Praktische informatie vanuit de directeur

De carnaval is weer achter de rug en we kijken terug op een geslaagd feest. Een mooie Opstoet met versierde karren en uitgedoste kinderen. Muziek en zwaaiende ouders langs de weg! Ik wil dan ook graag de ouders die hebben geholpen van harte bedanken.

Een nieuw thema is deze week opgestart: “Eieren voor je geld” en het belooft weer een mooi en leerzaam thema te worden. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer hierover.

Sinds een aantal weken gaat de zoemer voortaan om 8.20 uur. We zijn hier positief over en merken dat veel kinderen ruim op tijd in de klas zijn waardoor de juffen en meneren om 8.30 uur ook daadwerkelijk kunnen starten. Afgelopen dinsdag waren alle kinderen (op 2 na) om 8.30 uur in de klas en zo hoort dat.

Vóór de Carnavalsvakantie heb ik met het team gesproken over de start in de ochtenden in de stamgroepen. Daarnaast heb ik de Kinderraad om advies gevraagd. De kinderen in de groepen 5 t/m 8 zijn wisselend tevreden over de opstart in de morgen en ook de leerkrachten ervaren de opstart in de ochtend niet als een meerwaarde.

De ochtenden zijn vooral bedoeld voor effectieve leertijd en we denken dat het daarom verstandiger is om iedere ochtend te starten in het eigen leerjaar i.p.v. in de stamgroepen. Kinderen kunnen dan bij binnenkomst direct een taakje/werkje kiezen.

Naast meer werktijd en aandacht voor de basisvaardigheden zal het starten in het eigen leerjaar zorgen voor meer rust binnen de school. In de middag is er ruimte voor klasse overstijgende activiteiten. Op maandag 26 februari zal deze verandering in gaan.

Studiedag 28 februari 2018 (kinderen zijn vrij)

Op woensdag 28 februari gaat het team aan de slag met doelen stellen en het geven van goede instructies. Samen lessen voorbereiden met als doel nog beter aan te sluiten bij de behoeften van het kind. Het belooft een betekenisvolle dag te worden. De kinderen gaan hier zeker in de toekomst iets van merken.

Presentatiemap en nieuwe verslag “Kijk, ik groei””

De kinderen krijgen op vrijdag 2 maart de presentatiemap en het aangepaste verslag “Kijk, ik groei” mee naar huis. Tevens ontvangt u een uitdraai van de gemaakte toetsen van het Cito. Het ouder-kindgesprek gaat over het nieuwe verslag, de didactische ontwikkelingen en de inhoud van de map.

Het is fijn om 5 dagen op Basisschool wandelbos te werken. Hierdoor blijf ik goed op de hoogte van alle ontwikkelingen en kan ik snel inspelen op situaties die zich voordoen. Mocht het zo zijn dat ik een dag niet aanwezig ben vanwege andere verplichtingen dan is juf Bibianne het eerste aanspreekpunt voor onze school. Zij zal contact onderhouden met meneer Roberto.

Tot slot een reminder: de Oudervereniging vergadert op maandag 26 februari om 19.30 uur. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn dan bent u van harte welkom.

Vriendelijke groet,

Roberto van Dalen

Scroll naar boven