Praktische informatie vanuit de directie

Sinterklaas is nog maar net vertrokken of de school is alweer in een sfeervolle Kerstambiance  veranderd. In de klassen staat een versierde boom met lichtjes en de kinderen zijn in de klas naast het rekenen en taal vooral bezig met activiteiten die in het teken staan van deze sfeervolle periode.

Ook de koffiekamer van de school is veranderd in een gezellige, warme en knusse plek waar juffen en meneren vóór en na school met elkaar kunnen overleggen en gezellig kletsen.

2 weken geleden ontving u als een brief met daarin de belangrijkste informatie over onze Kerstviering. De kinderen zijn op donderdag 21 december ’s middags vrij en worden weer om 17.00 uur verwacht. Het belooft een mooie en gezellig Kerstviering met de kinderen te worden.

Op woensdagavond 13 december mocht ik z’n 40 betrokken ouders verwelkomen op de informatieavond in de aula. Tijdens deze avond heb ik belangstellenden verteld waar we als school staan en waar we naar toe willen. De gezamenlijke ambitie van onze school en de uitgangspunten die hier bij horen. Het deed me goed om zoveel betrokkenheid en enthousiasme te zien bij de ouders die door weer en wind de weg naar onze school wisten te vinden. Ik vind het belangrijk om u goed op de hoogte te houden van ontwikkelingen op de school en sta altijd open voor feedback. Informatie die belangrijk is voor de kinderen en de school hoor ik graag en neem ik serieus.

Ik wil dan ook de ouders die ik heb mogen begroeten, danken voor jullie oprechte belangstelling. Het geeft mij in ieder geval het gevoel dat we op Bs Wandelbos goed bezig zijn en dat er vertrouwen is in het team en in hetgeen we graag willen bereiken. We willen graag goed onderwijs leveren en kritisch blijven op de kwaliteit. De kinderen mede-eigenaar maken van hun leerproces en goed aansluiten bij wat de kinderen nodig hebben. Hier maken we ons als team sterk voor en willen we ons ook verder op blijven ontwikkelen. Vertrouwen is daarbij van groot belang.

Onze speerpunten voor u nog eens op een rijtje:

  • Kinderen handelend en gevarieerd laten werken
  • Leren zichtbaar maken en koppelen aan activiteiten
  • Verdieping op het gebied van natuur en cultuur
  • Invoering voorlopig advies groep 7
  • Aanpassing van de verslaglegging naar ouders
  • Ouders betrekken bij schoolse activiteiten en goed op de hoogte houden van     ontwikkelingen

We zijn er nog lang niet maar we zetten stapjes met elkaar en zijn op de goede weg. Ik wil alle ouders bedanken voor het vertrouwen en voor de fijne start die ik heb mogen maken op deze school. Samen met het team gaan we ook in 2018 weer met uw kinderen op een betekenisvolle manier verder met het stellen van doelen en het samen vorm geven van het onderwijs. Want niet alleen uw kind doet er toe, ook u als ouder vinden wij van groot belang om alles uit de kinderen te halen wat erin zit.

Een punt van aandacht voor 2018: De school start om 8.30 uur en dan willen de juffen en meneren ook echt beginnen met de lessen. De afgelopen maanden heb ik te vaak kinderen te laat binnen zien komen. Laten we er samen voor zorgen dat alle kinderen zoveel mogelijk lestijd krijgen. De klassendeuren sluiten om 8.30 uur en dan is het voor ieder kind prettig als je lekker in de klas zit!

Vriendelijke groet en namens het gehele team hele fijne dagen en een goede jaarwisseling gewenst.

Roberto van Dalen

Scroll naar boven