Praktische informatie vanuit de directie

Studiedag in het teken van groen en doorgaande lijn binnen onze school

Afgelopen woensdag waren de kinderen vrij van school. Met het team zijn we in dialoog gegaan over hoe de doorgaande leerlijnen binnen ons onderwijs duidelijker vorm gegeven kunnen worden. Hoe weten we waar kinderen op het gebied van rekenen en taal zijn en hoe zorgen we ervoor dat we uw kind goed blijven volgen en aansluiten bij waar uw kind in zijn/haar ontwikkeling is? We zijn er nog niet maar de neuzen staan wel in de goede richting en de bereidheid om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren, is aanwezig. Samen zetten we stapjes in de juiste richting en dat voelt goed!

Naast deze dialoog zijn we ook op zoek naar mogelijkheden om onze school “groener” te maken. Ideeën en mogelijkheden zijn met elkaar gedeeld en hoe mooi zou het zijn als we daar in de toekomst zichtbare en concrete voorbeelden van terug gaan zien in en buiten de school.

De schoolbibliotheek is verplaatst naar een ruimte achter de ouderkamer en onze gangen en gezamenlijke ruimtes zien er steeds opgeruimder uit. Dit is niet alleen van belang voor de veiligheid maar geeft ook rust binnen de school.

Verder wil ik u wijzen op de schoolgids 2017-2018. Deze staat vanaf vandaag online. U kunt hierin praktische informatie terug vinden en lezen waar wij als school voor staan.

Vriendelijke groet namens het gehele team,

Roberto van Dalen

Scroll naar boven