Nieuwsbrief 28 maart 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We kijken terug op een mooi Lentefeest, waarbij we het 60 jarig bestaan van onze Stichting hebben gevierd. De dag stond in het teken van samen vieren. Spelletjes in en buiten de klas, een springkussen, dans en met de groep erop uit….dit allemaal in een heerlijk lentezonnetje. Naast deze activiteiten, zijn in de middag onze 3 kunstwerken afgegeven in de LocHal. Daar zijn ze te bewonderen t/m 5 mei. Hiervoor hebben de kinderen afgelopen donderdag een uitnodiging ontvangen. U kunt samen met uw kind gaan kijken naar meer dan 60 kunstwerken, gemaakt door 20 verschillende basisscholen. Echt een aanrader!

Naast dit jubileumfeest was 21 maart ook de officiele datum van ons nieuwe koersplan. Alle scholen onder Xpect Primair gaan de komende 4 jaar een schoolplan samenstellen dat bestaat uit 4 domeinen: Zinvol leren & leven, mens en ontwikkeling, partnerschap en samenwerking en duurzaamheid en omgeving. Hoe deze domeinen er voor onze school uit gaan zien, zal de komende maanden duidelijk worden. Voor één van de domeinen (zinvol leren & leven) mocht Elina op de banner van Xpect Primair. Vol trots is haar foto in onze koffiekamer en op het bestuurskantoor zichtbaar. Elina vertegenwoordigt de ambitie Leren met lef!
De afgelopen maanden hebben we ons georienteerd op een nieuwe manier van thematisch werken in de groepen. De afgelopen jaren hebben de leerkrachten zelf de lessen rondom het thematisch werken vormgegeven. Dit kost heel veel tijd en energie. Het is voortdurend zoeken naar leerzame lessen, die gekoppeld worden aan activiteiten en kerndoelen. Aan het eind van ieder thema volgt dan een eindproduct zoals een viering, tentoonstelling of museum in de klassen.

Op dit moment zijn we onze visie aan het herijken. Wat gaat goed, wat willen we behouden en wat willen we verbeteren. Vanuit onze kernwaarden authenticiteit, vertrouwen en openheid, kijken we naar de mogelijkheden en kansen om ons onderwijs nog verder te verbeteren. De aanschaf van een methode voor de Wereldorienterende vakken (WO) is voor onze school op dit moment een verstandige keuze. Hierdoor kunnen we de resultaten voor WO beter monitoren en wordt de leerlijn voor onze leerlingen en leerkrachten inzichtelijker en meetbaarder. We denken dat we met een methode onze lessen nog betekenisvoller kunnen maken voor de leerlingen.

Bij onze zoektocht naar een methode voor WO gaan we uit van de 5 o’s: orienteren, ontdekken, ontwikkelen, onderzoeken en opbrengsten.

Het aanbod voor het werken met een methode voor de Wereldorienterende vakken is groot, maar het gaat erom dat we die methode kiezen, die past bij onze school en waar onze visie goed bij aansluit. Ná de meivakantie gaan we in alle groepen aan de slag met een proefperiode, waarbij we de methode BLINK, gaan uitproberen. Mocht dit een succes worden, dan zal de methode schoolbreed aangeschaft gaan worden. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Zoals u kunt lezen richten we ons niet alleen op de buitenkant (nieuw klimrek, wilgentunnel, schaakbord), maar zijn we ook voortdurend bezig om samen (met het team) ons onderwijs nog verder te ontwikkelen.

Hiermee hoop ik u weer op de hoogte te hebben gebracht van het laatste nieuws op onze school.

De volgende Nieuwsbrief kunt u op donderdag 11 april verwachten.

Vriendelijke groet,
Roberto van Dalen
Directeur Bs Wandelbos

Hulpouders gezocht voor de koningsspelen

Mocht u het strookje nog niet in hebben geleverd, maar toch willen helpen….u kunt dit strookje tot uiterlijk 4 april bij de leerkracht van uw kind inleveren.

Wandelbosfestival komt eraan!

Wandelbosfestival Het is weer bijna zover!  Vrijdagmiddag 10 mei is het weer tijd voor ons jaarlijkse Wandelbosfestival! Het festival duurt van 13:30 tot 16:30 uur. Het belooft weer een spetterende middag te worden met verschillende leuke activiteiten voor alle kinderen.

Om alle activiteiten door te kunnen laten gaan en zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, zijn wij op zoek naar ouders die ons deze middag kunnen helpen. Vanaf donderdag 28 maart zullen er inschrijflijsten hangen bij de klaslokalen, hierbij kan je nog extra aangeven of je wilt helpen bij het schminken.

Voorgaande jaren werden er hapjes verzorgd door verschillende ouders, dit werd vorig jaar gemist. Er zal nu ook een lijst komen te hangen waarop je kan aangeven of je iets lekker wilt verzorgen.

Muziek

Tijdens de muzieklessen wordt er onder andere gezongen! Omdat de Lente begonnen is, zijn de groepen 1-2 bezig met een lied over de Lente. Nadat we besproken hebben wat er bij de Lente hoort en wat bloemen nodig hebben om te groeien, zijn we het lied gaan zingen. Tijdens het lied mogen alle kinderen uitgroeien tot mooie bloemen en geeft de tuinman of tuinvrouw de bloemen water met de gieter. Klaprozen, tulpen, zonnebloemen, rozen en nog tal van andere bloemen groeien tijdens de les. Een muzikaal spel waarbij er vocaal en instrumentaal gemusiceerd wordt en waarbij ook nog een stukje theater komt kijken. Hierdoor gaat het lied leven bij de kinderen en leren en onthouden ze d.m.v. muziek en theater de kenmerken van Lente en hoe bloemen groeien!

Vertrouwenscontactpersoon (VCP-er)

Mijn naam is Jessy de Vet, voor de kinderen bekend als Juf Jessy. Sinds dit schooljaar ben ik de vertrouwenscontactpersoon op onze school.
Graag wil ik via deze weg mijn rol toelichten. Ook zal ik langs alle klassen gaan, zodat de leerlingen weten wat mijn rol inhoudt.

Voor kinderen:
Als kinderen ergens mee zitten, gaan we er vanuit dat zij dat met de eigen leerkracht bespreken. Maar in sommige gevallen vraagt ‘het probleem’ om iets meer aandacht en tijd, en in sommige gevallen vindt een kind het prettiger om met een ander persoon dan de leerkracht te praten.
Elk kind die ergens mee zit of niet lekker in zijn of haar vel zit, kan bij mij komen en een afspraak maken voor een gesprek. Ik luister naar het kind en bespreek wat ik kan betekenen voor hem of haar.  Ik overleg ook of ik bepaalde stappen moet ondernemen. In principe heeft het kind de regie, hij of zij bepaalt of en wanneer er iets met ‘het probleem’ wordt gedaan. Uiteraard zal ik aandringen op hulp als bepaalde situaties daarom vragen

Voor ouders:

Elke ouder kan een gesprek aanvragen bij de leerkracht van zijn of haar kind. Soms zijn er situaties waarbij ouders het prettiger vinden om met iemand anders een vertrouwelijk gesprek op school te hebben. Het is dan mogelijk met mij een afspraak te maken. Samen bespreken we dan wat mijn rol zal zijn in de kwestie en wat je van mij mag verwachten. In overleg kan er besloten worden eventuele andere personen in te schakelen.

Nieuws vanuit NME (Natuur- en milieueducatie)

Langzaam zet de lente in en komen er knoppen aan bomen en planten. Het is nog even volhouden want het zet nog niet echt door, die zon….

En in de lessen hebben we het dan ook nog over paddenstoelen gehad. Ja, die waren er nog volop. Al moet je ze wel leren herkennen. Maar ook hebben we al insecten gezocht en een huisje voor ze gemaakt in de klassen van 1/2. En een voedselketen spel gedaan, muziek gemaakt in en met de natuur en ook voorjaars groen gezocht. Op verzoek van Juf Kim hebben we onlangs de les gehad over de invloed wat emotie op water. En laten wij mensen, maar ook planten en bomen, voor een heel groot deel uit water bestaan… Het is een experiment waarbij we 3 bakjes gekookte rijst hebben (zit ook veel water in). 1 bakje doen we heel lief voor, 1 bakje doen we heel gemeen tegen en 1 bakje wordt genegeerd. Na een week of 5 a 6 maken we het weer open en bekijken we de resultaten. Ondertussen hebben de kinderen dus aardig of onaardig tegen de rijst gedaan. Er is duidelijk gezegd dat het geen lesje schelden is!! Dat jullie het weten. We zijn weer heel benieuwd naar de uitkomst….

Meneer Martijn heeft met de kinderen de moestuin flink aangepakt. Zelf zijn ze gaan uitzoeken wat er staat en of het eruit mag of niet. Er is hard gewerkt. Zo zetten we met z’n allen steeds mooie stappen in de goede richting. Ondertussen zijn de wilgenhutten af al moeten die nog wel veel water hebben. Over water gesproken….helaas worden de slangen van de regentonnen nog wel eens er af gehaald. Willen jullie daar a.u.b. op letten dat deze heel blijven en in de wadi’s blijven? Bedankt.

Bij Biolab hebben we een vervelend verloop want Juf Ivy heeft een auto-ongeluk gehad. Gelukkig niets ernstig maar les geven zit er even niet meer in. Ik heb Eef (zie foto) bereid gevonden de lessen over te nemen. Ze werkt al langer voor mij en heeft ook ervaring bij het Bewaarde land waar groep 5 al jaren naar toe gaat. Juf Eef zal per direct de lessen overnemen van Juf Ivy. Ik ben heel blij dat ze zo snel kan inspringen en hoop dat ze zich snel welkom kan voelen maar heb daar veel vertrouwen in.

En alvast voor de planning: midden in (bos) de Oude Warande staat cafe’tje Grotto. Vanaf daar start op 2e paasdag een gratis middagprogramma paaseieren zoeken en natuuropdrachten doen met mij. Mocht je hier aan mee willen doen, houdt Facebook in de gaten bij Natuurpedagoog en/of Grotto Tilburg om in te schrijven.

Tot zover,
Groeten, Meneer Jael

Nieuws vanuit de middenbouw

Wist u dat uw kind in dit thema (Alles groeit) van alles leert over flora en fauna?
Wist u dat uw kind in dit thema een lentewandeling gaat maken?
Wist u dat uw kind stiekem al best veel weet over de natuur en groeien?
Wist u dat uw kind bezig is informatie te verzamelen of een plant/dier?
Wist u dat ze daarmee een hoop 21st century skills aangeleerd krijgen?
Wist u dat ze daarvan een mooie muurkrant gaan maken?
Wist u dat de groepen 3 en 4 klasoverstijgend leren in dit thema?
Wist u dat de groepen elkaar presentaties gaan geven over het gekozen onderwerp a.d.h.v. deze muurkrant?
En…
Wist u dat u woensdag 17 april om 11.45u welkom bent om deze muurkrant te bewonderen en zelf een hoop te leren over flora en fauna?

Activiteiten in de ouderkamer

Op maandag 1 april staan de gezelschapsspelletjes in de onderbouw centraal.
Op maandag 8 april is er weer ruimte voor de groepsinstructies (ouder-kind)

Scroll naar boven