Werken in stamgroepen op Wandelbos

Sinds dit schooljaar werken we ook in de middenbouw in stamgroepen. We hebben u daarover een jaar geleden gesproken op een ouderavond. Met de leerkrachten en leerlingen is deze organisatie meermalen geëvalueerd en ook van ouders horen we positieve geluiden.

Zoals u wellicht weet, zijn we met stamgroepen in staat om leerlingen meer te mixen en matchen. Ook kan de leerstof daardoor beter worden afgestemd op het niveau van uw zoon en/of dochter. We willen dat leerlingen veel van andere kinderen leren en goed samenwerken. Daar helpen de stamgroepen uiteraard enorm bij. Leerlingen willen niet meer anders en geven aan dat ze nu meer vriendjes hebben. Een bijkomend voordeel is dat de leerkrachten met elkaar in gesprek blijven en van elkaar leren doordat ze elkaars leerlingen begeleiden. Op uw advies tijdens de ouderavond van vorig jaar, hebben we met name groep 3 meer bij elkaar gehouden, zodat die leerlingen kunnen wennen aan de stamgroepen. Dat zullen we voortzetten.

Ook komend jaar zullen we weer werken met stamgroepen, zodat de leerlingen ook na de kleuterbouw veel kunnen leren van andere leeftijden in hun groep.  Concreet betekent dit dat we komend schooljaar drie kleutergroepen, drie stamgroepen in de middenbouw en twee stamgroepen in de bovenbouw formeren. De namen bij de groepen volgen eind juni.

Mocht u behoefte hebben aan meer uitleg, dan kunt u mailen naar bs.wandelbos@xpectprimair.nl en maken we een afspraak.

Scroll naar boven