Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Medezeggenschap

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2016-2017

September

Het jaarverslag is besproken; dit is nu meer een soort jaarkalender. Een van de uitgangspunten daarbij is ‘niet meer, maar minder vergaderen’ en vooral goed inhoudelijk vergaderen.
Het schoolondersteuningsplan wordt herschreven. De uitkomst van het evaluatiegesprek met het oudercollectief is besproken. Klasbord is geïntroduceerd.

Oktober

Presentatie van de directeur over het schoolbezoek in Kenia. De begroting en het schoolondersteuningsplan zijn besproken.

November

Deze vergadering is gesproken over de ouder-/kindgesprekken en het rapport ‘nieuwe stijl’. Een architect heeft zich gebogen over het inrichten van de ruimtes binnen de school. De school groeit goed evenals het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Er wordt een mogelijkheid geboden voor schoolzwemmen en er is gesproken over de verkeersveiligheid rondom school.

Januari

Op de agenda stond het arbo/veiligheidsplan; dit was nog up-to-date. Tevens gesproken over de begroting en zijn de uitkomsten van het personeelstevredenheidsonderzoek door de directeur toegelicht. De BSO groeit nog steeds goed; de ruimte in het bos gaat meer betrokken worden bij de kindercampus.

Februari

Veel aandacht voor de uitkomsten van de leerlingentevredenheidspeiling. Thema’s op school hebben voortaan een doorgaande lijn voor alle groepen. Het huisvestingsplan is besproken evenals de komende vacature in de GMR.

April

Er is gesproken over de door school aangeboden typecursus en het arbo-/veiligheidsplan. De MR heeft ingestemd met het jaarverslag 2016. Het ‘Onderwijstijd en vakantierooster 2017-2018’ is vastgesteld. Ook de verkeersveiligheid is opnieuw besproken. De MR heeft afscheid genomen van Maaike als MR-lid vanuit school.

Mei

Belangrijke agendapunten waren de formatie en de groepsindeling. Ook was er ruimschoots aandacht voor de schoolgids. Daarnaast nog gesproken over taakbeleid en de gehouden ontruimingsoefening.

Juni

Vrijwel de gehele vergadering is gewijd aan de procedure van werving en selectie van de nieuwe directeur. De MR heeft ingestemd met de gewijzigde procedure.

  Click to listen highlighted text! Medezeggenschap Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2016-2017 September Het jaarverslag is besproken; dit is nu meer een soort jaarkalender. Een van de uitgangspunten daarbij is ‘niet meer, maar minder vergaderen’ en vooral goed inhoudelijk vergaderen. Het schoolondersteuningsplan wordt herschreven. De uitkomst van het evaluatiegesprek met het oudercollectief is besproken. Klasbord is geïntroduceerd. Oktober Presentatie van de directeur over het schoolbezoek in Kenia. De begroting en het schoolondersteuningsplan zijn besproken. November Deze vergadering is gesproken over de ouder-/kindgesprekken en het rapport ‘nieuwe stijl’. Een architect heeft zich gebogen over het inrichten van de ruimtes binnen de school. De school groeit goed evenals het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Er wordt een mogelijkheid geboden voor schoolzwemmen en er is gesproken over de verkeersveiligheid rondom school. Januari Op de agenda stond het arbo/veiligheidsplan; dit was nog up-to-date. Tevens gesproken over de begroting en zijn de uitkomsten van het personeelstevredenheidsonderzoek door de directeur toegelicht. De BSO groeit nog steeds goed; de ruimte in het bos gaat meer betrokken worden bij de kindercampus. Februari Veel aandacht voor de uitkomsten van de leerlingentevredenheidspeiling. Thema’s op school hebben voortaan een doorgaande lijn voor alle groepen. Het huisvestingsplan is besproken evenals de komende vacature in de GMR. April Er is gesproken over de door school aangeboden typecursus en het arbo-/veiligheidsplan. De MR heeft ingestemd met het jaarverslag 2016. Het ‘Onderwijstijd en vakantierooster 2017-2018’ is vastgesteld. Ook de verkeersveiligheid is opnieuw besproken. De MR heeft afscheid genomen van Maaike als MR-lid vanuit school. Mei Belangrijke agendapunten waren de formatie en de groepsindeling. Ook was er ruimschoots aandacht voor de schoolgids. Daarnaast nog gesproken over taakbeleid en de gehouden ontruimingsoefening. Juni Vrijwel de gehele vergadering is gewijd aan de procedure van werving en selectie van de nieuwe directeur. De MR heeft ingestemd met de gewijzigde procedure. Powered By GSpeech
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech