Disclaimer voor www.bswandelbos.nl

Basisschool Wandelbos (Nevenvestiging van Stichting Xpect Primair) (Kamer van Koophandel: 41095503 Vestigingsnr. 000022839690), hierna te noemen Bs Wandelbos, verleent u hierbij toegang tot www.bswandelbos.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Bs Wandelbos behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Bs Wandelbos spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bs Wandelbos. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bs Wandelbos nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bs Wandelbos. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Scroll naar boven