Uit de MedezeggenschapsRaad van 12 mei

Fijn dat er in de laatste MR vergadering van 12 mei 2 enthousiaste ouders aanwezig waren. Je hoeft als toehoorder niet alleen te luisteren! Je mag meteen meedenken en vragen stellen!

Onze MR heeft  in deze vergadering ingestemd met het Jaarverslag Wandelbos 2014. Er is gesproken over de invoering van de nieuwe CAO en  het vakantierooster 2015-2016. Dit laatste is goedgekeurd.

Het voorstel dagprogramma is toegelicht:  de ochtenden zijn gericht op het onderwijs . In de middagen is er ruimte voor expressievakken zoals sport en muziek. Er wordt nog gewerkt aan de invulling van na schoolse activiteiten. Een BSO bij Wandelbos is zeer wenselijk!

Wilt u een volgende keer meepraten in onze MR vergadering: u bent welkom op maandag 8 juni om 19.30 uur op school!

Scroll naar boven