelen van informatie. Ze leren verschillende talen, gebruiken en algemene informatie over één bepaald land. Nu gaan we samen met de leerlingen de verzamelde informatie samenvatten en kaderen. Wat zijn succescriteria bij een muurkrant? Wat wil je anderen leren over dit land?

Bovendien schetsen we tijdens instructiemomenten de leerlingen een wereldbeeld (kaartlezen, landen vergelijken, landschappen vergelijken: kerndoel 49 en 50) én proberen bij te dragen aan het wereldburgerschap (kerndoel 47). Ook in de lessen van juf Suzanne leren de kinderen muziek spelen/maken uit andere landen.

Naar aanleiding van de studiedag op 24 mei, zijn we aan de slag gegaan met thematafels rondom dit thema en dan met name gefocust op rekenonderwijs.
Exemplarisch: kopieën van paspoorten (wat betekenen alle cijfers op zo’n paspoort, hoe herken je een geboortedatum, waarom bestaan er zoveel cijfers, heeft iedereen andere cijfers etc.) Munten uit andere landen (wat staat er op een munt, verschillen tussen landen, waarde van munten) Schelpen (sorteren groot-klein, dik-dun, keer- of erbij/erafsommen leggen en uitrekenen) Zelfgemaakt rekenstraatje etc.
Tot allen bij de thema-afsluiting (Landenmarkt) op 28 juni!

Nieuws uit groep 5 (reminder)

Nieuws uit groep 6

Midzomer Spellenfestijn

Op zondag 30 juni organiseren de vrijwilligers van de stichting Karen Weeningspeeltuin een gezellige spelletjes dag in de Karen Weeningspeeltuin.
In deze gezellige en leuke speeltuin waar kinderen en ouders het gehele jaar al kunnen genieten van de vele speeltoestellen die aanwezig zijn in deze grote bosrijke speeltuin, zullen op deze dag  nog extra attracties toegevoegd worden.
Zo zullen er een aantal spring en glijkussens aanwezig zijn en kunnen de kinderen zich vermaken met een aantal echt oud Hollandse spellen zoals ballengooien, twister enz..

Op ons gezellig terras kunnen de ouders en kinderen ondertussen genieten van een drankje of lekker ijsje.
Kortom het is een ideale dag voor een gezellig familie uitje en om eens kennis te maken met deze leuke speeltuin en zijn vrijwilligers.
De speeltuin kunt U vinden op de hoek Lavendelweg Kruizemuntweg in Tilburg West.Tot 30 juni allemaal.

Stichting Lieve Engeltjes

Is een contactgroep voor iedereen die te maken heeft met het verlies van een kind, ouders, broertjes en zusjes, grootouders, maar ook andere familieleden en betrokkenen.
Het lijkt mij een mooi initiatief om lege batterijen in te zamelen en deze te doneren aan deze stichting. Bij Anita staat een doos om deze batterijen in te doen.
Mijn dochter Sharon doet hier actief aan mee en heeft al meerdere donaties gedaan.
Hoe mooi kan het zijn als we dit met alle kinderen gaan doen?
Dan gaan de batterijen, die anders misschien ergens anders terecht komen, naar een mooi doel.

Anita (administratie basisschool Wandelbos)

Activiteiten in de ouderkamer

Voor de laatste periode van het schooljaar hebben we nog één keer de ouderkamer van basisschool Wandelbos.

Maandag 24 juni evaluatie en afsluiting

Scroll naar boven