Schooltijden en vrije dagen

Op basisschool Wandelbos hanteren we een continurooster. Onze leerlingen blijven dus tussen de middag allemaal over. De schooltijden zijn voor alle kinderen hetzelfde.

Maandag, dinsdag en donderdag

  • van 8.30 – 15.00 uur. (lange schooldagen).
  • De kinderen lunchen tussen de middag 15 minuten en spelen daarna 30 minuten buiten.

Woensdag en vrijdag

  • van 8.30 – 12.15 uur. (korte schooldagen).
  • De kinderen gaan alleen ’s morgens naar school en zijn ’s middags vrij.

De ochtend pauze is

  • van 10.30 – 10.45 uur voor groep 3 t/m 8.

Voor de groepen 1-2 is er per groep in de ochtend en middag een speeltijd.

Vakanties en studiedagen 2022-2023

Vakantie van t/m
Zomervakantie ma 25-07-2022 vr 02-09-2022
Herfstvakantie ma 24-10-2022 vr 28-10-2022
Kerstvakantie ma 26-12-2022 vr 06-01-2023
Carnavalsvakantie ma 20-02-2023 vr 24-02-2023
Tweede Paasdag ma 10-04-2023 ma 10-04-2023
Meivakantie ma 24-04-2023 vr 05-05-2023
Hemelvaart do 18-05-2023 vr 19-05-2023
Tweede Pinksterdag ma 29-05-2023 ma 29-05-2023
Zomervakantie 2023 ma 17-07-2023 vr 31-08-2023

Vrije dagen/studiedagen, waarop de kinderen vrij zijn!

Woensdag 5 oktober 2022
Dinsdag 6 december 2022
Vrijdag 10 maart 2023
Vrijdag 9 juni 2023