Ons onderwijs

Voor taal, rekenen, de zaakvakken, kunst- en cultuureducatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we in 2020-2021 een vakspecifieke visie vastgelegd en daarbij de doorgaande leerlijnen uitgestippeld. Ook hebben we onze visie op kleuteronderwijs geactualiseerd. We werken zo in een heldere systematiek aan de kerndoelen. Dat is immers de opdracht die alle basisscholen hebben vanuit de overheid. Ons onderwijs zal dus jaar na jaar steeds meer herkenning opleveren voor onze leerlingen. Doorgaande leerlijnen van de voorschool tot de middelbare school, maken dat we een constante kwaliteit leveren in pedagogiek en didactiek.

In schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met enkele nieuwe methodes die aansluiten bij die vakspecifieke visies en leerlijnen die we voor ogen hebben. Dit schooljaar zal in het teken staan van het borgen van onze pedagogische- en didactische aanpak voor deze vakken. Ook willen we op het gebied van spel en bewegen onze visieontwikkeling voortzetten.

Het samen werken en samen leren in clusters (onder-, midden- en bovenbouw) én in leerteams (per vakgebied) zorgt binnen onze school voor inhoudelijk eigenaarschap bij leraren en lerarenondersteuners. Wij vinden het belangrijk om die professionele samenwerkingscultuur blijvend te versterken. In de schoolgids leest u per vakgebied de visie en een korte toelichting. De volledige visiestukken zijn op te vragen. De wandelbosprofielen per vakgebied zijn te raadplegen in het jaarplan van basisschool Wandelbos.

 

Scroll naar boven