Nieuwsbrief 3 oktober 2019

Beste ouders,

Laat ik deze Nieuwsbrief beginnen met goed nieuws. Op donderdag 19 september is de inspecteur bij ons op school geweest voor een thematisch onderzoek. Dit onderzoek is om een beeld te krijgen van het didactisch handelen op onze school. Er is hierbij gekeken naar 3 aspecten:  taakgerichtheid, actieve betrokkenheid en feedback.

De inspecteur heeft het didactisch handelen op alle 3 de aspecten met voldoende beoordeeld. Zij (het was een vrouw) heeft gezien dat Bs Wandelbos volop in beweging is, misschien wel te veel. Er zijn in het verleden mooie proeftuintjes uitgevoerd, maar die pareltjes moeten nu aan elkaar geknoopt worden, immers onderwijs maak je samen. De inspecteur ziet een team dat wil leren, dat zich wil ontwikkelen. Kortom een vooruitgang in het kwaliteitsdenken. De slotconclusie was:

Basisschool Wandelbos streeft ernaar om vanuit een gezamenlijke ambitie en heldere visie, het handelen in de groepen zichtbaar en volgbaar te maken. De school laat hierin een mooie ontwikkeling zien.

U begrijpt dat ik trots ben op deze ontwikkeling. We zijn er zeker nog niet en hebben genoeg tips gekregen om ons onderwijs verder vorm te geven, maar we zijn op de goede weg!

Graag in mijn stukje ook aandacht voor de leerplichtambtenaar. Vanaf dit schooljaar is de heer Boris Landa onze leerplichtconsulent. Vorige week heb ik kennis met hem mogen maken. Het is goed om als ouder te weten wat zijn rol is en hoe het in de Leerplichtwet geregeld is. Hieronder stelt hij zich aan u voor.

Beste ouders,

Mijn naam is Boris Landa en ik ben namens de gemeente Tilburg als leerplichtambtenaar aangesloten bij Basisschool Wandelbos. Als leerplichtambtenaar ben ik voornamelijk betrokken bij het ongeoorloofde schoolverzuim van leerlingen. Dit betekent dat scholen bij aanhoudend verzuim (regelmatig te laat komen, afwezigheid zonder geldige reden) een melding moeten doen bij leerplicht.

Vanuit leerplicht volgt er vervolgens een onderzoek om vast te stellen wat de reden van het verzuim is en wat we er samen aan kunnen doen om dit verzuim te stoppen.

Ook aanvragen voor extra verlof buiten de schoolvakanties, kunnen bij leerplicht onder de aandacht worden gebracht.  De directeur hanteert bij het beoordelen van een verlofaanvraag de leerplichtwet.  Hierin staat helder beschreven wanneer een leerling wél en wanneer een leerling geen recht heeft op extra verlof.

Hierover kunt u meer duidelijkheid vinden op https://wetten.overheid.nl/BWBR0031787/2012-07-01

Mocht u naar aanleiding van mijn schrijven nog vragen hebben of mij in de toekomst graag een adviesvraag willen stellen, zijn jullie hartstikke welkom om contact met mij op te nemen. Dit kan via de mail: boris.landa@tilburg.nl en telefonisch: 06-50081349. Op woensdagen ben ik niet bereikbaar.

Ik hoop op een prettige samenwerking en ga ervan uit dat we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben:  Dat alle kinderen met plezier onderwijs kunnen volgen!

Boris

De volgende Nieuwsbrief verschijnt i.v.m. de herfstvakantie op donderdag 24 oktober.

Vriendelijke groet,
Roberto van Dalen

Inloop half uurtje thematisch werken (BLINK)

Op maandagmorgen 7 oktober bent u van harte welkom om eens een kijkje in alle groepen te nemen. Van 8.20 tot 8.50 uur staan alle klassendeuren open om u een kijkje te geven in de wereld van Blink.

Wie gaat er mee naar de geitenboerderij?

Ook voor de groepen 4/5 en 5 staat er nog een leuk uitje naar de Geitenboerderij in Haghorst op de planning. Hiervoor zijn wij op zoek naar ouders/verzorgers/opa’s en oma’s in het bezit van een auto, die met ons mee willen.

Groep 5 zal gaan op dinsdag 22 oktober.
Groep 4/5 zal gaan op donderdag 24 oktober.

Voor allebei de groepen geldt dat we dat we om 9:15 u naar de geitenboerderij vertrekken, waar onze excursie om 10.00 u start. Dit zal ongeveer 1,5 uur duren en zullen we dus rond 12:00 uur weer terug op school zijn. Mocht u mee willen, graag melden bij de desbetreffende leerkracht.

Alvast bedankt!

Hij komt, hij komt…

Het duurt nog een tijd, maar… zaterdag 16 november komt Sinterklaas aan in Nederland! Daarom willen we graag op vrijdag 15 november de school versieren.

Hiervoor zijn we op zoek naar hulpouders. We zullen op vrijdagmiddag starten vanaf 12:30u. Het is fijn als we zoveel mogelijk hulp hebben, maar kinderen kunnen hier helaas niet bij zijn. Heb je zin en tijd om de school mee te versieren? Schrijf deze datum dan alvast in uw agenda! Na de herfstvakantie zullen er inschrijflijsten bij de prikborden in de gang hangen, waarop u zich kan inschrijven. Alvast bedankt!

Wal leren onze leerlingen bij meneer Jael?

Meneer Jael aan het woord: “Het is mijn opzet kinderen d.m.v. natuureducatie handvatten te geven in het leven. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn wel de kernwoorden hierin. Doordat ze weten wat de natuur te bieden heeft en hoe je je kunt verhouden tot de natuur”.

Een samenvattende omschrijving:

  • In groep 1/2 is dit oriënterend en gaat dit over de kleuren, de seizoenen, de dieren en hun woonplaats/verschil met je eigen situatie/thuis. Tot eenvoudig zaaien, zorgen voor de dieren en de afsluiter; hoe plant je een plantje.
  • In groep 3 is dit ontdekken van de natuur, wat het kan doen met je beleving/gevoel, wat kan je allemaal doen met de natuur; lerend spelen.
  • In groep 4 is dit Zorgen voor de moestuin, hoe werkt de natuur, wat kan je uit de natuur halen/gebruiken maar ook zorgen voor de natuur. En hoe prettig en veelzijdig is de natuur.
  • In groep 5 is dit naast ontdekken meer onderzoekend; wat doet een uil?, wat zit er in een vis?, wat zit er in een bloem?, wat zit er in het water?  Hoe gedragen dieren zich?
  • In groep 6 is dit meer verdiepend; leren over bomen, hoe werkt het onder de grond?, onderzoeken van de bodemsoorten, hoe werkt voorzaaien en overpotten?
  • In groep 7 is dit de veelzijdigheid van de natuur; leren van de natuur, teambuilding, emotie in water?, techniek en natuur, leren over planten.
  • In groep 8 is het gericht op survival, het eindkamp en zelfredzaamheid; vuur maken, mes techniek, eetbare planten, hutten bouwen zonder touw e.d.

Kinderboekenweek à REIS MEE

Gisteren is de jaarlijkse Kinderboekenweek weer gestart. Deze zal duren tot 13 oktober. Dit jaar is het thema ‘Reis mee!’ In deze Kinderboekenweek staan voertuigen centraal.  Elke groep zal dit in combinatie met het thema vanuit de methode wereldoriëntatie op zijn eigen manier invullen. Zo zijn er groepen op reis naar de planeet Mars, en gaan er groepen de wereld rond waar ze allerlei aardse extremen tegen komen.

Kinderen voor Kinderen heeft er ook dit jaar weer een nummer over de Kinderboekenweek gemaakt: ‘Reis mee!’. Hier zullen we de komende weken veel op dansen in de klassen.

De Kinderboekenweek wordt dit jaar weer extra leuk met de actie van Bruna. Deze winkel wil graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren door samen met ouders en kinderen onze schoolbibliotheek te vullen.

Wanneer je tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek koopt bij een Brunawinkel, kan je de kassabon hiervan inleveren bij de leerkracht. Van de verzamelde bonnen mogen wij als school voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken bij de Bruna.

Muziek nieuws

Tijdens de muzieklessen gebeurt er heel veel! We luisteren naar muziek, we maken muziek, we zingen, we dansen op muziek, we componeren muziek, leren onze eigen muzieksmaak ontdekken en nog veel meer! Eens in de zoveel tijd zal ik kleine update doen van de muzieklessen waarbij ik er een aantal groepen uitlicht.

Nieuw lokaal 
Dit schooljaar worden de muzieklessen gegeven in de ‘’oude-koffiekamer’’. Hier hebben we een klein podium waar we op kunnen treden! Ook hebben we een eigen instrumenten-kast, zodat alle instrumenten goed en veilig weggezet kunnen worden!

Groep 3: We drummen er op los!
De groepen 3 zijn bezig met een liedje over drummen. Hierbij is het drumstel behandeld en hebben we een eigen drumstel gemaakt van verschillende trommels. We drummen erop los! Ook de pop-rock band kwam even aan de orde. Ritme, instrumentenkennis, maatgevoel, muziekstijlen, zingen, drummen, het komt allemaal voorbij!
Groep 5: De hal van de trollenkoning!
De groepen 5 zijn in het spannende verhaal gedoken van Peer, die gevangen wordt genomen door de trollen om te trouwen met de dochter van de trollenkoning. Lukt het peer om te ontsnappen?
Bij het verhaal hoort muziek, orkestmuziek, gecomponeerd door Edvard Grieg. Ze leren over het orkest, de instrumenten, de dirigent en ze leren luisteren naar verschillende muzikale componenten en deze omschrijven. Over een aantal lessen gaan ze het muziekstuk zelf spelen en zijn we er hopelijk achter of Peer ontsnapt is of niet.

Groep 8: POP muziek!
Groep 8 heeft de afgelopen lessen veel geleerd over Popmuziek. Waar staat POP voor en wat zijn de kenmerken van Popmuziek? Welke bekende popartiesten kennen we allemaal? Hoe is een popliedje opgebouwd? En tot slot: samen een popliedje spelen en zingen! Er wordt op dit moment hard geoefend om het lied ‘’Als het avond is’’ van Suzan en Freek te zingen en te spelen.

Muzikale groet,
Suzanne

Namens Cultuur

Beste jongens en meisjes van groep 7 en 8,

Het theater is naar jullie op zoek! Binnen Tilburg is een zoektocht gestart naar echte toneeltalenten. Zou jij het aandurven om op het podium te staan? Haal dan een inschrijfformulier bij juffrouw Kim Bleijs (cultuur coördinator) en lever deze ingevuld weer in. Als je dit hebt gedaan, geldt onderstaande:

Op 7 november komt Marcos Valster naar Tilburg om iets te vertellen over het project en meteen de talenten te zien.
Locatie: Jeanne d’Arc school, Le Bourgetstraat 21, 5042 TG Tilburg , in het schooltheater.
Tijd: 15.30 – 17.30 uur.

Let op: Uit deze eerste workshop ontstaat een selectie van 12 kinderen die daadwerkelijk meespelen op het podium.

Over deze selectieprocedure

Voor de overige kinderen wordt geregeld dat zij special guest zijn in de zaal op de avond van de voorstelling. Dit wordt geen harde auditie, spelenderwijs wordt gekeken of er al genoeg vertrouwen is om echt in de schouwburg op het podium te staan voor publiek.

De (prachtige) kostuums zijn reeds gemaakt in de maten die genoemd waren in wervingsbrief. Het jeugdtheaterhuis realiseert zich dat het nu overkomt als een harde eis, maar geeft ook aan dat er voor talent altijd geprobeerd wordt een oplossing te zoeken als iets niet past.

Op zondag 17 november wordt er gerepeteerd in Theaters Tilburg, studio, Louis Bouwmeesterplein 1, 5038 TN Tilburg tijd: 10.30 – 16.30 uur en donderdag 28 november, ook een repetitie in Theaters Tilburg, tijd: 16.00 – 18.30 uur

Op vrijdag 29 november spelen ze de voorstelling, repetitie start om 15.00 uur, voorstelling duurt van 19.30 tot 21.15 uur.  (Er wordt die avond voor soep en broodjes gezorgd.)

Het deelnamegeld wordt betaald door Theaters Tilburg.  Daarnaast is de wens om de gezinnen waar deze kinderen uit komen, vrijkaarten te sturen om de voorstelling bij te wonen. Hiervoor wordt nog hard naar extra donaties/ sponsorgelden gezocht.

Dus, wil jij graag op het toneel staan in een echte voorstelling in de schouwburg? Haal dan een inschrijfformulier bij juf Kim en meld je aan!

Naar de schouwburg met BS Wandelbos

De groepen 1-2-3 gaan op dinsdag 11 februari 2020 naar Project Sally met Woest. Uiteraard zijn wij op zoek naar ouders die kunnen rijden. Ik wil het nu alvast laten weten zodat u eventueel vrij kunt regelen en gezellig mee kunt gaan.

En ook de groepen 4-8 gaan naar een voorstelling in de Schouwburg, namelijk naar Ontspoking, op dinsdag 19 mei 2020, en duurt ongeveer een uur.

Heeft u/maakt u tijd en gaat u met mee?!

Nieuws vanuit de onderbouw

Jassen en regenlaarzen mee naar school!
Zoals iedereen aan het weer heeft kunnen merken, is de herfst begonnen. De temperaturen gaan buiten weer langzaam naar beneden en steeds vaker is er sprake van een regenbui.
Ondanks dit, willen wij met de kleuters nog steeds naar buiten gaan om daar te spelen, te onderzoeken en te ontdekken. Het is dus van belang dat iedereen weer een jas meeneemt naar school. Ook het aantrekken van stevige schoenen of regenlaarzen zou fijn zijn. Alvast bedankt namens het gehele onderbouwteam!
De voorleesstoel op reis…
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘Reis mee’. In de onderbouw wordt hier natuurlijk ook aandacht aan besteed. Elke dag zal er voorgelezen worden vanuit de voorleesstoel. Maar de voorleesstoel gaat op reis door de school. Elke dag staat de stoel op een andere plek. Misschien wel in de aula, het biolab of in het bos?
We gaan elke dag op zoek naar de voorleesstoel en waar de stoel staat, daar lezen we lekker een boek.
Na de vakantie start het nieuwe thema
Na de herfstvakantie start een het nieuwe thema bij de kleuters: Bij mij thuis. Tijdens dit thema maken we kennis met de verschillende woningen, familieleden en gewoonten. De kleuters zullen leren dat een dag uit verschillende dagdelen bestaat: de ochtend, de middag, de avond en de nacht. Tijdens deze dagdelen staan verschillende handelingen centraal: aan- en uitkleden, tandenpoetsen, ontbijten, naar school gaan, spelen… Ga zo maar door!

De klas zal tijdens dit thema onder andere een huishoek krijgen. Daarvoor zijn we nog op zoek naar materialen, zoals keukengerei, pop met kleertjes, verkleedkleren, klein bankje, kastje, kleedje of bestek. Als u twijfelt over of we het kunnen gebruiken, loop dan even binnen bij een van de onderbouwleerkrachten. Alvast erg bedankt!

Dit thema zal worden afgesloten op vrijdagochtend 8 november tijdens het schoolontbijt. Daarna zullen de feesten Sinterklaas en Kerst centraal staan.

8 november Schoolontbijt
Het thema ‘Bij mij thuis’ sluiten we af op vrijdag 8 november met het schoolontbijt. Samen met de kinderen ontbijten we dan op school. We zijn op zoek naar een paar ouders die mee willen helpen in de klas tijdens het ontbijt. De inschrijflijst hangt vanaf maandag 21 oktober op het prikbord!
Natuurles in de natuur
We hebben de afgelopen vrijdagen weer kunnen genieten van de natuurlessen van meneer Jael. Deze keer vond de les plaats in de bossen. Een mooie omgeving, waarin we samen ontwaakten met de dieren. Het was nog ietwat schemerig toen de les begon. We startten met een stille wandeling naar de bossen, waardoor we de dierengeluiden goed konden horen.
Vervolgens hebben we in de natuur gekeken naar welke kleuren er allemaal te vinden zijn in de bossen. Tijdens het ontdekken in de natuur, vonden we ook een dassenburcht, erg interessant! De kleuters hebben zichtbaar genoten van de natuur en de mooie, interessante verhalen van meneer Jael. Wij kijken al uit naar de volgende les!
Verzamelen!
De onderbouw is voor verschillende activiteiten op zoek naar diverse materialen: glazen potjes, oude kranten, grote dozen, ‘bananen’-dozen en spullen voor het nieuwe thema (zie stukje over ‘start nieuwe thema’). Heb je thuis een van deze spullen die je niet meer gebruikt? Geef ze dan af bij een van de onderbouwleerkrachten. Wij zijn er erg blij mee! Alvast bedankt voor het verzamelen.

Nieuws vanuit de middenbouw

Bibliotheek bezoek groep 3
Afgelopen maandag zijn de leerlingen van groep 3 en hun ouders, opa’s, oma’s of grote broer naar bibliotheek ‘t Sand geweest. Na een flinke wandeling werden we ontvangen door Antoinette. Zij ging ons eerst vertellen wat een bibliotheek is en wat je er kunt doen (boeken lenen!).
Vervolgens vertelde ze dat er een mevrouw was geweest die een boek had teruggebracht met een hap er uit! Dit kwam omdat ze het boek “Leonie verslindt boeken” had gelezen. Antoinette heeft ons dit boek ook voorgelezen en had hierbij mooie platen in een Japanse Kamishibai (zie foto). We leerden dat je boeken niet mag opeten, maar wel mag lenen om te lezen. En dit hebben we vervolgens gedaan. Met onze (nieuwe) biebpasjes hebben we mooie boeken gevonden en geleerd hoe we deze met de computer kunnen lenen. Na een beker ranja en koffie zijn we weer teruggelopen naar school.
Dit uitstapje is georganiseerd door de ouderkamer, Ien bedankt!
En voor de kinderen: veel leesplezier en geen hap eten uit de boeken!!
Geitenboerderij

We gingen er met de auto heen.
We gingen er op 24 september naar toe op dinsdag.
We leerden hoe je geiten moet voeren en
Hoe je geiten moet melken.
We hebben de geiten geaaid.
We hebben een filmpje van de geiten gezien.
Het was leuk.
De boer had wel meer dan 650 geiten.

Groetjes Stan en Sven.

De leerlingenraad van basisschool Wandelbos

Ook dit jaar heeft onze school weer een leerlingenraad, bestaande uit 8 kinderen. Uit groep 5 zijn dat Seb van Dongen en Chaventley Fijnvandraat. Groep 6 wordt vertegenwoordigd door Cansu Altin en Rayan Taouel. Groep 7 heeft alle vertrouwen in Lotte van de Pas en Matthias Damen en groep 8 tenslotte, stuurt Ruya Gokcinar en Rayan Sedawi.

Onze leerlingenraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om te praten over allerlei zaken die op school spelen. Onze eerste vergadering was op woensdag 25 september.

Voorafgaand aan de vergadering ontvangen deze leerlingen een agenda. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf op tijd in de koffiekamer aanwezig zijn, en dat ze niet gehaald hoeven te worden. De leerlingen brengen verslag uit in de eigen klas en halen ook informatie op in de eigen klas wanneer hierom gevraagd wordt. Op woensdag 13 november komen alle leerling raden van Xpect bij elkaar op basisschool De 5Hoeven. De kinderen zijn dan de hele ochtend uit de klas.

Scroll naar boven