Typecursus bovenbouw

Online typecursus voor groep 6, 7 en 8.

Wij bieden de leerlingen van Wandelbos een typecursus aan.  Goed kunnen typen op een computer is heel belangrijk op het voortgezet onderwijs en verder. We hebben gekozen voor een cursus via internet, zodat het niet plaatsgebonden is en de kosten voor u laag zijn. De aanbieder adviseert de cursus voor groep 6, 7 en 8 omdat er zelfstandigheid en leesvaardigheid verwacht wordt.

Met de interactieve aanpak via internet leert uw kind in 30 lessen (ongeveer 10 weken) spelenderwijs blind typen. Voor meer informatie: kijk op www.ticken.nl. We hebben een schoolaccount aangemaakt, zodat de kosten voor u slechts € 14,50 zijn. Dat is het bedrag wat u betaalt voor de typecursus en het afleggen van een Ticken-examen.

Wat moet u doen?
U maakt € 14,50 over op rekeningnummer NL45 RABO 0162486855 ten name van Xpect Primair Wandelbos onder vermelding van “typecursus en naam kind”. Zodra we zien dat u betaald heeft, krijgt uw kind een persoonlijk account en kan het thuis aan de gang.