Verslagen en ouder-kindgesprekken

Binnenkort krijgt uw kind de presentatiemap mee naar huis. Deze map is van uw zoon of dochter en hij/zij zal hier dan ook de komende jaren verantwoordelijk voor zijn.

We willen een zo compleet mogelijk beeld geven van de ontwikkeling van uw kind. Belangrijk hierbij is te vermelden dat het een groeidocument betreft (Hier groeit iets moois). Ervaringen en wijsheden zullen deze map verder vorm geven waarbij de ontwikkelingen van uw kind zichtbaar worden.

Op vrijdag 22 februari gaat de map mee naar huis.

In week 9 (25 – 28 februari) worden de ouder-kindgesprekken op school gehouden. Hiervoor komen lijsten op de gang te hangen waarop u vanaf maandag 18 februari kunt intekenen.

Op 25 februari zijn deze gesprekken ná school, op 26 februari ná school en in de avond en op 27 en 28 februari weer ná school.

In het ouder-kindgesprek zal de leerkracht een toelichting geven op het verslag en dieper ingaan op de ontwikkeling van het kind.

Scroll naar boven