Dit zijn onze profielen

De Wandelbosomgeving is voor onze leerlingen van groot belang. Deze omgeving:

 • Prikkelt kinderen om op onderzoek uit te gaan;
 • Heeft een verzorgde uitstraling;
 • Maakt het leren van kinderen zichtbaar;
 • Biedt leerlingen de ruimte om ook buiten de klas te leren;
 • Heeft aspecten van de natuur ge├»ntegreerd in het onderwijs.

 

Een Wandelbosleerkracht geeft vanuit een professionele samenwerkingscultuur inhoud aan de kernwaarden authenticiteit, vertrouwen, openheid en solidariteit.

Een Wandelbosleerkracht:

 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zijn leerlingen;
 • Stimuleert leerlingen te leren op een eigen manier;
 • Vertrouwt erop dat leerlingen leren door fouten te maken;
 • Is kritisch op zijn eigen handelen en staat open voor feedback van anderen;
 • Mag zichzelf zijn en stemt dit af op de gezamenlijke ambitie;
 • Leert leerlingen het zelf te doen;
 • Biedt ruimte en tijd aan leerlingen om zelfstandig te ontdekken;
 • Geeft vertrouwen met verantwoordelijkheid;
 • Spreekt hoge verwachtingen uit naar leerlingen;
 • Staat klaar voor anderen en helpt waar nodig
 • Stelt zich flexibel op en oppert i.p.v. moppert
 • Reflecteert dagelijks op zijn eigen handelen en deelt dit met anderen;
 • Kent de visie van de school, draagt deze uit en handelt hiernaar;
 • Durft een collega aan te spreken;
 • Verkiest de dialoog boven de discussie;
 • Vindt samenwerken en van elkaar leren belangrijk;
 • Is nieuwsgierig naar anderen en de beweegredenen van anderen;
 • Wil het elke dag beter doen;
 • Ziet iedere leerling iedere dag;
 • Geeft aandacht en betekenis aan wat een leerling nodig heeft.

 

Een Wandelbosleerling ontwikkelt zich vanuit deze kernwaarden door:

 • Te mogen zijn wie hij is en door dit te laten zien aan anderen;
 • Zich gewaardeerd te voelen, gezien en gehoord;
 • Samen te mogen werken en spelen en anderen te helpen;
 • Te mogen experimenteren en onderzoeken;
 • Voor zichzelf op te komen en rekening te houden met anderen;
 • Respect te hebben voor andere culturen en geloven;
 • Te ontdekken waar zijn talenten liggen en wat hij nog verder kan ontwikkelen;
 • In zichzelf te geloven;
 • Verantwoordelijkheid te nemen om op eigen wijze aan leerdoelen te werken;
 • Zelf keuzes te mogen maken en hiervoor rekenschap af te leggen;
 • Op zijn eigen manier te leren;
 • Te genieten en te leren van de natuur en hiervoor zorg te dragen.

 

Een Wandelbosouder geeft invulling aan de kernwaarden door:

 • Respect te tonen voor verschillen in achtergrond;
 • Wederzijds in gesprek te blijven;
 • De keuzes van de school te respecteren;
 • Begrip te tonen voor deze keuzes;
 • Open te staan voor diversiteit;
 • Ruimte voor verbetering bespreekbaar te maken;
 • Vertrouwen te tonen dat de juiste beslissingen worden genomen;
 • Feedback te geven en te ontvangen;
 • Openheid te geven in belang van de ontwikkeling van het kind.