Praktische informatie vanuit de directie

De ouderkamer…..met de directeur aan tafel

Vanmorgen (maandag) stond de eerste ouderkameractiviteit voor mij op het programma. De activiteit heet: met de directeur aan tafel. Mooi om te zien en ervaren dat er geen plaats aan tafel was! Wat een betrokkenheid! Het is fijn om te zien en te horen dat veel ouders betrokken willen zijn bij de school. Na mezelf voorgesteld te hebben, vertelden ouders waar ze tevreden over zijn en waar nog verbeterpunten liggen. Dit is voor mij waardevolle informatie en ik wil dan ook mijn dank uitspreken naar deze ouders voor het delen van de informatie op de juiste plek.

Ik hoop dat veel ouders hun weg blijven vinden naar de ouderkamer en op deze manier ook betrokken blijven bij de ontwikkelingen op school. We hebben elkaar nodig en een grote opkomst zorgt ervoor dat we goed zicht houden op wat er speelt op school en in de wijk.

De volgende ouderkameractiviteit is op 18 september van 8.30 tot 9.45 en deze ochtend staat in het teken van OPSTAP (groepsinstructie), speciaal voor ouders van de groepen 1 en 2. De kinderen van de onderbouw krijgen hierover deze week een brief mee naar huis.

Met het opstap-ouderprogramma kunt u uw kind ook thuis helpen met de voorbereiding van het leren lezen en rekenen op de basisschool. Intermediairs geven tijdens deze bijeenkomsten uitleg over de activiteiten die u thuis met uw kind kunt doen.

In de middag van 14.15 tot 15.00 uur kunnen ouders van groep 3 leerlingen in de ouderkamer terecht voor een ouderinformatiebijeenkomst over OVERSTAP.  Dit programma sluit aan bij het aanvankelijk leesprogramma uit groep 3. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u van de intermediairs materialen, voorleesboekjes en uitleg over de activiteiten die u thuis met uw kind kunt doen.

Eerste indruk

We zijn alweer ruim 2 weken onderweg en ik voel me heel trots om hier op school directeur te mogen zijn. Inmiddels heb ik kennis gemaakt met alle kinderen uit de groepen. Leuk om te zien en te horen hoe betrokken deze kinderen zijn en hoe graag ze zelf ook iets willen vertellen. Mijn eerste indruk van de school is dan ook zeer positief.

Woensdag 20 september houden we onze eerste studiedag. De kinderen zijn dan vrij van school. Met het team gaan we deze dag eens goed kijken waar we staan en waar we naar toe willen met de school? Er gebeuren op onze school prachtige dingen en er wordt hard gewerkt en dan is het goed om ook af en toe stil te staan en te kijken wat er nodig is om samen verder te bouwen aan een mooie en positieve school.

Verder kan ik u mededelen dat Juf Janneke voorlopig nog niet aanwezig zal zijn op school. Gelukkig kan juf Jessy voor zolang het nodig is gewoon op onze school blijven zodat het voor de ouders en kinderen duidelijk is wie er voor de klas staat.

Met vriendelijke groet,
Roberto van Dalen

Scroll naar boven