Schooltijden en vrije dagen

Op basisschool Wandelbos hanteren we een continurooster. Onze leerlingen blijven dus tussen de middag allemaal over. De schooltijden zijn voor alle kinderen hetzelfde.

Maandag, dinsdag en donderdag

 • van 8.30 – 15.00 uur. (lange schooldagen).
 • De kinderen lunchen tussen de middag 15 minuten en spelen daarna 30 minuten buiten.

Woensdag en vrijdag

 • van 8.30 – 12.15 uur. (korte schooldagen).
 • De kinderen gaan alleen ’s morgens naar school en zijn ’s middags vrij.

De ochtend pauze is

 • van 10.30 – 10.45 uur voor groep 3 t/m 8.

Voor de groepen 1-2 is er per groep in de ochtend en middag een speeltijd.

Vakanties en studiedagen 2019-2020

Vakantie van t/m
Herfstvakantie ma. 14-10-2019 vr. 18-10-2019
Kerstvakantie ma. 23-12-2019 vr. 03-01-2020
Voorjaarsvakantie ma. 24-02-2020 vr. 28-02-2020
Goede vrijdag vr. 10-04-2020
Tweede Paasdag ma. 13-04-2020
Meivakantie ma. 20-04-2020 vr. 01-05-2020
Bevrijdingsdag di. 05-05-2020
Hemelvaart do. 21-05-2020 vr. 22-05-2020
Tweede Pinksterdag ma. 01-06-2020
Zomervakantie ma. 13-07-2020 vr. 21-08-2020

Studiedagen, waarop de kinderen vrij zijn!

 • vrijdag 4 oktober 2019
 • vrijdag 6 december 2019
 • donderdagmiddag 19 december 2019
 • maandag 10 februari 2020
 • maandag 4 mei 2020
 • dinsdag 2 juni 2020
 • vrijdag 12 juni 2020