Ouderraad

De ouderraad (OR)
Jaarlijks organiseert onze ouderraad, in samenwerking met het team en de werkgroepen, een aantal activiteiten voor de kinderen zoals: sinterklaas, kerst, carnaval en het Wandelbosfestival. Tevens zorgt de OR voor de mogelijkheid om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten en toernooien.

Om dit alles te kunnen bekostigen vraagt de school een vrijwillige bijdrage per kind. Voor alle werkgroepen en te organiseren activiteiten is ouderhulp steeds van het allergrootste belang. De vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en aan de MR voorgelegd. Het financiële beheer van de ouderbijdrage ligt bij de school. De OR vergadert tien keer per schooljaar. Ouders die mee willen doen, zijn van harte welkom. In de Nieuwsbrief worden de vergaderdata aangegeven. De vergaderingen vinden plaats op school en zijn van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.

Vragen? Neem gerust contact op met een van de ouders van de ouderraad, of met het gekoppelde teamlid: Meneer Martijn (mail naar ouderraadwandelbos@outlook.com of mail naar bs.wandelbos@xpectprimair.nl t.a.v. Meneer Martijn).

Voorzitter: Naomi Baselmans
Secretariaat: Dorti Rath

 

 

 

Scroll naar boven