Verrijkingsonderwijs

Naar aanleiding van de oriënterende gesprekken in de afgelopen week starten we vrijdag 28 september met de begeleiding van het de leerlingen die verrijkingsstof nodig hebben. De eerste periode loopt tot de kerstvakantie. Hierna volgt er een terugblik en evaluatie met de betreffende leerkrachten, zodat vervolgens het aanbod weer afgestemd kan worden op de ontwikkelingsbehoeften van de leerling. De voortgang van deze leerling is straks terug te zien in het tweejaarlijks verslag “Kijk, ik groei!”.

Het aanbod zal in eerste instantie binnen de groep vorm gegeven worden. Juf Lies begeleidt de leerlingen met de opstart en monitort de voortgang aan de hand van tweewekelijkse gesprekjes met de kinderen op vrijdagmorgen.

Leerlingen in groep 8, die daarvoor in aanmerking komen, krijgen het aanbod om deel te nemen aan de verrijkingsklassen op het voortgezet onderwijs. De leerkrachten bespreken dit tijdens de kennismakingsgesprekken met ouders. De inschrijvingen lopen via school.

Scroll naar boven