Schooltijden en vakanties

Schooltijden
Elke dag gaan de poorten open om 08:10u. Zo kunnen ouders/verzorgers en kinderen alvast het schoolplein op. Vervolgens gaan om 08:20u de deuren van de school open, zodat om 08:30u de lessen kunnen starten.
Wanneer de school uit is, komen de leerlingen met hun leerkracht naar buiten.
We werken met een continu-rooster. Dat wil zeggen dat de kinderen gedurende de hele dag op school zijn, ook met de lunch.

Maandag, dinsdag, donderdag: 08:30u – 15:00u.
Woensdag en vrijdag: 08:30u – 12:15u.

Vakanties 2022-2023
Herfstvakantie 22 oktober 2022  t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Carnavalsvakantie 18 februari 2023 t/m 26 februari 2023
Meivakantie 22 april 2023 t/m 7 mei 2023
Zomervakantie 15 juli 2023 t/m 27 augustus 2023

De eerste schooldag van het nieuwe schooljaar is dus op maandag 28 augustus 2023.

Onder het kopje ‘Schoolkalender‘ vindt u een overzicht van alle vakanties, vrije dagen (o.a. studiedagen), vieringen, oudermomenten, en meer…!