Vervolg schoenmaatjes

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het goede doel van dit jaar: Schoenmaatjes. De middenbouw en bovenbouw hebben de afgelopen tijd enorm hun best gedaan om een groot aantal dozen te vullen. Al deze dozen zijn inmiddels ingeleverd bij het Tilburgse verzamelpunt. Deze dozen maken nu nog één stop in Nederland, waar alles gesorteerd wordt. Daarna gaan deze dozen op reis naar kinderen in andere landen, die het door omstandigheden moeilijk hebben. Dit jaar gaan de dozen naar Ghana, Irak, Albanië, Sri Lanka en Moldavië.

Er is onder andere aan de volgende kerndoelen gewerkt:

Kerndoel 1:
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Kerndoel 2:
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Kerndoel 9:
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Kerndoel 34:
De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

Kerndoel 49:
De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.

Scroll naar boven