Nieuwsbrief 21 november 2019

Beste ouders,
Op maandagmorgen 18 november werd op onze school de Week tegen Kindermishandeling officieel geopend. Wethouder Marcelle Hendrickx overhandigde de eerste krant en vertelde aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8 waarom het zo belangrijk is dat er aandacht is voor dit onderwerp.  Speciaal voor deze campagne kunnen kinderen meedoen aan een wedstrijd. Het filmpje dat hierbij hoort is te zien op de website: www.zorgenomeenkind.nl
Ook vorige week was er positief nieuws te melden over onze school. 8 leerlingen van onze leerlingenraad mochten aanwezig zijn op de dag van de leerlingenraad. Samen met meneer Jael en meneer Roberto mochten zij zich om 9 uur melden op basisschool De Vijf Hoeven. Het thema van deze ochtend was DUURZAAMHEID. Op school hadden we een poster gemaakt waarop te zien is wat we in de school al aan dit onderwerp doen, en wat we in de toekomst graag nog zouden willen. Uiteindelijk werd onze school beloond voor alle inzet met de eerste prijs. Onze wadi’s, regentonnen, biolab en prachtige omgeving, zorgden ervoor dat we met trots kunnen zeggen dat we een duurzame school zijn. Deze prijs houdt ook in dat we volgend schooljaar deze bijzondere dag gaan organiseren. Dan komen de leerlingraden van alle andere scholen van Xpect, bij ons op school op bezoek. Spannend, maar ook weer heel leerzaam.

Het zal u niet ontgaan zijn dat ook onze school in de ban van Sinterklaas is. De gang is versierd en ook in de groepen wordt op gepaste wijze aandacht aan deze traditie geschonken. Het Sinterklaasjournaal wordt gevolgd en we zijn inmiddels allemaal op de hoogte van de “problemen” die de Sint heeft ondervonden met zijn stoomboot. Hoe gaat dit aflopen? En dan die megapepernoot nog, die volgens Meneer Martijn ergens verstopt is?

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 5 december. De dag erna zijn alle kinderen vrij. De juffen en meneren hebben dan een studiedag die in het teken staat van Brandpreventie en Kinder EHBO.

Vriendelijke groet,
Roberto van Dalen

De verrijkingsgroep

Sinds dit schooljaar is juffrouw Lies (HB-specialist) één dag in de week (dinsdag) op school om de kinderen van de verrijkingsgroep te begeleiden. Voorheen heette de groep “De Einsteingroep”, maar dit hebben we veranderd in de verrijkingsklas.
Juf Lies is al een aantal weken afwezig. Haar taken zijn overgenomen door meneer Jeffrey waardoor de aanpak, gericht op het proces, toch doorgang kan vinden. Uiteraard is dit geen structurele oplossing. We hopen dan ook dat juf Lies weer heel snel aanwezig is, waardoor we onderstaande werkwijze, weer kunnen waarborgen.
De leerkracht van de groep blijft eindverantwoordelijk voor de leerlingen uit zijn klas. De ondersteuning voor de leerkracht en de leerlingen van de HB-specialist is gericht op de inhoud. De HB-specialist kan ook ingezet worden voor een observatie in de klas. De ondersteuning van de HB-specialist is dus tweeledig:

  • Begeleiden en versterken van de vaardigheden van leerlingen.
  • Begeleiden en versterken van leerkrachtvaardigheden.

Onze doelen:

  • Biedt begaafde kinderen extra peers contacten en zijn ze niet bij voorbaat de slimste/beste van de groep.
  • Biedt door omgang met andere begaafde kinderen de mogelijkheid voor reflectie op hun eigen identiteit.
  • Legt een basis voor het aangaan van uitdagingen om verveling en onderpresteren te voorkomen.
  • Leert begaafde kinderen omgaan met drempels, dus niet stoppen als de leerstof moeilijker wordt.
  • Bespreekt met de begaafde leerling wat hij/zij op dit moment nodig heeft om zich op cognitief, sociaal en/of emotioneel gebied verder te groeien/ontwikkelen.
  • Maakt leerlingen bewust van de verschillende manieren van denken. Een leerling leert zo gericht na te denken op analytische, creatieve en praktische wijze.

Aanmelden/evaluatie:
Elke 6 à 8 weken staat er een overleg gepland waarin de afgelopen periode wordt geëvalueerd. Dit overleg wordt 5x per jaar ingepland. Het is de bedoeling dat er wordt teruggekeken naar de afgelopen periode en wordt vooruitgekeken naar de komende periode. Dana (onze IB-er) begeleidt dit overleg. Bij dit overleg zijn ook de leerkracht en de HB-specialist aanwezig. Tijdens het gesprek kan een leerkracht een leerling inbrengen die mogelijk in aanmerking komt voor de verrijkingsgroep. De HB-specialist kan een leerling inbrengen als casus vanuit de verrijkingsgroep. Het doel van de bespreking is om helder te krijgen of de verrijkingsgroep (nog) voldoende aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind.

Organisatie
Samen met de leerlingen worden er doelen gesteld voor een periode van 6 à 8 weken. Na deze periode worden de doelen geëvalueerd en geherformuleerd. De HB-specialist zorgt voor de terugkoppeling naar de leerkracht. Elke leerling heeft een portfolio.

In de groepen 1-2-3 wordt de HB-specialist ingezet voor advies en het versterken van leerkrachtvaardigheden door middel van groepsbezoeken, observaties en coachgesprekken.

De leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 worden een keer per week in kleine groep begeleid door de HB-specialist.

De structuur van de verrijkingsgroep ziet er voor schooljaar 2019-2020 als volgt uit:

Schooljaar 2019-2020
Tijd Groep Middel
8u45-9u30 4 Blink
9u30-10u15 5 Plannex
10u45-11u30 8 Plannex
11u30-12u15 Mogelijkheid tot groepsbezoeken
13u00-13u45 6 en 7 Plannex
13u45-15u00 Mogelijkheid tot groepsbezoeken
15u00-16u30 Mogelijkheid voor terugkoppeling leerkrachten en administratie

Muziek-nieuws

Tijdens de muzieklessen gebeurt er heel veel! We luisteren naar muziek, we maken muziek, we zingen, we dansen op muziek, we componeren muziek, leren onze eigen muzieksmaak ontdekken en nog veel meer! Eens in de zoveel tijd zal ik kleine update doen van de muzieklessen waarbij ik er een aantal groepen uitlicht.

Groep 1-2: Kabouters  De groepen 1-2 hebben de afgelopen weken verschillende liedjes geleerd. Een van deze liedjes ging over de regen. We hebben samen regen gemaakt met instrumentjes waarbij we hebben geoefend met zacht en hard spelen. Ook hebben de kinderen geluisterd naar het verhaal van Kabouter Teun waarbij de kinderen tijdens het verhaal bijpassende geluiden mochten maken. Denk aan krekels, een stromend beekje, een uil, elfjes en nog veel meer. De komende lessen komen er natuurlijk wat sinterklaasliedjes voorbij en komen de ‘Klauterkabouters’ op bezoek.

Groep 3: We drummen er op los! – Vorige maand heb ik geschreven dat de groepen 3 bezig waren met een liedje over drummen. We hebben onder andere gedanst en gedrumd op ‘’Smoke on the water’’. Wellicht leuk om het lied thuis op te zetten en te kijken wat er gebeurt!  Als afsluiting mochten de kinderen hun eigen drumstel tekenen. Hier een mooi voorbeeld.
Groep 4: het weer verklanken / zingen en bewegen / de dirigent – De groepen 4 hebben verschillende weersomstandigheden verklankt met instrumenten. Denk aan onweer, zonneschijn, regen, een regenboog, etc. Ook hebben ze al verschillende liedjes gezongen waaronder een liedje wat gaat over je spiegelbeeld. Tijdens dit liedje zingt 1 kind solo en de rest zingt én doet hem of haar na, alsof hij of zij in de spiegel kijkt. De kinderen hebben afgelopen weken ook kennis gemaakt met het beroep ‘dirigent’. Hieraan is een muziekspel gekoppeld. De kinderen moeten muziek maken en tegelijkertijd de dirigent volgen. Een hele opgave waarbij de kinderen ook werken aan focus en concentratie.

Groep 6: Hey Ba Be Re Bop – Groep 6 heeft het lied ‘’Hey Ba Be Re Bop’’ geleerd. Een liedje gebaseerd op een nummer van Lionel Hampton. We gingen dus even terug in de tijd. De komende lessen gaan we o.a. het lied zingen én begeleiden met instrumenten. Ook gaan we het hebben over improvisatie en gaan de kinderen zelf improviseren.

Groep 7: Wereldmuziek! – Groep 7 is begonnen met lessen over wereldmuziek. Wat is kenmerkend aan de muziek uit China, Spanje, Zuid-Afrika? En ga zo maar daar. Tal van verschillende landen komen aan bod en worden besproken. Groep 7 is nu bezig met een Afrikaans percussie stuk waarbij er gezongen en gespeeld wordt. In de komende lessen gaan we ook kijken naar hoe we een Chinese melodie kunnen spelen en gaan we aan de slag met een samba.

Muzikale groet, Suzanne

Vanuit cultuur

Zoals jullie wellicht al eerder hebben gelezen, heeft er zich op 7 november een auditie afgespeeld. En raad eens…Onze meiden uit groep 8 zijn gekozen!!! Zij gaan dus spelen in een échte theatervoorstelling.
Deze voorstelling is op: 29 november 2019, om 19.30u in Theaters Tilburg.

In het stadsnieuws van komende week, staat een kortingscode, waarmee een ticket maar op 10 euro komt (i.p.v. 19). Iedereen is welkom om naar de voorstelling te komen kijken.  Let wel, de voorstelling is voor 7 jaar en ouder!  Hieronder de trailer (daarin zijn ze overigens nog niet te zien).

https://www.theaterstilburg.nl/evenementen/35047/beer-7-fabian-jansen-oscar-aerts-e-a

Het lijkt me leuk jullie daar te zien en te genieten van een avondje theater.

Groetjes, juf Kim (cultuur-coördinator)

Nieuws vanuit de onderbouw

Even voorstellen:
Hallo! Mijn naam is Tess Verkooijen. Ik ben pas afgestudeerd aan de PABO te Tilburg en werk nu met veel plezier in het onderwijs. Het werken met kinderen en ze iets kunnen leren is iets wat ik altijd al erg leuk heb gevonden. Ik wist dan ook al vroeg dat ik juf wilde worden.
Ik ben woonachtig Dongen en in mijn vrije tijd sport ik en vind ik het leuk om dingen te ondernemen. De komende tijd ben ik de maandag t/m donderdag in groep 1-2A op basisschool Wandelbos te vinden en op vrijdag werk ik op basisschool de Elzen. Voor een praatje of voor vragen, kom gerust eens langs!
Sinterklaas
De Sint is weer in het land! Op school zijn we dan ook druk met het Sint – thema. Het Sinterklaasjournaal wordt fanatiek gevolgd in de klassen en er worden allerlei activiteiten georganiseerd rondom het thema. De eerste knutselochtend is alweer geweest en er zijn prachtige pietenmutsen gemaakt door de kinderen. Dankzij de hulp van een aantal ouders. Ook zullen we dit jaar weer pepernoten gaan bakken, hiervoor hangen de inschrijflijsten al bij de klassen!

Afgelopen maandag mochten de kinderen hun schoen zetten op school. De schoenen werden bij de haard gezet en er werden een aantal Sinterklaasliedjes gezongen. Toen de kinderen dinsdag op school kwamen zat er in lekkers in de schoenen. Gelukkig zijn we allemaal lief geweest en hadden de pieten er een chocolaatje ingestopt.

Wij hebben een stal gebouwd voor het nieuwe paard Ozosnel. Met een afdak, stro en wat te eten. Maar zonder teveel water, want daar kan het paard niet tegen. Misschien komt hij wel een keertje logeren!

De derde natuurles van meneer Jaël

Op vrijdag 15 november was het alweer tijd voor de derde natuur les van meneer Jaël voor de kleuters. Dit keer zijn de leerlingen gaan onderzoeken wat er nu wel en niet thuis hoort in de natuur en welke materialen er allemaal te vinden zijn in het bos.

De verschillende materialen zijn vervolgens verzameld in een voeldoos. De voeldozen zijn inmiddels door alle leerlingen mee naar huis genomen, waar hij nog verder versierd kan worden. Wie weet kan er thuis verteld worden wat er in de doos zit en of het nu wel of niet in de natuur thuis hoort (en waarom dan wel of niet?).

Nieuws vanuit de middenbouw

Voor het thema ‘ik en mijn familie’, vroeg de juf om een stamboom van het gezin. Gewoon, nieuwsgierig. Maar ook om thuis een gesprek op gang te brengen. Net zoals dat de werkboekjes van Blink (de methode WO) mee naar huis gingen met allemaal interessante vragen.
Waar kom ik vandaan? Hoe was ik vroeger? Hoeveel woog ik toen ik geboren werd? Wat dacht je toen ik geboren werd? Etc.

Veel leerlingen hebben deze samen met hun ouders ingevuld en daar kwamen op school de mooiste gesprekken door op gang. We hebben in groep 4 veel over en van elkaar geleerd, maar vooral ook gehoord dat het bij iedereen anders is

Bijvoorbeeld dat een baby van 2 kilo, héél erg klein is.. Dat sommige kindjes thuis zijn geboren en sommigen in het ziekenhuis. De een is gedoopt, de ander niet. De een heeft broers/zussen en de ander is alleen.

Maar deze stambomen..de juf is bijzonder onder de indruk: En zo hangen er nog meer in de klas! Leren doen we dus samen.

Nieuws vanuit de bovenbouw

Groep 6:

Vanuit de GMR

Op woensdag 6 november, in restaurant Hermitage, heeft zich een mooie ontmoeting afgespeeld. Dit etablissement bevindt zich bij de Rooi Pannen. Aldaar ontmoetten de GMR van SKOTZO en Xpectprimair GMR-leden elkaar. We trapten af met een borrel en een staande dialoog in het licht van het Koersplan. Hierna namen we plaats aan tafel, waar we het gesprek rondom onderwijs maar ook familiaal voort hebben gezet. Het kostelijke diner werd verzorgd worden door studenten.  De GMR ziet uit naar de samenwerking met de GMR van SKOTZO. Deze avond is in ieder geval een mooie verbinding gemaakt.

Vanuit de ouderkamer:

Scroll naar boven