Vakdocenten

Bij basisschool Wandelbos zijn we ons ervan bewust dat sommige vakken beter aangeboden kunnen worden door een specialist. Daarom hebben wij voor bewegingsonderwijs, muziek en kunst speciale vakdocenten in dienst.

Natuur

Natuur, dat staat bij Basisschool Wandelbos voorop. De omgeving, het schoolplein maar ook binnen wordt hier volop aandacht aan besteed. Ik ben Jael Nouhet, leraar natuureducatie op deze school.

Als HBO ontwikkelingspedagoog is natuur mijn metafoor. Ik geloof dat wij veel van de natuur kunnen leren. Wekelijks verzorg ik de lessen vanuit een doorlopend lesprogramma voor alle leerjaren. Hierin komen ook diverse andere ontwikkelingselementen aanbod. Dit aangevuld met een naschools extra programma middels een roulerend systeem. Op deze manier krijgen de kinderen op een speelse, uitdagende en experimenterende wijze een sterke basisvaardigheid mee over de natuur. Daarbij houd ik een korte lijn met de andere docenten om ook de reguliere lessen, waar mogelijk, van natuurelementen te voorzien en/of buiten plaats te laten vinden.

Er is al op vele vlakken bewezen dat de natuur een belangrijke factor is die vandaag de dag te vaak ontbreekt in ons leven. Natuur versterkt de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen in de ontwikkeling, geeft rust, beweging, frisse lucht en nog veel meer onontbeerlijke kennis en informatie.

Sport

Meneer Arjen is aanwezig als combinatiefunctionaris sport. Iedere week geeft hij de leerlingen bewegingsonderwijs en stimuleert hij een gezonde levensstijl. Zo organiseert hij onder andere de populaire vakantietoernooien. Meneer Arjen is de spil tussen de school en de wijk met betrekking tot sport en bewegen.

Muziek

Juffrouw Suzanne is iedere woensdag aanwezig voor muziek. Samen met de kinderen ontdekt zij hun talenten en sluit zij aan bij de interesses van kinderen op muzikaal gebied. Daarnaast verzorgt zij op de woensdagmiddagen van 1 tot 2 uur ná-schoolse activiteiten. Deze lessencyclus wordt per bouw aangeboden en kinderen die dit leuk vinden kunnen zich hiervoor inschrijven via de eigen juf of meneer.

Kunst

Als laatste juffrouw Ceciel. Zij is een beeldend kunstenares die de kinderen mee op ontdekkingsreis neemt met een andere kijk op de wereld. Samen creëren zij bijzondere kunstwerken die u door heel de school kunt bewonderen. Bekijk hier haar Facebookpagina.