Schooltijden en vrije dagen

Op basisschool Wandelbos hanteren we een continurooster. Onze leerlingen blijven dus tussen de middag allemaal over. De schooltijden zijn voor alle kinderen hetzelfde.

Maandag, dinsdag en donderdag

  • van 8.30 – 15.00 uur. (lange schooldagen).
  • De kinderen lunchen tussen de middag 15 minuten en spelen daarna 30 minuten buiten.

Woensdag en vrijdag

  • van 8.30 – 12.15 uur. (korte schooldagen).
  • De kinderen gaan alleen ’s morgens naar school en zijn ’s middags vrij.

De ochtend pauze is

  • van 10.30 – 10.45 uur voor groep 3 t/m 8.

Voor de groepen 1-2 is er per groep in de ochtend en middag een speeltijd.

Vakanties en studiedagen 2021-2022

Vakantie van t/m
Zomervakantie 2021 ma. 26-07-2021 vr 03-09-2021
Herfstvakantie ma 25-10-2021 vr 29-10-2021
Kerstvakantie ma 27-12-2021 vr 07-01-2022
Carnavalsvakantie ma 28-02-2022 vr 04-03-2022
Tweede Paasdag ma 18-04-2022 ma 18-04-2022
Meivakantie ma 25-04-2022 vr 06-05-2022
Hemelvaart do 26-05-2022 vr 27-05-2022
Tweede Pinksterdag ma 06-06-2022 ma 06-06-2022
Zomervakantie 2022 ma 25-07-2022 vr 02-09-2022

Vrije dagen/studiedagen, waarop de kinderen vrij zijn!

Dinsdag 5 oktober 2021
Maandag 6 december 2021
Vrijdag 18 februari 2022
Maandag 28 maart 2022
Vrijdag 1 juli 2022