Visie, missie, kernwaarden

Onze visie

De kleuren van de bladeren symboliseren de diversiteit op onze school. De bladeren symboliseren de verschillende interesses en talenten van kinderen. De boom groeit, net als onze leerlingen, door er zorg en aandacht aan te besteden. Geloof in eigen kunnen is de basis om tot groei te komen.

De leerkracht speelt hierin een centrale rol. De leerkracht maakt elke dag het verschil door te enthousiasmeren, te inspireren en met collega’s voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs te zorgen. Dit alles vanuit een kritische, onderzoekende houding.

De takken staan symbool voor de fases van ontwikkeling, waarin de leerkrachten zich bevinden. De ontwikkeling van iedere leerkracht doet ertoe. Iedereen krijgt, vanuit vertrouwen en authenticiteit, de ruimte om te groeien op persoonlijk vlak en in belang van de schoolontwikkeling.

Wij geloven dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een prettige, veilige en duurzame leeromgeving. De wortels staan symbool voor de thuissituatie van het kind en het vertrouwen van ouders in de school. Loslaten van je eigen kind en toevertrouwen aan de beste intenties van de school is wat we ouders toewensen. Onze ouders mogen vertrouwen op een goed en gedegen aanbod vanuit de school en dat de school de ontwikkeling van het kind centraal stelt. De school is een plek waar het kind zich veilig en prettig moet voelen. We stimuleren het kind om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes, waardoor het kind met een goed gevoel een volgende stap in zijn ontwikkeling kan zetten. We begeleiden het kind hierbij. In dit proces ontdekt het kind zijn talenten en interesses en ontwikkelt het kind zelfvertrouwen om te groeien. We willen als school voor de ouders en kinderen een vertrouwd baken zijn in Tilburg West. Een plek waar ouders en kinderen elkaar ontmoeten op school en in de ouderkamer.

Op onze school hebben niet alle leeromgevingen vier muren. De rol van het onderwijs beperkt zich niet tot het klaslokaal of het schoolplein. We geloven dat ook juist buiten de school veel te leren valt. Tussen de groene naaldbomen en onder toeziend oog van de eekhoorns kunnen kinderen onderzoekend leren en ontdekken. Basisschool Wandelbos is een school in het groen die gebruikt maakt van en zorg draagt voor de natuur. Dit “groene leren” zien we ook terug in de school. Er is een moestuin, er zijn wadi’s, regentonnen en een biolab. Daarnaast werkt de school nauw samen met een natuurpedagoog, die wekelijks lessen verzorgt in het kader van de natuur.

Optimale ontwikkeling van het kind vraagt om samenwerking tussen school, ouders en externe partijen. Naast de samenwerking met vierentwintig authentieke, autonome, sociaal-katholieke scholen voor primair onderwijs, werken we nauw samen met 4 andere scholen in Tilburg West. Samen creëren wij een leerrijke omgeving gericht op thuisnabij onderwijs.

Wij willen midden in de Tilburgse samenleving staan. ‘De kracht van verbinding’ is daarbij ons leidende principe.

Missie: kijk, ik groei!

Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Onze school speelt daarin een essentiële rol. Wij bieden een prettige, veilige en duurzame leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Diversiteit is hierbij het uitgangspunt. Wij geven inhoud aan authenticiteit, vertrouwen, solidariteit en openheid vanuit een professionele samenwerkingscultuur.

Dit zijn onze kernwaarden

Vanuit een professionele samenwerkingscultuur geven wij inhoud aan onderstaande kernwaarden:

Wij zijn authentiek
Op basisschool Wandelbos werkt en leert iedereen vanuit eigenheid. We durven onszelf te ontdekken en anders te zijn dan de rest. We omarmen, waarderen en respecteren diversiteit in alle lagen van de organisatie. Hierbij staan we dicht bij onszelf en weten waar mogelijkheden, kansen en grenzen liggen. Het benutten van kwaliteiten en talenten zien wij als onze opdracht.

Wij zijn solidair
Op basisschool Wandelbos heeft iedereen oog voor elkaar. We gaan prettig met elkaar om en stemmen af met de ander als dat nodig is. In iedere laag van de organisatie kunnen we over onze eigen belangen heen stappen, als dat in het belang is van het kind of de organisatie. Sociale solidariteit staat hoog in het vaandel; we voelen ons dan ook deel van het collectief. We hebben aandacht voor gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen.

Wij staan voor openheid
Op basisschool Wandelbos communiceren we op basis van gelijkwaardigheid. We streven naar openheid met respect voor ieders privacy en gaan uit van erkende ongelijkheid. Daarnaast hebben we zicht op ieders vaardigheden en capaciteiten en we zorgen ervoor dat deze worden benut. We zijn open, stellen onszelf kwetsbaar op en leren elkaar daardoor écht kennen. Hierdoor weten wij wat we van elkaar mogen verwachten; een voorwaarde voor open communicatie.

Wij vertrouwen
Op basisschool Wandelbos hebben we vertrouwen in het kind, in elkaar en onze professionaliteit, in ouders en in partners waarmee we samenwerken. We zien dat als een actief proces; door vertrouwen te geven, krijgen we het ook. Daarbij zorgen we voor een goede balans tussen vertrouwen en het afleggen van rekenschap. Op basisschool Wandelbos wordt iedereen gezien en gehoord. We luisteren naar elkaar en tonen wederzijdse erkenning en waardering. De juiste mensen staan op de juiste plaats. Gedeeld leiderschap, autonomie en vertrouwen gaan hand in hand.

Scroll naar boven