Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op Passend onderwijs van kracht. Dit betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om te zorgen voor een goede onderwijsplek voor alle leerlingen. Scholen hebben hiermee een zorgplicht gekregen. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Samen maken scholen afspraken over de begeleiding en ondersteuning die scholen in de regio kunnen bieden. De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de scholen.

Het samenwerkingsverband waar basisschool Wandelbos onder valt heet Plein013. Op de site van Plein013 kunt u allerlei informatie vinden over passend onderwijs (http://www.plein013.nl/). Vanuit het samenwerkingsverband is op basisschool Wandelbos een dagdeel in de week een onderwijsconsulent aanwezig. De onderwijsconsulent van Plein013 denkt mee over diverse onderwijs- en zorgvraagstukken van onze leerlingen.

Basisschool Wandelbos is te karakteriseren als een smalle ondersteuningsschool. Hiermee wordt bedoeld dat we er in principe zijn voor alle leerlingen in de wijk. Daartoe worden de nodige aanpassingen in de pedagogiek en de didactiek toegepast. Wanneer de onderwijsbehoeften van leerlingen complexer worden, zullen we altijd kijken of de onderwijsplek nog passend is. We kijken daarbij naar de leerling, de groep, de leerkracht en de leerstof.

Indien op een gegeven moment blijkt dat het onderwijs niet meer “past”, wordt in onderling overleg met ouders gezocht naar een andere school, waar andere en meer specialistische hulp kan worden aangeboden.