Uit de MR-vergadering van 10 maart 2015

Waarover heeft de medezeggenschapsraad (MR) deze keer vergaderd?

Hierbij enkele puntjes uit ons overleg:

  • Er is een visiedocument opgesteld voor de Kindercampus. Deze vormt de leidraad voor de komende jaren. Deze is o.a. tot stand gekomen door gesprekken met leerkrachten, pedagogische medewerkers en ouders. Ook wordt er gewerkt aan een bouwwerk voor een dagprogramma voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar.
  • Er is gesproken over een rapport (een diepteanalyse) dat is opgesteld om de schoolorganisatie te verbeteren en daarmee de resultaten te verhogen. Aan de hand hiervan is ook een verbeterplan opgesteld.
  • Zaterdag 13 juni 2015 is het Wandelbosfestival, georganiseerd door de Oudervereniging. Het is van 10.00 – 13.00 uur met het thema ‘Kijk, ik groei’.
  • Veiligheid van de kinderen rondom school: er komt een schoolzone en een hekje aan de kant van de Baden Powellaan.

Meer informatie over de MR kun je krijgen bij juf Netty, Adrienne of Margriet.

 

Scroll naar boven