Verrijkingsgroep

De verrijkingsgroep voor midden- en hoogbegaafde kinderen (MHB)

Sinds 2020-2021 begeleidt juf Yvonne (MHB-specialist) één dag in de week (donderdag) op school de verrijkingsgroep. Er zijn drie groepen: 2-3, 4-5, 6-7. Voor groep 8 wordt gebruik gemaakt van het verrijkingsprogramma, aangeboden vanuit het voortgezet onderwijs.
De leerkracht blijft eindverantwoordelijk voor de leerlingen uit zijn klas. De ondersteuning voor de leerkracht en de leerlingen van de MHB-specialist is gericht op de inhoud. De MHB-specialist kan ook ingezet worden voor een observatie in de klas. De ondersteuning van de MHB-specialist is dus tweeledig:
– Begeleiden en versterken van de vaardigheden van leerlingen.
– Begeleiden en versterken van leerkrachtvaardigheden.

Doel van de verrijkingsgroep:
– In de verrijkingsgroep gaat het erom dat de MHB-kinderen aan de hand van uitdagende inhoud de vaardigheden leren die zij via het reguliere aanbod niet kunnen leren. Daarmee werk je vanzelf ook aan het welzijn. Pas daarna zetten we inhoud als doel in.

Inhoud:
– In de verrijkingsklas wordt gewerkt met projecten waarbij we de leermethode Plusjeklas als inspiratiebron gebruiken. We werken aan drie vakken: onderzoeken/ontwerpen (hogere orde vragen), ondernemen (organisatie en samenwerking) en leren wie je bent (mindset). Met deze 3 vakken proberen we de kinderen bouwstenen voor het leven aan te reiken: Skills for Life.
– Te denken valt aan bijv aan de volgende bouwstenen: omgaan met kritiek, zelfvertrouwen, doorzetten, fouten durven maken, plannen, emoties bij groei, onderzoeken, verder bouwen.
– Eigen Inbreng, betrokkenheid, en motivatie van de kinderen blijft een essentieel onderdeel binnen de aangeboden projecten.
– Tijdens het moment van het meegeven van de klassikale rapporten, krijgen de kinderen vanuit de verrijkingsgroep tevens een verslagje mee over hun persoonlijke voortgang,

Aanmelden/evaluatie
– Elke 8 à 10 weken staat er een overleg gepland waarin de afgelopen periode wordt geëvalueerd. Dit overleg staat gepland op een middag voor een vakantie. Dit overleg wordt 3 x per jaar ingepland.
– Het is de bedoeling dat er wordt teruggekeken naar de afgelopen periode en wordt vooruitgekeken naar de komende periode.
– De intern begeleider begeleidt dit overleg. Bij dit overleg zijn ook de leerkracht en de MHB-specialist aanwezig. Tijdens het gesprek kan een leerkracht een leerling inbrengen die mogelijk in aanmerking komt voor de verrijkingsgroep. De MHB-specialist kan een leerling inbrengen als casus vanuit de verrijkingsgroep. Het doel van de bespreking is om helder te krijgen of de verrijkingsgroep (nog) voldoende aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind.
– De quickscan van DHH wordt als instrument gebruikt om samen in gesprek te gaan.

 

 

 

 

Scroll naar boven