Praktische informatie vanuit de directeur

Sinds een aantal weken starten de kinderen in de ochtend niet meer in de stamgroepen maar in het eigen leerjaar. Het zorgt voor rust in de school en meer tijd in de ochtend om activiteiten goed op te starten. Super fijn!

Van ouders krijg ik af en toe feedback die ik gebruik om ontwikkelingen op onze school kritisch te bekijken. Zo hoorde ik laatst dat de communicatie vanuit school via veel verschillende kanalen binnenkomt. Onze website, De Nieuwsbrief, Klasbord, Facebook en ook nog losse brieven. Het is fijn om goed geïnformeerd te worden maar teveel informatie kan ook verwarrend zijn.

De website van onze school (www.bswandelbos.nl) geeft een goed beeld van waar we als school voor staan en hoe wij ons graag presenteren. Informatie over onze visie en praktische informatie zoals de schooltijden en de ouderkalender, zijn hier terug te vinden. Alle Nieuwsbrieven verschijnen op onze website waardoor deze actueel blijft. De algemene informatie wordt jaarlijks aangepast. Mocht u nog niet aangemeld zijn voor onze maandelijkse Nieuwsbrief, dan kan dat via onderstaande link: http://www.bswandelbos.nl/actueel/aanmelden-nieuwsbrief/

De Nieuwsbrief is voornamelijk bedoeld om u te informeren vanuit de directie. Ontwikkelingen, veranderingen en belangrijke zaken worden hierin vermeld. Daarnaast kunt u hier informatie vinden over vakantietoernooien, de thema’s op school en speciale berichten vanuit bijv. MR of OV of ouderkamer, om u nader te informeren. De Nieuwsbrief komt op de website te staan en ook op de facebookpagina en wordt heel goed gelezen (hiervan ontvang ik een statistiekrapport waaruit dit blijkt) en kan desgewenst ook in een papieren versie bij Anita opgehaald worden.

De Facebookpagina van onze school (vanaf een mobiel heel goed te lezen) wordt voornamelijk gebruikt om foto’s en berichten van evenementen in beeld te brengen. Sporttoernooien, Open Dag, vieringen maar ook om momenten waarop we trots zijn, te delen.

Klasbord is bedoeld om ouders en betrokken direct op de hoogte te houden van activiteiten in de klas. Dit is leerkrachtafhankelijk. U kunt als ouder niet reageren op berichten die worden geplaatst.

Losse brieven worden ook wel eens meegegeven. Dit gebeurt op momenten dat we vinden dat het van belang is dat u direct op de hoogte gesteld moet worden. Deze informatie kan dan niet wachten tot het moment dat de Nieuwsbrief uitkomt.

Al met al een heleboel informatie waaruit u kunt kiezen. Ik besef me dat u niet alle informatie kunt en wilt lezen en heb hier alle begrip voor.

Terugkoppeling nieuwe verslag “Kijk, ik groei””

Op vrijdag 2 maart kregen de kinderen de presentatiemap en het aangepaste verslag “Kijk, ik groei” mee naar huis. Het verslag heeft een ander uiterlijk gekregen en is nu voor de groepen 3 t/m 8 uniform. Dit is een positieve verandering. Daarnaast is nu meer aandacht in het verslag voor de leerlijnen binnen rekenen. We zijn er echter nog niet! Binnen ons managementteam bespreken we wat we terug hebben gekregen van verschillende ouders. Wat wordt als positief ervaren? Waar liggen nog verbeterpunten en hoe kunnen we in de toekomst nog beter in beeld gaan brengen waar u kind staat? Want zoals ik al in de informatiebrief schreef: Uw kind is voortdurend in ontwikkeling, de school is in ontwikkeling maar ook ons nieuwe verslag is in ontwikkeling.

Het verslag van juni zal op een aantal punten uitgebreid gaan worden waardoor wij, ons beeld van de ontwikkeling van het kind, nog duidelijker aan u kunnen laten zien.

Vriendelijke groet,

Roberto van Dalen

Scroll naar boven