Uit de MR vergadering van 9 december

Waarover heeft de medezeggenschapsraad deze keer vergaderd?

Hierbij enkele puntjes uit ons overleg:

  • Er is gesproken over de Kindercampus Wandelbos en over hoe deze beter opgezet kan worden. Voorwaarde voor een goede kindercampus is, eerst een goede buurtschool te worden. Positieve berichten doen inmiddels de ronde!
  • Er zijn plannen gemaakt voor het oppimpen van de buitenkant van de school. Dit plan heeft draagvlak gekregen bij de gebiedscoördinator en wordt binnenkort gepresenteerd aan de wethouder.
  • Er is een nieuwe directeur aangesteld voor de Jeanne D’Arc; dat betekent dat Willem per 1 januari volledig beschikbaar is voor BS Wandelbos.
  • De open dag is op 13 maart 2015.
  • Zaterdag 13 juni 2015 is de slotdag, georganiseerd door de Oudervereniging.
  • Willem is trots op de groep die het Sinterklaasfeest heeft georganiseerd; de aula zat bomvol en de kinderen vonden het erg leuk.
  • De school heeft een Facebookpagina.
  • Er is extra aandacht geweest voor de schoonmaak van de toiletten, ze waren, ondanks de nieuwe schoonmaakdienst, niet schoon genoeg. Hopelijk is het nu beter.
  • Het Opstapje en Overstapje blijven bestaan.

Wilt u ook een beetje zeggenschap? Lijkt het u interessant om als ouder samen met de leerkrachten mee te praten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op de school?

Meer informatie kun je krijgen bij juf Netty, Adrienne of Margriet.

Scroll naar boven