Nieuwsbrief 30 januari 2020

Beste ouders,

Januari is alweer bijna om en we gaan al weer richting Carnaval. We zitten midden in de toetsweken en dit houdt in dat we goed gaan kijken waar uw kind op dit moment staat. Spelling, rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen komen in deze periode aan bod. Op donderdag 20 februari gaan vervolgens de mappen (Kijk, ik groei) mee naar huis, waarin ook de resultaten van deze toetsen zichtbaar worden gemaakt. We kijken dan vooral naar de persoonlijke groei, die ieder kind heeft doorgemaakt. In de week van 17 februari kunt u zich via de lijsten wederom inschrijven voor het ouder-kind gesprek. Deze gesprekken worden direct ná de Carnavalsvakantie gevoerd.

Vorige week dinsdag mocht ik zo’n 30 ouders ontvangen in ons theater voor de presentatie van het nieuwe schoolplan. Betrokken en positief kritische ouders! Fijn om te ervaren dat ouders mee willen denken en de school terug willen geven wat er goed gaat er waar wellicht nog verbeterpunten liggen. Samen maken we de school!

Vanaf volgende week zal er weer regelmatig gecontroleerd gaan worden aan de Auteurslaan. Verkeerd geparkeerde auto’s kunnen rekenen op een bon. Dus nogmaals het verzoek aan ouders, die met de auto komen: parkeer de auto een klein stukje verderop zodat het trottoir vrij blijft en kinderen veilig kunnen oversteken. De veiligheid van onze kinderen staat voorop!

Vandaag en morgen is de school dicht. Dit houdt niet in dat de leerkrachten staken. Op donderdag en vrijdag zijn alle collega’s gewoon op school. We gaan ons tijdens deze dagen vooral richten op toekomstgericht onderwijs. Hoe gaan we er samen voor zorgen dat we ook in de toekomst goed onderwijs op onze school kunnen verzorgen? Op donderdagmiddag 30 januari nemen we deel aan een manifestatie, waarin we laten zien dat we trots zijn op ons vak. Alle kinderen zijn op maandagmorgen 3 februari weer van harte welkom op onze school.

Ten slotte nog even aandacht voor het volgende:

Ik ben op zoek naar een ouder/buurtbewoner, die goed uit de voeten kan met WordPress, een programma om onze website up to date te houden. Mijn vorige webmaster is helaas gestopt waardoor activiteiten op dit moment niet op de website geplaatst kunnen worden. Ook de Nieuwsbrief verschijnt nu niet als vast item op onze site.

Mocht u affiniteit hebben met WordPress en onze website van de school willen onderhouden….neem dan contact met me op (roberto.vandalen@xpectprimair.nl)  Uiteraard staat er een vergoeding tegenover.

Vriendelijke groet,

Roberto van Dalen

 

Muziek-nieuws

We zijn het jaar gestart met nieuwe liedjes en muziekstukken. Wellicht heeft u er een aantal gehoord bij de afgelopen viering. Ook zijn we het jaar gestart met nieuw instrumentarium! Hier zijn we ontzettend blij mee omdat de muzieklessen hierdoor nog leuker en interessanter worden. Zo zijn er o.a. instrumenten aanschaft waarbij de kinderen muziek kunnen maken a.d.h.v. kleuren. Hierdoor zijn de instrumenten makkelijk in te zetten en kunnen ook de allerkleinste van de school de instrumenten goed gebruiken.

De muziekinstrumenten zijn gekocht van het spaargeld van onze Oudervereniging. We zijn daar als school dan ook heel dankbaar voor!

 

Kijkt u ook eens op onderstaande link:
https://www.facebook.com/events/1047957678899317/

Kindermuziekmiddag Concertzaal Tilburg (deelname is gratis).

Muzikale groet,

Juf Suzanne

 

Schoolschaakkampioenschappen 2020

Ieder jaar krijgen kinderen van basisscholen in hun regio de kans om hun onderlinge schaakkrachten te meten. Voor onze school deden dit jaar mee: Hira (groep 4/5), Stan, Sven, (groep 4) Ayoub en Pepijn (groep 7).

Aan dit scholenkampioenschap, dat dit jaar werd georganiseerd in 2College Durendael in Oisterwijk, deden maar liefst 13 teams mee. De eerste drie teams konden een ticket winnen voor de Brabantse kampioenschappen die in maart worden georganiseerd in Oosterhout. Helaas zitten we er dit jaar niet bij, maar de trainer heeft veel vertrouwen in deze groep.

We kunnen volgend jaar nog een beroep doen op Pepijn en Ayoub omdat ze dan nog in groep 8 zitten.

Sven, Stan en Hira zijn nog jong, maar kunnen nog veel bijleren de komende jaren. Zij zijn ontdekt dankzij de grote schaakstukken waarin we in de pauze gebruik van kunnen maken.

Rick van Loy
Schaaktrainer

 

NME update

Zo, de moestuin ligt er weer netjes bij, hovenier bedankt! En als je buiten volgt verwacht je dat de lente kan beginnen en dus zo ook het voorzaaien. En terwijl iedereen altijd behoefte heeft aan zon en lekker warm weer…. hoor ik toch veel ontevreden uitingen…We hebben niet echt winter gehad, klopt dat wel? Nou het voorzaaien kan voor bijvoorbeeld bonen al wel beginnen maar met het Nederlandse weer weet je het nooit. Is de natuur van slag? We hebben al enkele jaren dit soort weer en dan weet je ook dat er nog van alles kan komen. Dus met de moestuin doen we nog rustig aan en ook de meeste lessen staan binnen gepland. Soms is dat lastig. Je wilt naar buiten…en als je een planning maakt, weet je dus nooit waar je vanuit moet gaan.

Weer of geen weer onlangs maakte we met groepen 1/2 toch vogelvoer voor de koude dagen. Gelukkig blijft dat ook heel lang goed dus niets aan de hand. En uniek te noemen; 3 meiden uit groep 8 hielpen voor het eerst mee. Niets tegen hulp-ouders laat dat duidelijk zijn. Echter het doorgeven van kennis en daar weer op een andere manier iets in kunnen betekenen…da’s een ontwikkeling binnen een school om trots op te zijn. Eerder al gaven kinderen van groepen 7 en 8 hun eigen les aan de kinderen. Nog zo’n stap die ik trots tot aan de hoogste regionen binnen NME in Nederland gedeeld heb. Hier geven we natuur en milieu educatie door aan de volgende generatie!

Groep 4 leerde hoe iets onder de grond groeit en deed hier zelf een onderzoek mee.

Groep 5 had een les om nooit meer te vergeten. Het ontleden van een makreel (zie foto). Het enthousiasme? Ze waren niet te stoppen.

Groep 6 ging verder met bodemonderzoek. De vorige keer hadden we grondlagen bekeken en grondwater. Nu gingen we diverse grondsoorten bekijken. En hoe weet je of er voeding in een bodemsoort zit?

Groepen 7 en 8 hebben i.v.m. alle drukte in maart pas weer les.

Verder kan ik melden dat ik samen met Meneer Martijn al een stevig eind verder ben in het onderzoeken hoe het nieuwe Blink samen gaat met mijn lessen. Zo krijgen jullie kinderen beter les en sluiten de schoollessen en NME lessen beter op elkaar aan. Logischer, beter te begrijpen en een  verdieping van de lesstof dus.

Voor een nieuw TV programma bij Zappelin hebben we een vraag gekregen. Of er kinderen zijn op onze school die in 2 tallen willen vertellen over hun wens of droom voor de natuur. Juf Bibianne is er mee aan de slag. Hopelijk horen we hier in februari meer over.

En de laatste Biolab van ronde 2 voor groepen 3/4  is 29 januari. De inschrijvingen voor ronde 2 van groepen 5/6 loopt alweer. Wees snel als je er nog bij wilt zijn.

Genoeg, tot snel…

Groeten van meneer, Jael

Thema afsluiting van de kleuters op vrijdag 7 februari

Op vrijdag 7 februari zal door de kleuterklassen het thema sprookjes worden afgesloten. Tijdens deze afsluiting is iedereen welkom in ons eigen gemaakte sprookjesbos. Van 11:30 tot 12:00 zijn er in het sprookjesbos verschillende sprookjes te zien die de kleuters de afgelopen weken hebben behandeld in de klas. Aarzel dus niet en kom op vrijdag 7 februari naar de wondere wereld van Basisschool andelbos!

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit de MR

Helaas gaat op korte termijn één van onze leden uit de oudergeleding stoppen. Vandaar een oproep aan alle ouders. Wilt u ook een beetje zeggenschap?

Wat doet de MR?

De ouders/verzorgers en leerkrachten die zitting hebben genomen in de MR, mogen in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Zaken waar zich zorgen over wordt gemaakt of waar ideeën over zijn, kunnen op de agenda gezet worden. Hierbij wordt input gevraagd van, voornamelijk, ouders/verzorgers van kinderen van basisschool Wandelbos.

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan de MR? Wij stellen het op prijs als een toekomstig MR-lid een vergadering bijwoont. Wij vergaderen altijd op een dinsdagavond. De eerstvolgende vergadering is op dinsdagavond 4 februari, de vergadering daarna vindt plaats op dinsdagavond 24 maart.

U kunt bij één van de leden van de MR terecht als u belangstelling heeft. Spreek ons aan of stuur een e-mail naar: bswandelbosmr@xpectprimair.nl

Vragen? Laat ze ons horen!

Hartelijke groet,

Namens de MR,

Linda, Imme, Jessy, Udo, Dennis en Tim.

Spreekuren Stichting Leergeld

Er zijn nog spreekuren op:

maandagen  17 februari en 16 maart van 09.00-10.00 uur  in MFA het Kruispunt 

Verder is voor ouders uit Tilburg West het spreekuur bij de Voedselbank fijn.

Dat is elke 2 weken op vrijdag van 12.30-15.00 uur

Vrijdagen in dit kwartaal: 31 januari, 14 februari, 28 februari, 13 maart en 27 maart.

Met vriendelijke groet,

Tineke de Hoop
vrijwilliger Stichting Leergeld Tilburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll naar boven