Schooltijden en vrije dagen

Op basisschool Wandelbos hanteren we een continurooster. Onze leerlingen blijven dus tussen de middag allemaal over. De schooltijden zijn voor alle kinderen hetzelfde.

Maandag, dinsdag en donderdag

  • van 8.30 – 15.00 uur. (lange schooldagen).
  • De kinderen lunchen tussen de middag 15 minuten en spelen daarna 30 minuten buiten.

Woensdag en vrijdag

  • van 8.30 – 12.15 uur. (korte schooldagen).
  • De kinderen gaan alleen ’s morgens naar school en zijn ’s middags vrij.

De ochtend pauze is

  • van 10.30 – 10.45 uur voor groep 3 t/m 8.

Voor de groepen 1-2 is er per groep in de ochtend en middag een speeltijd.

Vakanties en studiedagen 2020-2021

Vakantie van t/m
Zomervakantie 2020 ma. 13-07-2020 vr. 21-08-2020
Herfstvakantie ma. 19-10-2020 vr. 23-10-2020
Kerstvakantie ma. 21-12-2020 vr. 01-01-2021
Voorjaarsvakantie ma. 15-02-2021 vr. 19-02-2021
Tweede Paasdag ma. 5-04-2021 ma. 5-04-2021
Koningsdag di. 27-04-2021 di. 27-04-2021
Meivakantie ma. 3-05-2021 vr. 14-05-2021
Tweede Pinksterdag ma. 24-05-2021 ma. 24-05-2021
Zomervakantie 2021 ma. 26-07-2021 vr. 3-09-2021

Studiedagen, waarop de kinderen vrij zijn!
Maandag 1 maart 2021