VVE en ondersteuning onderbouw

In de groepen 1 en 2

Basisschool Wandelbos werkt ook dit schooljaar in alle groepen aan gezamenlijke thema’s. De kinderen onderzoeken gedurende een aantal weken, samen met de leerkracht, een heleboel aspecten van een bepaald thema. We besteden dan veel aandacht aan het onderwerp waarbij de verschillende vakken aan bod komen. We starten komende week met het thema kunst.

Ook de leerlingen uit de groepen 1 en 2 gaan op allerlei manieren met dit thema aan de slag. De kleuters gaan verschillende materialen onderzoeken, krijgen mooie prentenboeken aangeboden, werken aan verschillende opdrachten over het onderwerp en leren spelenderwijs natuurlijk ook een heleboel nieuwe woorden die te maken hebben met het onderwerp.

We proberen ons aanbod zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de individuele ontwikkelingsbehoeften van ieder kind.

Samenwerking met ouders

Bij alles wat we onze leerlingen leren is de betrokkenheid van ouders heel belangrijk. De school hecht dan ook veel belang aan een goede samenwerking tussen ouders en school. We ondersteunen elkaar. De ouders zijn de natuurlijke opvoeders van hun kind en om die reden de eerstverantwoordelijken. De school heeft in de opvoeding een ondersteunende rol met daarin een eigen verantwoordelijkheid. Ieder werkt vanuit zijn eigen taken en verantwoordelijkheden aan hetzelfde doel, de optimale ontwikkeling van het kind. We zijn hierin elkaars bondgenoten. We noemen dit educatief partnerschap.

Tijdens de thema’s in de klas zijn er ook verschillende momenten waarop u als ouder van harte welkom bent. Ouders worden als educatief partner betrokken bij het onderwijs met als doel voor ieder kind een persoonlijke leerroute te bepalen, afgestemd op de mogelijkheden, behoeften en eigenheid van ieder kind.

Welke vaste activiteiten zijn er binnen ieder thema?

Een themaopening of afsluiting

Telkens is er per thema een moment waarop ouders de gelegenheid krijgen om te kijken naar wat de kinderen hebben gemaakt of geleerd. Dit kan bijvoorbeeld via een opening of afsluiting van een thema zijn maar het kan ook middels een tentoonstelling of excursie.

Directeur in de ouderkamer

Bij aanvang van ieder thema zijn de ouders van alle groepen welkom in de ouderkamer voor een informeel overleg met de directeur. Deze bijenkomsten noemen we: met de directeur aan tafel. We bespreken dan de ontwikkelingen op school.

De bijeenkomsten starten telkens op maandagochtend om 8.30 uur.

Data: maandag 10 september – maandag 12 november – maandag 21januari – maandag 18 februari( Intern Begeleider sluit dan ook aan) -maandag 6 mei

Extra ondersteuning in de klas

Ook dit schooljaar is er gelukkig weer de mogelijkheid om kinderen wat extra ondersteuning te bieden in een kleiner groepje. Er zijn o.a. op maandag verschillende extra leerkrachten en een onderwijsassistent aanwezig zodat in kleine groepjes begrippen nog eens kunnen worden herhaald. Ook weten we dat sommige kinderen in een kleiner groepje wat makkelijker praten. De groepsleerkracht bekijkt samen met de Intern Begeleider welke kinderen hier voor in aanmerking komen.

Extra ondersteuning thuis / groepsinstructie in de ouderkamer

Gedurende ieder thema zijn er twee momenten waarop ouders materialen in ontvangst kunnen nemen die ze thuis samen met hun kind kunnen gebruiken. Dit noemen we groepsinstructies. De materialen die de ouders ontvangen bevatten leuke spelideeën met voorbereidende reken en leesbegrippen die aansluiten bij het onderwerp van het thema.

Ook zijn er, aansluitend aan de groepsinstructies, de ouder/ kind activiteiten in de ouderkamer. Alle ouders mogen in principe deelnemen aan de groepsinstructies en gebruik maken van de materialen.

Daarnaast zullen de Intern begeleider en de groepsleerkracht sommige ouders adviseren om gedurende een thema zeker deel te nemen aan deze ouder/kind activiteiten en thuis de ondersteunende activiteiten samen met hun kind te doen. U krijgt als uw kind hiervoor in aanmerking komt altijd een persoonlijke uitnodiging.

De groepsinstructies zijn telkens op maandagochtend 8.30 uur – 9.00 uur en aansluitend de ouder/kind activiteiten tussen 9.00 uur en 9.30 uur

Data :maandag 17 september – maandag 1 oktober – maandag 29 oktober – maandag 19 november – maandag 10 december – maandag 14 januari – maandag 4 februari – maandag 18 maart – maandag 8 april – maandag 13 mei -maandag 3 juni

Gezelschapsspelletjes in de klas

Een aantal keren per jaar starten we de nieuwe week op maandagochtend met gezelschapsspelletjes in de klas. Ouders van de groepen 1-2 worden dan uitgenodigd om het eerste uurtje in de klas aan te schuiven bij een groepje kinderen en actief deel te nemen aan gezelschapsspelletjes zoals  Mens erger je niet of Wie is het?

Maandagochtend tussen 8.30 en 9.30 uur.
Data: maandag 24 september – maandag 5 november – maandag 28 januari – maandag 1april – maandag 27 mei

Taallessen in de ouderkamer

Iedere maandagochtend worden er naast de bibliotheek, taallessen voor volwassenen gegeven. Deze lessen worden verzorgd door juffrouw Marja en meneer Jan. Ouders die graag de Nederlandse taal willen leren of die het Nederlands meer willen oefenen kunnen zich op maandagochtend in de ouderkamer opgeven voor de gratis les.

Lessen: iedere maandagochtend tussen 9.30 uur en 11.00 uur

Overige themabijeenkomsten en workshops in de ouderkamer

Alle ouders zijn gedurende het hele jaar van harte welkom in de ouderkamer. Iedere maandagochtend is de ouderkamer geopend. Op de flyers aan de deur bij de klas ziet u wat er in een bepaalde week te doen is. Naast de eerder genoemde groepsinstructies en andere activiteiten ontvangen we ook regelmatig medewerkers van externe instanties zoals de schoolverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werkster, wijkagent etc.

Verder is de ouderkamer een ruimte waar ouders elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten en de koffie klaar staat! Graag tot kijk!

Scroll naar boven