Dit is onze visie

Ik groei

durven beginnen

vertrouwen

leren ontdekken

mogen ervaren

laten gebeuren

kunnen loslaten

Ik groei

 

De kleuren van de bladeren symboliseren de diversiteit op onze school. De bladeren symboliseren de verschillende interesses en talenten van kinderen. De boom groeit, net als onze leerlingen, door er zorg en aandacht aan te besteden. Geloof in eigen kunnen is de basis om tot groei te komen.

De leerkracht speelt hierin een centrale rol. De leerkracht maakt elke dag het verschil door te enthousiasmeren, te inspireren en met collega’s voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs te zorgen. Dit alles vanuit een kritische, onderzoekende houding.

De takken staan symbool voor de fases van ontwikkeling, waarin de leerkrachten zich bevinden. De ontwikkeling van iedere leerkracht doet ertoe. Iedereen krijgt, vanuit vertrouwen en authenticiteit, de ruimte om te groeien op persoonlijk vlak en in belang van de schoolontwikkeling.

Wij geloven dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een prettige, veilige en duurzame leeromgeving. De wortels staan symbool voor de thuissituatie van het kind en het vertrouwen van ouders in de school. Loslaten van je eigen kind en toevertrouwen aan de beste intenties van de school is wat we ouders toewensen. Onze ouders mogen vertrouwen op een goed en gedegen aanbod vanuit de school en dat de school de ontwikkeling van het kind centraal stelt. De school is een plek waar het kind zich veilig en prettig moet voelen. We stimuleren het kind om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes, waardoor het kind met een goed gevoel een volgende stap in zijn ontwikkeling kan zetten. We begeleiden het kind hierbij. In dit proces ontdekt het kind zijn talenten en interesses en ontwikkelt het kind zelfvertrouwen om te groeien. We willen als school voor de ouders en kinderen een vertrouwd baken zijn in Tilburg West. Een plek waar ouders en kinderen elkaar ontmoeten op school en in de ouderkamer.

Op onze school hebben niet alle leeromgevingen vier muren. De rol van het onderwijs beperkt zich niet tot het klaslokaal of het schoolplein. We geloven dat ook juist buiten de school veel te leren valt. Tussen de groene naaldbomen en onder toeziend oog van de eekhoorns kunnen kinderen onderzoekend leren en ontdekken. Basisschool Wandelbos is een school in het groen die gebruikt maakt van en zorg draagt voor de natuur. Dit “groene leren” zien we ook terug in de school. Er is een moestuin, er zijn wadi’s, regentonnen en een biolab. Daarnaast werkt de school nauw samen met een natuurpedagoog, die wekelijks lessen verzorgt in het kader van de natuur.

Optimale ontwikkeling van het kind vraagt om samenwerking tussen school, ouders en externe partijen. Naast de samenwerking met vierentwintig authentieke, autonome, sociaal-katholieke scholen voor primair onderwijs, werken we nauw samen met 4 andere scholen in Tilburg West. Samen creëren wij een leerrijke omgeving gericht op thuisnabij onderwijs.

Wij willen midden in de Tilburgse samenleving staan. ‘De kracht van verbinding’ is daarbij ons leidende principe.