School in het groen

Wij vinden Kindercampus Wandelbos de mooist gelegen campus van Tilburg. De campus bestaat uit het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de basisschool. De kinderen genieten dagelijks van de bossen rondom de campus en op het schoolplein.

Natuurlijk spelen Wandelbos

Werkgroep “Natuurlijk spelen Wandelbos”, heeft ons een groene en natuurlijke speelleeromgeving bezorgd. De werkgroep bestond uit: ouders, Contour De Twern, Bureau Rijken/Vermaat en Brede School Wandelbos. Uitgangspunt was om van het schoolplein een meer natuurlijke omgeving te maken. Daarbij hebben we materialen van het bestaande schoolplein zoveel mogelijk hergebruikt. De gebruikte beplanting is grotendeels van lokale oorsprong. Samen met ouders en kinderen besloten we wat er nodig was in de speelleeromgeving.

Natuureducatie

We hebben de bijzondere omgeving zoveel mogelijk betrokken bij het onderwijs. Een mooi voorbeeld wordt gevormd door de moestuinen op het plein. Dit geeft ons de mogelijkheid kinderen te leren over gewassen, akkerbouw, seizoenen, enz. Maar ook de buitentribune past in het plaatje. Hier worden bijvoorbeeld spreekbeurten of weekvoorstellingen gegeven. We zullen natuureducatie voor de kinderen de komende tijd verder uitbreiden.

Thema

In de oude Warande en het Wandelbos leeft een groot aantal eekhoorns. Daarom is gekozen voor het thema: “De eekhoorn komt op Wandelbos”. De beplanting is hierop afgestemd, naast de bestaande bomen is er gekozen voor een beplanting die met name eekhoorns aantrekt. Kom kijken en spelen op Kindercampus Wandelbos en ervaar het zelf!

NME-leerroute

Kinderen meer in contact brengen met de natuur, dat is de doelstelling van het project ‘Brede scholen als groen netwerk in de wijk’. Onderdeel van het project zijn de NME-leerroutes die zijn ontwikkeld voor alle groepen van de basisschool. Het zijn educatieve wandelingen door de wijk of, voor de hogere groepen, naar natuur wat verder weg. De kinderen voeren onderweg opdrachten uit; ze krijgen een rugzakje mee met materialen die daarbij nodig zijn.

Er is voor elke groep een NME-leerroute met een eigen thema. In de bijbehorende leerroute boekjes staat alle informatie voor hun ontdekkingstocht: de voorbereiding, de instructie voor de begeleiders, het verhaal over het thema, een routekaart èn de opdrachten.

Download onderstaand de leerroute boekjes: