Uit de MedezeggenschapsRaad van 6 juli

Maandag 6 juli was de laatste MR vergadering van dit schooljaar. Juf.Margriet en juf Netty hebben afscheid genomen van de MR. Volgend schooljaar nemen juf Maaike en juf Ilja hun plaats in.

Juf Ien zal Wandelbos vertegenwoordigen in de GMR.

De resultaten van de citotoetsen laten een flinke vooruitgang zien! We hebben een positief  rapport ontvangen van het schoolbezoek van ons CvB.

Samen met de OuderVereniging hebben we het Wandelbosfestival geëvalueerd.

De eerste vergadering van de MR in het nieuwe schooljaar is gepland op dinsdag 22 september.

Scroll naar boven